Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – 3ος ΚΥΚΛΟΣ

Σύμφωνα με το Ν 4640/2019

Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Ανέστης Ν., Γαβριήλ Δ., Δεληστάθη Β., Σαρίδου Ε.

Ο ΕΟΔΙΔ, leader στον χώρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με διακεκριμένους εκπαιδευτές και practitioners από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση των γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις 3 Ιουνίου 2023

 

Υψηλού επιπέδου βασική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση με διαδραστικά μέσα, πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά σχεδιασμένα test πολλαπλών επιλογών από τις καλύτερες σχολές διαμεσολάβησης της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Κατάλληλη προετοιμασία με στόχευση τις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στο πλαίσιο του Ν 4640/2019)

Εκπαιδευτές και practitioners με εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο της διαμεσολάβησης

Ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευόμενων σε όλη τη νομοθεσία, αρθρογραφία και βιβλιογραφία της Διαμεσολάβησης μέσω της ΠΝΠ QUALEX.

Βιωματική εκπαίδευση με πρωτότυπες μεθόδους και πληθώρα προσομοιώσεων και case studies για άμεση διασύνδεση θεωρίας και πράξης

Πρακτική εξάσκηση των αποφοίτων μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης πραγματικών διαμεσολαβήσεων (mediation shadowing) του ΕΟΔΙΔ

Προνομιακή έκπτωση 15% σε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ (ισχύει για 12 μήνες από την αποφοίτηση και αφορά υπηρεσίες case management και φιλοξενίας)

Έκπτωση 15% σε έντυπες Εκδόσεις, E-books και υπηρεσίες Εκπαίδευσης που αφορούν σε Διαμεσολάβηση και Διαιτησία (ισχύει για διάστημα 12 μηνών μετά την αποφοίτηση)

Δυνατότητα συμμετοχής στο Roster Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ (υπό την έγκριση του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του Οργανισμού)

Μοναδική εμπειρία ζωής που ανταμείβει: Η βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης προσφέρει μια μοναδική εμπειρία χειρισμού περίπλοκων ανθρώπινων καταστάσεων με σκοπό την εκμάθηση εύρεσης αμοιβαία αποδεκτών λύσεων, μια δεξιότητα που ανταμείβει τα μέγιστα τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο

• Ο θεσμός της διαμεσολάβησης κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, θεμελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρχές

• Η διαμεσολάβηση και λοιπές μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη και προοπτική του θεσμού διεθνώς

• Πεδίο εφαρμογής & προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση

• Τρόποι προσφυγής & συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση.Συνέπειες

• Διαδικασία διεξαγωγής, στάδια, νομικοί παραστάτες & τρίτα πρόσωπα

• Πρακτικό διαμεσολάβησης – Εκτελεστότητα και άλλα, νομικά και μη, θέματα

• Διαμεσολαβητής: Ο ρόλος, η ευθύνη, οι δεξιότητες, οι προκλήσεις και το μέλλον

• Κώδικας πειθαρχικός & δεοντολογίας

• Η συμβολή της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση - δεξιότητες & τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας

• Η ώρα της πράξης: προσομοιώσεις διαμεσολάβησης και η πρακτική αξιοποίησή τους

• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ για ειδικότερα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

• Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου. Αρχές γενικού εμπορικού δικαίου, εταιρίες, αξιόγραφα

• Η διαπίστευση ως διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσφέρει ευκαιρίες καριέρας και επαγγελματικής εξέλιξης στον πολλά υποσχόμενο χώρο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε νέους αλλά και ώριμους επαγγελματίες όπως: Μάχιμους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιριών, νομικούς που δεν ασκούν ενεργή δικηγορία αλλά και εργαζόμενους και στελέχη της αγοράς με νομικό background.

Στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού & σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης

Επιχειρηματίες, managers και στελέχη επιχειρήσεων

Σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, λογιστές

Επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί

Χάρης Μεϊδάνης

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι δικηγόρος, ΔΝ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Eίναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων του ICC. Πέρα από την εμπειρία του σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις, διαθέτει και σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Είναι αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Έχει υπάρξει Διαιτητής σε υποθέσεις συμβάσεων εμπορικών πωλήσεων/κατασκευής Φ/Β πάρκων και αρχιτεκτονικής μελέτης, διαμεσολαβητής σε διαφορές μεταξύ εταίρων και έχει συμμετάσχει σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις ως νομικός παραστάτης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων/συμβάσεις προμήθειας υλικών/συμβάσεις διανομής και διαφορές σχετικές με εμπορικά σήματα). Έχει εκτενή συγγραφική και διδακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δικαίου διεθνών συναλλαγών και εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Τέλος, είναι ο Διευθυντής κατάρτισης του Φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ.

Νικόλαος Ανέστης

Ο Νικόλαος Ανέστης είναι Δικηγόρος Χαλκίδας από το 2010 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας (2 θητείες). Είναι πιστοποιημένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014, ενώ έχει κάνει και μετεκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Από το 2019 είναι τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ενίσχυση των θεσμών της διαμεσολάβησης, της δικαστικής μεσολάβησης και της διαιτησίας και τη συλλογή στοιχείων για την εξέλιξη της εφαρμογής των θεσμών των άρθρων 214Β και 214Γ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London Metropolitan University (LLM). Από το 2017 μέχρι το 2019 ήταν ειδικός σύμβουλος επί των Νομικών θεμάτων του Αναπληρωτή Γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Περαιτέρω, έχει διατελέσει Αναπληρωτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (από το 2017 μέχρι σήμερα) και Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Χαλκιδέων (από το 2014 μέχρι σήμερα).

Δήμητρα Γαβριήλ

Η Δήμητρα Γαβριήλ είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002 με εξειδίκευση στις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και την επανορθωτική δικαιοσύνη. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το 2013, με πολυετή εμπειρία στη βιωματική / άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση δεξιοτήτων ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο των K. Cloke & J. Goldsmith «Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας: 10 Στρατηγικές για όλους (εκδ. ΝΒ, 2014). Από το 2015, είναι Senior Fellow της JAMS και του Weinstein International Foundation για τη διαμεσολάβηση, καθώς και Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Οργανισμού Prison of Peace (CA, USA), ενώ από το 2020 είναι Affiliate της Edwards Mediation Academy. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει και διεξάγει τακτικά διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασιλική Δεληστάθη

Η Βασιλική Δεληστάθη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής της Νομικής Διεύθυνσης του ομίλου εταιριών Quest και Εταιρική Γραμματέας της μητρικής εταιρίας Quest Holdings. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το ΥΔΔΑΔ και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (IMC, IMI). Διδάσκει στο πρόγραμμα Diploma in Negotiations του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργασθεί ως Νομική Σύμβουλος, Εταιρική Γραμματέας, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες και ομίλους όπως: «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (όμιλος), «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» (όμιλος). Έχει εκπαιδευθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στη διαμεσολάβηση, τις διαπραγματεύσεις και την επανορθωτική δικαιοσύνη, καθώς και στο συντονισμό δημόσιων διαλόγων κι έχει εξειδικευθεί στη διαμεσολάβηση σε εμπορικές και οικογενειακές διαφορές και στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο.

Ευγενία Σαρίδου

Η Ευγενία Σαρίδου το 2011 έλαβε την βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR). Έκτοτε σταθερά και αδιάλειπτα μετεκπαιδεύεται, μέσω θεωρητικών και βιωματικών εκπαιδεύσεων, σε διαφορετικά είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές χρήσεις της Διαμεσολάβησης. Είναι μέλος της εταιρείας «ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης» και έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ιδιότητα της διαμεσολαβήτριας, της βοηθού και της παρατηρήτριας. Παράλληλα, υποστηρίζει την προώθηση της Διαμεσολάβησης στο Σχολείο. Από το 2013, αδιάλειπτα, σε αγαστή συνεργασία με την διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών Κα Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου και με την υποστήριξη φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν σεμινάρια σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους έφηβους μαθητές τους για να γίνουν Διαμεσολαβητές στο σχολείο τους. Τα σεμινάρια, βασίζονται σε πρωτότυπο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, που έχουν εκπονήσει οι ίδιες, το οποίο ενεκρίθη το 2013, κατόπιν παρουσίασης και συνέντευξης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΝΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή σε ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο.

Τρόπος Πληρωμής:

Η εξόφληση γίνεται στο παρακάτω iban: GR1401101510000015100152964

Κύριος δικαιούχος: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη.

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του προγράμματος, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Δηλώστε συμμετοχή

Κωδ. 90044
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2023 (09.00 – 19.00)
Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Ανέστης Ν., Γαβριήλ Δ., Δεληστάθη Β., Σαρίδου Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 1.470,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύμφωνα με το Ν 4640/2019

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – 3ος ΚΥΚΛΟΣ

Δηλώστε συμμετοχή

Κωδ. 90044
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2023 (09.00 – 19.00)
Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Ανέστης Ν., Γαβριήλ Δ., Δεληστάθη Β., Σαρίδου Ε.
Back to Top