Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP

Πως συντάσσονται τα βασικά νομικά έγγραφα ενός B2C e-shop – Πρακτικά παραδείγματα βάσει υποδειγμάτων

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π.

Με το Σεμινάριο αυτό επιδιώκεται να λάβουν οι συμμετέχοντες χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαμόρφωσης και σύνταξης των κρίσιμων νομικών εγγράφων μιας online B2C επιχείρησης, ήτοι των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής για τα Cookies). Θα εξεταστούν συνοπτικά αλλά περιεκτικά τα κρίσιμα νομικά θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται με τα εν λόγω νομικά κείμενα, ο τρόπος συλλογής των κατάλληλων και επικεντρωμένων στην ουσία πληροφοριών από την επιχείρηση προς σύνταξη των σχετικών εγγράφων, καθώς και τα καίρια θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την νομική ή/και την επιχειρηματική στρατηγική ενός e - shop (και τα οποία συνήθως έρχονται στην επιφάνεια με αφορμή τη σύνταξη των εν λόγω κειμένων).
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη μεθοδολογία σύνταξης των εν λόγω κειμένων (βάσει και σχετικών υποδειγμάτων) καθώς και για τα κρισιμότερα νομικά θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται βάσει των διαδικασιών και των επιχειρηματικών πρακτικών που ακολουθούν τα B2C e - shop. Τα εργαλεία αυτά θα συνδράμουν και στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών από τα call centers/customer care τμήματα των εταιριών.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται μια κατ’ ελάχιστον εξοικείωση με τη σχετική νομοθεσία και τους σχετικούς ορισμούς (προστασία του καταναλωτή, εξ αποστάσεως συμβάσεις, GDPR, Ν 4624/2019 και Ν 3472/2006), καθότι το Σεμινάριο θα επικεντρωθεί απευθείας σε πρακτικά ζητήματα.

Όροι Χρήσης ενός Β2C e - shop

• Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζουν οι όροι χρήσης
• Τι ερωτήματα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς τον πελάτη του για να συλλέξει πληροφορίες ώστε να συντάξει τους όρους χρήσης
• Πώς επηρεάζουν οι νομικές ρυθμίσεις την οργάνωση και τις διαδικασίες μιας on line επιχείρησης
• Ποιος θεωρείται καταναλωτής και τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε αυτόν βάσει και της σχετικής νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία του καταναλωτή
• Ποια τα ειδικότερα ζητήματα για τις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου

Γενική Πολιτική Απορρήτου ενός B2C e - shop (και Πολιτική Cookies) μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 (GDPR)

• Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζει μια Πολιτική Απορρήτου μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού
• Τι ερωτήματα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς τον πελάτη για να συλλέξει πληροφορίες ώστε να συντάξει την Πολιτική Απορρήτου
• Τι υποδείξεις θα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς βελτίωση της συμμόρφωσης ενός B2C e - shop προς τον GDPR και πώς οι αποφάσεις της επιχείρησης ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μια online επιχείρησης
• Ποια είναι τα κρίσιμα νομικά και πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για τη διαμόρφωση της πολιτικής της εταιρίας για τα Cookies και τι θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται στη σχετική πολιτική Cookies;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές που θέλουν να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν τον τρόπο σύνταξης των συγκεκριμένων συμβατικών εγγράφων στην πράξη, σε in house δικηγόρους εταιριών που έχουν ήδη επεκταθεί ή σκέφτονται να επεκταθούν και σε online πωλήσεις (είναι χρήσιμο και για τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων customer care/call center και καταγγελιών προς τις αρμόδιες Αρχές), σε συμβούλους που ασχολούνται με θέματα εξ αποστάσεως πωλήσεων εταιριών προς καταναλωτές, σε δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο λειτουργίας ενός B2C e - shop και σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μίνα Ζούλοβιτς

Η Μίνα Ζούλοβιτς LL.M, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Computer & Communications Law του Queen Mary University of London. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα σχετικά με το Digital Transformation των οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο (e-government), και ασχολείται με σύνθετα, στρατηγικά νομικά ζητήματα για μια σειρά πελατών από διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως καλλυντικά, τράπεζες, καπνοβιομηχανία, βιομηχανία μόδας, πετρελαιοειδή, μεταφορές, λιανεμπόριο, Πλατφόρμες, Εφαρμογές, Αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση κλπ. Η Μίνα εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της προστασίας δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, είναι μέλος του Multistakeholder Expert Group της ΕΕ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (μέσω του E-Commerce Europe Team), εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική νομική σύμβουλος του GRECA (Greek E-Commerce Association), ενώ έχει διατελέσει και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εναρμόνιση της Οδηγίας 83/2011/ΕΕ, της Οδηγίας 2011/13/ΕΕ (για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις), για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και για την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή (νόμος 4512/2018).

Πέννυ Κοντογεώργου

H Πέννυ Κοντογεώργου LLM, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Information Technology and Telecommunications Law από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. H Πέννυ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο του Digital Marketing, του E-commerce, των Nέων Τεχνολογιών και του ΙΤ, αναφορικά με θέματα e-business και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνδράμοντας στην εισαγωγή τους σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ έχει συμβάλει στρατηγικά σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές και στην ανάπτυξη οργανικών επιχειρήσεων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, του Retail και των ηλεκτρονικών Πλατφορμών. Η εμπειρία της στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της πληροφορικής, της προστασίας προσωπικών δεδομένων μετρά πάνω από 15 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Προγράμματα Ελέγχου και Συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων & του GDPR, για Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, στους κλάδους e-Business, Marketing, Retail, Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα παρέχει νομικές υπηρεσίες σε γνωστές εταιρείες στον τομέα των ψηφιακών μέσων, του ηλεκτρονικού εμπορίου (super markets, food and beverages, μόδας, appliances, υπηρεσίες κλπ) και της πληροφορικής, καθώς επίσης παρέχει εκπαίδευση για τα νομικά ζητήματα του GDPR και e-Business πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17545
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πως συντάσσονται τα βασικά νομικά έγγραφα ενός B2C e-shop – Πρακτικά παραδείγματα βάσει υποδειγμάτων

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17545
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π.
Back to Top