Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ


Διαφορές από Δημόσιες Συμβάσεις - Κ.Ε.Δ.Ε. (Διοικητική Εκτέλεση) - Αστική Ευθύνη του Δημοσίου
Εισηγητές: Κόντης Γ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19048|19049
3 ώρες
Εισηγητές: Κόντης Γ.
Στην καθημερινή πρακτική υφίστανται συχνά περιπτώσεις στις οποίες μια διαφορά εμφανίζει πτυχές που άπτονται τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταδειχθούν τα ανακύπτοντα ζητήματα και οι λύσεις τις οποίες παρέχει η νομολογία ή ο νομοθέτης ιδίως στις περιπτώσεις συγκρούσεως δεδικασμένων και δικαιοδοσιών στις δια- φορές από τις δημόσιες συμβάσεις, στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση, την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου κ.ά. Με το Σεμινάριο επιχειρείται να λειανθούν οι αβεβαιότητες αναφορικά με την πρέπουσα δικαιοδοσία στην οποία θα πρέπει να αχθεί μία διαφορά όταν δεν είναι ευκρινές εάν αυτή ανήκει στη σφαίρα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου. Είναι άλλωστε γνωστή στην πρακτική η επιλογή των δικηγόρων να ασκούν το ίδιο ένδικο βοήθημα τόσο ενώπιον των πολιτικών όσο και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων προκειμένου με ασφάλεια να αποφύγουν ενδεχόμενη απόρριψή του ως απαράδεκτου λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας με συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση της δικαιοσύνης.

• Εισαγωγή - Ο θεσμός του δεδικασμένου στην πολιτική και διοικητική δίκη

• Η αρχή ne bis in idem και η λειτουργία της στο πλαίσιο της κατανομής δικαιοδοσίας

• Δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων

• Δέσμευση των διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων

• Η οριοθέτηση μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών διαφορών κατά τα άρθρα 2 ΚΠολΔ και 3 περ. α ́ ΚΔΔ

• Η λειτουργία και ο σκοπός των διατάξεων των άρθρων 249 ΚΠολΔ και 3 περ. β ́ ΚΔΔ σχετικά με την αναστολή της δίκης προς αποφυγή συνύπαρξης «αντιφατικών δεδικασμένων»

• Η διάταξη του άρθρου 544 περ. 8 ΚΠολΔ. Η ανατροπή δεδικασμένου απορρέοντος από απόφαση δικαστηρίου άλλης δικαιοδοσίας

• Συγκρούσεις δικαιοδοσιών. Το παράδειγμα των δημοσίων συμβάσεων, των δικών του Κ.Ε.Δ.Ε. και των διαφορών από την αστική ευθύ- νη του Δημοσίου

• Συμπεράσματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους όσο και σε δικαστές οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν τακτικά τα δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν.

Γιώργος Κόντης

Ο Γιώργος Κόντης ίναι δικηγόρος και κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Δικονομία από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Έχει διεξαγάγει σεμινάρια και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σχετικά με ζητήματα δεδικασμένου, αναγκαστικής εκτέλεσης, ηλεκτρονικών δικαιοπραξιών, πτώχευσης, κ.α. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στο πεδίο του αστικού, τραπεζικού και διοικητικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top