Κωδ. 17559|17560
8 ώρες
Τρίτη 11 & Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Μακρυγιάννης Β.
Τρίτη 11 Μαΐου 2021

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (TRANSFER PRICING)


Βασικές έννοιες, case studies, θέματα νομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητές: Μακρυγιάννης Β.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17559|17560
8 ώρες
Τρίτη 11 & Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Μακρυγιάννης Β.

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ανακοινώνουν μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας, φορολογίας & λογιστικής..

Η ενδοομιλική τιμολόγηση βρίσκεται στο προσκήνιο της διεθνούς φορολογίας ενώ συχνά εμφανίζεται και στη δημόσια σφαίρα, εκφεύγοντας των ορίων της απλής συμμόρφωσης. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις διεθνείς επενδύσεις και συναλλαγές.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει τις βασικές έννοιες καθώς και το διεθνές και εγχώριο πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης με παραδείγματα από την αγορά. Επίσης θα δοθεί έμφαση σε θέματα που ενδιαφέρουν τους νομικούς καθώς και αναφορές για περαιτέρω διερεύνηση αυτών. Μετά την παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα σχετικά προβλήματα και να έχουν την ικανότητα για την πρακτική προσέγγισή τους.

• Βασικές έννοιες ενδοομιλικής τιμολόγησης
(διπλή φορολογία, αρχή των ίσων αποστάσεων με παραδείγματα, ορολογία, φορολογικός σχεδιασμός)

• Ελληνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο
(έννοια συνδεδεμένων προσώπων, υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με ενδοομιλικές συναλλαγές, τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, Έκθεση ανά Χώρα (CbCR), πρόστιμα, βασικά σημεία των εγκυκλίων της φορολογικής αρχής, συμφωνίες προκαθορισμένης τιμολόγησης (APA), δυνατότητες επίλυσης της διπλής φορολογίας)

• Κατευθυντήριες Οδηγίες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(συγκρισιμότητα, μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών με έμφαση σε όσες χρησιμοποιούνται συχνότερα, λειτουργική και οικονομική ανάλυση με παραδείγματα, επαναχαρακτηρισμός ενδοομιλικής συναλλαγής)

• Τύποι συναλλαγών
(ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών που αφορούν υπηρεσίες, δανεισμός και υποκεφαλαιοδότηση, ενδοομιλικές συναλλαγές που αφορούν άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύνδεση με τις Δράσεις για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS), επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις και σύνδεση με το άρθρο 51 του Ν 4172/2013 και παραδείγματα)

• Θέματα νομικού ενδιαφέροντος
(ο ρόλος των συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων μερών και σύνδεση με τις Δράσεις BEPS, σχολιασμός άρθρων 99-101 του Ν 4548/2018 για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ειδικότερες εφαρμογές)

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς του φορολογικού τομέα, σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων ή λογιστηρίων, σε νομικούς και σπουδαστές, καθώς και σε επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σε αυτόν τον τομέα της διεθνούς φορολογίας

Βάιος Μακρυγιάννης

Ο Βάιος Μακρυγιάννης είναι Transfer Pricing Principal στο φορολογικό τμήμα της Deloitte και ασχολείται αποκλειστικά με την ενδοομιλική τιμολόγηση από την εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (2008). Έχει εργαστεί για περισσότερα από 5 χρόνια στο αντίστοιχο τμήμα της Deloitte στο Λονδίνο, με ειδίκευση στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Έχει παρουσιάσει πολλά σεμινάρια για την ενδοομιλική τιμολόγηση σε συναδέλφους και πελάτες καθώς και σε ακαδημαϊκό πλαίσιο (μάθημα επιλογής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Βάιος Μακρυγιάννης
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  40979

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top