Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Διαχειριστικές & λοιπές υποχρεώσεις  

Εισηγητές: Καβουρίνος Α.

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζουν μια νέα σειρά από Σεμινάρια πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της φορολογίας & λογιστικής παρέχοντας ολοκληρωμένες απαντήσεις στη βάση όλων των πρόσφατων εξελίξεων.

Οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί, επιστημονικοί και αθλητικοί σύλλογοι και οργανισμοί (ΝΠΙΔ) συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή της πολιτισμικής, επιστημονικής και αθλητικής μας κληρονομιάς. Παρόλα αυτά, η ενεργή εμπλοκή με τέτοιους οργανισμούς δεν στερείται ρυθμιστικών κανόνων, με αποτέλεσμα η οργάνωση, διοίκηση, ανάπτυξη και ο έλεγχος των εν λόγω οργανισμών να συνεπάγεται μια σειρά από φορολογικές, ασφαλιστικές και διαχειριστικές υποχρεώσεις. Το Σεμινάριο στοχεύει στο να κάνει μια συνολική πρακτική παρουσίαση των οικονομικών υποχρεώσεων των μη κερδοσκοπικών σωματείων και συλλόγων ΝΠΙΔ, με σκοπό την σφαιρική ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων επί των καίριων πρακτικών και οικονομικών ζητημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν.

 • Σύσταση, Λειτουργία & Οργάνωση (άρθρο 45, περ. γ΄ Ν 4172/2013 -
  ΚΦΕ)
  ▶ Εννοιολογικά χαρακτηριστικά
  ▶ Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Νομικού Προσώπου
 • Φορολογικές υποχρεώσεις
  ▶ Έκδοση ΑΦΜ, δήλωση ΚΑΔ & κλειδαρίθμου
  ▶ Αλλαγή υπευθύνου προέδρου στο μητρώο
  ▶ Υποβολή φορολογικής δήλωσης ▶ Διαχωρισμός εσόδων - Παραδείγματα
  ▶ Έσοδα από δωρεές & χορηγίες ▶ ΦΠΑ - Απαλλαγή από τις εκδηλώσεις
  ▶ Τήρηση βιβλίων ΕΛΠ και λοιπά - ΓΕΜΗ - Οικονομικές καταστάσεις
  ▶ Υποβολή δήλωσης ΜΥΦ - MY DATA - ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Κτηματολόγιο
  ▶ Υποβολή συμφωνητικών στην ΑΑΔΕ
  ▶ Απόδοση χαρτοσήμου επί των συνδρομών - Λαχειοφόρος αγορά
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
  ▶ ΙΚΑ – ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ▶ Εθελοντική εργασία και χρήση εντευκτηρίου
 • Ειδικά μητρώα
  ▶ Εγγραφή στο μητρώο πολιτιστικών φορέων ▶ Μητρώο πραγματικών
  δικαιούχων ▶ Πνευματικά δικαιώματα και GDPR
 • Διαχειριστικές υποχρεώσεις βιβλίων και πρακτικών
  ▶ Θεώρηση βιβλίων και αποδείξεων, αποδείξεις δαπανών & Τίτλος κτήσης
  ▶ Πληρωμές με κάρτα & Διαδικτυακή ανάρτηση στοιχείων (Διαύγεια)
  ▶ Τραπεζικός λογαριασμός & Πηγές χρηματοδότησης
 • Αθλητικά σωματεία
  ▶ Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ▶ Άδεια λειτουργίας αγωνιστικών χώρων
  ▶ Προϋποθέσεις εγγραφής και λειτουργίας
  ▶ Ακαδημία εκμάθησης αθλήματος (Αθλητική Σχολή)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς και δικηγόρους, σε προϊσταμένους και μέλη πολιτιστικών, αθλητικών και επιστημονικών συλλόγων, σε υπαλλήλους δήμων και νομαρχίας που είναι σε τμήματα μη κερδοσκοπικών σωματείων και συλλόγων, σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και μουσικούς που επιθυμούν να μάθουν τους τρόπους συνεργασίας με τα σωματεία κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, καθώς σε όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις οικονομικές υποχρεώσεις των συγκεκριμένων οντοτήτων.

Αργύριος Καβουρίνος

Ο Αργύριος Καβουρίνος είναι πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ασκεί το οικονομολογικό επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με τα λογιστικά, φοροτεχνικά, ασφαλιστικά και συμβουλευτικά θέματα ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών πάνω από 25 έτη. Έχει εξειδίκευση στα Βιομηχανικά Θέματα και στην Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών μη κερδοσκοπικών ΝΠΙΔ. Είναι αδειούχος λογιστής Α΄ Τάξης, αδειούχος μελετητής, μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών Κολεγιών, μέλος της ΕΦΕΕΑ και μέλος-εισηγητής του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Τέλος, είναι συγγραφέας βιβλίων και εισηγητής σεμιναρίων, στο αντικείμενο της Οργάνωσης, Διοίκησης, Ανάπτυξης και Ελέγχου των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ΝΠΙΔ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20312|20313|20314
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 (18.00-21.00)
Εισηγητές: Καβουρίνος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Διαχειριστικές & λοιπές υποχρεώσεις  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20312|20313|20314
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 (18.00-21.00)
Εισηγητές: Καβουρίνος Α.
Back to Top