Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ελεγκτών και Ελεγχόμενων - Βέλτιστες Πρακτικές

Εισηγητές: Πουρναρά Τζ.

Είναι πολύ πιθανόν μια επιχείρηση να υποστεί αιφνιδιαστικούς, δηλαδή απροειδοποίητους, ελέγχους από διαφορετικές ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και εγγράφων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση νομοθετικές διατάξεις. Η κατανόηση της νομικής βάσης, της φύσης και της διαδικασίας ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου, καθώς και η γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στον έλεγχο προσώπων είναι κρίσιμη ώστε τα στελέχη και το προσωπικό μιας επιχείρησης, αλλά και οι νομικοί τους σύμβουλοι να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα τόσο τις ελεγκτικές αρχές όσο και την ελεγχόμενη επιχείρηση, προστατεύοντας παράλληλα και τα προσωπικά τους δικαιώματα.

Εισαγωγή
• Τι είναι ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος
• Οι αρχές που μπορούν να διενεργήσουν αιφνιδιαστικό έλεγχο (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Φορολογικές Αρχές, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΟΦ, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ΕΦΕΤ και υπηρεσίες αγορανομικού, υγειονομικού ή χημικού ελέγχου)
• Η νομική βάση για τη διενέργεια του ελέγχου
• Ο σκοπός ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου

Η προετοιμασία μιας επιχείρησης για την προσήκουσα διαχείριση ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εξοικείωση των στελεχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχόμενων
• Η εταιρική πολιτική διαχείρισης ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης

Η διαχείριση ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η έναρξη του ελέγχου
• Η διεξαγωγή του ελέγχου
- Οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών
- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων
- Έλεγχοι σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία
- Συνεντεύξεις με στελέχη της Εταιρίας
- Νομικό απόρρητο
- Βέλτιστες Πρακτικές
- Ιδιαίτερα ζητήματα αναλόγως της ελέγχουσας αρχής
• Μετά τον έλεγχο
- Αξιολόγηση της διαδικασίας
- Προσδιορισμός περαιτέρω ενεργειών

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων, Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστούν έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο και θέλουν να εξοικειωθούν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχόμενων και τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα την διαδικασία του ελέγχου και την ελεγχόμενη επιχείρηση

Τζούλια Πουρναρά

Η Τζούλια Πουρναρά είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young). Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. με εξειδίκευση στο Eμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Distinction) και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Περαιτέρω συμβουλεύει επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων σε ζητήματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και σε όλο το εύρος των εμπορικών τους συνεργασιών υπό οποιαδήποτε μορφή, όπως για παράδειγμα σχέσεις διανομής και αντιπροσωπείας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω έχει υποστηρίξει ενάριθμες εταιρίες σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, τον ΕΟΦ και άλλες διοικητικές αρχές. Διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, καθώς και στην αναδιάρθρωση των εταιρικών και επιχειρηματικών τους δομών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17694
4 ώρες
Εισηγητές: Πουρναρά Τζ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ελεγκτών και Ελεγχόμενων - Βέλτιστες Πρακτικές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17694
4 ώρες
Εισηγητές: Πουρναρά Τζ.
Back to Top