Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

ΟΙ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Γενικό πλαίσιο και ειδικά θέματα μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία

Εισηγητές: Σταυρόπουλος Θ.

H αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις εμφανίζει συνεχή και δυσεπίλυτα προβλήματα, ενώ η εξέλιξη του ζητήματος είναι δυναμική. Με το Σεμινάριο επιχειρείται η εμβάθυνση στο ζήτημα και η προσέγγιση των κυριότερων θεμάτων που ανακύπτουν στην πράξη, με παρουσίαση και συστηματοποίηση των μέχρι σήμερα νομολογιακών δεδομένων.

Γενικό Πλαίσιο
• κλήτευση ελεγχόμενου οικονομικού φορέα για παροχή εξηγήσεων σε σχέση με το ύψος της προσφοράς του
• βάρος απόδειξης και αποδεικτικά μέσα σε σχέση με το δικαιολογημένο ή μη ύψος μιας ελεγχόμενης προσφοράς
• τρόπος προσδιορισμού κόστους επιμέρους κονδυλίων μιας ελεγχόμενης προσφοράς
• χρονικό σημείο ελέγχου του ασυνήθιστα χαμηλού ή μη ύψους μιας ελεγχόμενης προσφοράς
• μέγεθος σύγκρισης για την αξιολόγηση του ασυνήθιστα χαμηλού ή μη ύψους μιας ελεγχόμενης προσφοράς
• ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των εξηγήσεων ελεγχόμενου οικονομικού φορέα
• αιτιολογία πράξεων της αναθέτουσας αρχής κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών

Ειδικά θέματα του ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων
• εγκύκλιος 9/2017 ΥΠΟΜΕ
• επίκληση συνδρομής τρίτων κατά την αιτιολόγηση του ύψους μιας προσφοράς

Ειδικά θέματα του ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
• αποκάλυψη εμπορικού κόστους - εμπορικό απόρρητο

Ειδικά θέματα του ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
• μεταβολή νομοθετικού καθεστώτος που επηρεάζει το κόστος της σύμβασης μετά την υποβολή προσφοράς

Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη οικονομικών φορέων, δημόσιους υπαλλήλους και εν γένει ασχολούμενους με τις δημόσιες συμβάσεις.

Θωμάς Σταυρόπουλος

Ο Θωμάς Σταυρόπουλος είναι δικηγόρος. Παρέχει νομική υποστήριξη ιδίως σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, εργοληπτικές επαγγελματικές οργανώσεις, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς σε θέματα που σχετίζονται με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Αποφοίτησε το 2010 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. To 2015 διατέλεσε Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του Harvard στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Το 2018 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου και πάλι από τη Νομική Σχολή Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2021 έγινε δεκτός για μεταδιδακτορική έρευνα από τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της ίδιας Σχολής.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19762|19763|19764
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 (17:30 - 20:30)
Εισηγητές: Σταυρόπουλος Θ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Γενικό πλαίσιο και ειδικά θέματα μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία

ΟΙ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19762|19763|19764
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 (17:30 - 20:30)
Εισηγητές: Σταυρόπουλος Θ.
Back to Top