Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2024

EUROPEAN DIGITAL AGENDA & ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Σύγχρονα ζητήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας

Εισηγητές: Κουρούπης Κ.

Οι ψηφιακές αλλαγές μεταβάλλουν δραστικά τη ζωή των ανθρώπων αλλά και των επαγγελματιών της πράξης. Η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου για τους νομικούς της πράξης, ιδίως μέσω των κρίσιμων αλλαγών που έχει επιφέρει η Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ (European Digital Agenda). Από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος έως την προστασία των διαδικτυακών επικοινωνιών και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες απαντήσεις σε μείζονος σημασίας πρακτικά θέματα γύρω από το προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να έχουν την κατάλληλη νομική τεχνογνωσία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών που υπονομεύουν την ιδιωτικότητα καθώς και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα.

 • Ειδικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας
  ▶ Ιδιότυπες νομικές διαστάσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος ▶ Υφαρπαγή διαδικτυακής ταυτότητας ▶ Παράνομο - βλαβερό περιεχόμενο ▶ Κυβερνοέγκλημα ▶ Πανόραμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια ▶ Οδηγία ΝΙS2 ▶ Οδηγία PNR
 • Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
  ▶ Οριοθετώντας την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο ▶ Hate speech (Ρητορική μίσους) ▶ Νομολογιακές περιπτώσεις ▶ Ευθύνη παρόχων υπό το νέο καθεστώς της Digital Services Act ▶ Η ανωνυμία στο διαδίκτυο: δικαίωμα ή παρανομία;
 • Τεχνητή Νοημοσύνη - ηθικές και νομικές διαστάσεις
  ▶ Επισκόπηση διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού για ΤΝ - ΑΙ Αct
  ▶ Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων ▶ Chatbots ▶ ChatGPT ▶ Αναγνώριση προσώπου / κάμερες / βιντεο-επιτήρηση / νομολογία ▶ AI Liability Directive - Ευθύνη από πράξεις ΤΝ ▶ Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσωπικά Δεδομένα ▶ Τεχνητή Νοημοσύνη και απονομή δικαιοσύνης
 • Επισκόπηση θεμάτων προσωπικών δεδομένων - Ψηφιακή οικονομία
  ▶ Cookies ▶ Ηλεκτρονικό εμπόριο - Υποχρεώσεις e-shops ▶ Έξυπνα συμβόλαια (smart contracts): νομοθετική ρύθμιση & ερωτήματα
  ▶ Ανάλυση πρόσφατης νομολογίας ▶ Case studies ▶ Ερωτήσεις - Συζήτηση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, σε δικαστές που ενδιαφέρονται για περαιτέρω κατάρτιση στο ενωσιακό πλαίσιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε Υπεύθυνους Ασφάλειας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, σε ασκούμενους δικηγόρους καθώς και σε φοιτητές.

Κωνσταντίνος Κουρούπης

Ο Κωνσταντίνος Κουρούπης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, στην Κύπρο. Είναι απόφοιτος Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου του απενεμήθη με «άριστα» η διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαδίκτυο: η ταυτότητα του χρήστη του διαδικτύου και η προστασία της προσωπικότητάς του». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε αρκετά διεθνή συνέδρια και ημερίδες, με κύριο επιστημονικό θέμα την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Το 2018 επελέγη από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει ως ομιλητής στο πλαίσιο διεθνούς άσκησης για την κυβερνοασφάλεια που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, με θέμα το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, διαθέτοντας ευρεία εμπειρία σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Μελέτες του έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και είναι προσβάσιμες από Εισαγγελείς, Δικαστικούς Λειτουργούς και Διοικητικό Προσωπικό του Οργανισμού.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20334|20335
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 6 & Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 (18:30 - 21:30)
Εισηγητές: Κουρούπης Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύγχρονα ζητήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας

EUROPEAN DIGITAL AGENDA & ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20334|20335
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 6 & Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 (18:30 - 21:30)
Εισηγητές: Κουρούπης Κ.
Back to Top