Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - 2ο Τμήμα


Δηλώστε συμμετοχή
Εισηγητές: Ανδριακοπούλου Μ. Λ., Γαβριήλ Δ., Σαρίδου Ε.
Early bird για εγγραφές έως Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

• Το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση της οικογενειακής διαμεσολάβησης, καλύπτοντας τόσο τον νομικό όσο και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της και αντλώντας από τα πορίσματα της επιστήμης της ψυχολογίας και νευροβιολογίας.

• Έχει δομηθεί από έμπειρους εισηγητές με βάση τις πραγματικές ανάγκες του διαμεσολαβητή, όπως αναδεικνύονται μέσα από την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα.

• Είναι μια εκπαίδευση που εστιάζει ατομικά στον καθέ εκπαιδευόμενο, ο οποίος παρακολουθείται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και λαμβάνει ατομική αξιολόγηση από τις εκπαιδεύτριες μετά το τέλος του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαδευόμενος είναι σε θέση να χειριστεί ως διαμεσολαβητής μια διαφορά οικογενειακής φύσεως και παράλληλα να εμβαθύνει τις γνώσεις του σχετικά με το οικογενειακό συγκρουσιακό περιβάλλον.

Ενότητα 1: Οι διαφορές οικογενειακής φύσεως - νομοθετική προσέγγιση

 • Στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου
 • Νομικό πλαίσιο οικογενειακής διαμεσολάβησης
 • Αντιμετώπιση της διεθνούς απαγωγής παιδιού από γονέα
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Ενότητα 2: Η διαμεσολάβηση στις διαφορές οικογενειακής φύσεως - εμβάθυνση ή ειδική μορφή διαμεσολάβησης;

 • Βασικές αρχές οικογενειακής διαμεσολάβησης
 • Έλεγχος καταλληλότητας της διαφοράς για υπαγωγή σε διαμεσολάβηση (screening) - κόκκινες
  γραμμές ή κατευθύνσεις;
 • Ο βηματισμός (στάδια) της οικογενειακής διαμεσολάβησης

Ενότητα 3: Η ψυχολογία στις διαφορές οικογενειακής φύσεως

 • Η ψυχολογία των μερών - τρίτα πρόσωπα
 • Οι επιπτώσεις του διαζυγίου στην οικογένεια

Ενότητα 4: Ειδικά θέματα

 • Οικογένειες με σεξουαλική ή έμφυλη διαφοροποίηση
 • Παιδί και διαμεσολάβηση - Διεθνείς τάσεις: Διαμεσολάβηση που επικεντρώνεται στα παιδιά
  (CFM) - Διαμεσολάβηση που συμπεριλαμβάνει τα παιδιά (CIM)
 • Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση

Ενότητα 5: Εμβάθυνση στις τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας εστιασμένη στη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών

 • Προετοιμασία διαμεσολαβητή για έντονα συγκρουσιακό περιβάλλον
 • Ενσυναίσθηση και φροντίδα εαυτού
 • Διαχείριση έντονων συναισθημάτων και τραύματος στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση της ανισορροπίας δυνάμεων
 • Αντιμετώπιση των αδιεξόδων

Ενότητα 6: Πρακτική άσκηση

 • Bιωματικές ασκήσεις
 • Προσομοιώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης (βασισμένες σε πραγματικές υποθέσεις)

Ενότητα 7: Ατομική αξιολόγηση

 • Κατ’ ιδίαν συνάντηση ανατροφοδότησης με κάθε συμμετέχοντα, για τη βέλτιστη εφαρμογή στην πράξη των δεξιοτήτων οικογενειακού διαμεσολαβητή

Απευθύνεται σε διαμεσολαβητές που:

• έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση (40 ή 80 ωρών) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της διαμεσολάβησης.

• επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών (ΦΕΚ Β 4017/31.08.2021).

• αντιλαμβάνονται ότι η διαμεσολάβηση σε διαφορές οικογενειακής φύσεως απαιτεί ειδικές γνώσεις αλλά και συγκεκριμένη στάση απέναντι στη διαφορά και τα μέρη

• θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους ως διαμεσολαβητές και είναι πρόθυμοι να αφοσιωθούν στην εκπαίδευση.

Μαρία-Λουίζα Ανδριακοπούλου

Η Μαρία Λουΐζα Ανδριακοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1992, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια Υ.Δ. από το 2013 και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το 2015. Είναι μέλος της ΑΜΚΕ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης». Τομέας απασχόλησής της είναι κυρίως το οικογενειακό δίκαιο και το κληρονομικό δίκαιο, ενώ έχει εξειδικευτεί σε θέματα διεθνούς απαγωγής ανηλίκων και εφαρμογής της Συνθήκης της Χάγης. Μαζί με τη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κα Ευγενία Σαρίδου έχουν εκπονήσει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Σχολική Διαμεσολάβηση και προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε αυτοί να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους για να γίνουν διαμεσολαβητές στα σχολεία τους. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Diploma in Person-Centred Counselling από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Δήμητρα Γαβριήλ

Η Δήμητρα Γαβριήλ είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002 με εξειδίκευση στις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και την επανορθωτική δικαιοσύνη. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το 2013, με πολυετή εμπειρία στη βιωματική / άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση δεξιοτήτων ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο των K. Cloke & J. Goldsmith Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας: 10 Στρατηγικές για όλους (εκδ. ΝΒ, 2014). Από το 2015, είναι Senior Fellow της JAMS και του Weinstein International Foundation για τη διαμεσολάβηση, καθώς και Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Οργανισμού Prison of Peace (CA, USA), ενώ από το 2020 είναι Affiliate της Edwards Mediation Academy. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει και διεξάγει τακτικά διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ευγενία Σαρίδου

Η Ευγενία Σαρίδου το 2011 έλαβε την βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR). Έκτοτε σταθερά και αδιάλειπτα μετεκπαιδεύεται, μέσω θεωρητικών και βιωματικών εκπαιδεύσεων, σε διαφορετικά είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές χρήσεις της Διαμεσολάβησης. Είναι μέλος της εταιρείας ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης» και έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ιδιότητα της διαμεσολαβήτριας, της βοηθού και της παρατηρήτριας. Παράλληλα, υποστηρίζει την προώθηση της Διαμεσολάβησης στο Σχολείο. Από το 2013, αδιάλειπτα, σε αγαστή συνεργασία με την διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών Κα Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου και με την υποστήριξη φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν σεμινάρια σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους έφηβους μαθητές τους για να γίνουν Διαμεσολαβητές στο σχολείο τους. Τα σεμινάρια, βασίζονται σε πρωτότυπο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, που έχουν εκπονήσει οι ίδιες, το οποίο ενεκρίθη το 2013, κατόπιν παρουσίασης και συνέντευξης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΝΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή σε ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο.

Τρόπος Πληρωμής:

Η εξόφληση γίνεται στο παρακάτω iban: GR1401101510000015100152964

Κύριος δικαιούχος: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη.

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του προγράμματος, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 90043
30 ώρες
2, 3 ,4 Μαρτίου 2023 (09.00 – 19.00)
Εισηγητές: Ανδριακοπούλου Μ. Λ., Γαβριήλ Δ., Σαρίδου Ε.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 320,00 € Ειδική Τιμή 272,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δηλώστε συμμετοχή
Early bird για εγγραφές έως Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - 2ο Τμήμα


Κωδ. 90043
30 ώρες
2, 3 ,4 Μαρτίου 2023 (09.00 – 19.00)
Εισηγητές: Ανδριακοπούλου Μ. Λ., Γαβριήλ Δ., Σαρίδου Ε.
Back to Top