Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

INTERNAL CORPORATE INVESTIGATIONS

Παραβατικές συμπεριφορές εντός της επιχείρησης: Νομικό πλαίσιο – Πρόληψη - Εντοπισμός - Αντιμετώπιση
Εισηγητές: Βόρρας Α., Δαή Δ., Δημογεροντάκης Μ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Τσόλιας Γ., Κουρελέας Π.

Οι εσωτερικές έρευνες σε επιχειρήσεις είναι ένας τομέας ο οποίος, αν και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία έτη, παραμένει σε μεγάλο βαθμό και για πολλές επιχειρήσεις πεδίο «αχαρτογράφητο».
• Ποιος ενδείκνυται να διενεργεί τις εσωτερικές έρευνες;
• Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία και ποια τα όριά της;
• Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της εσωτερικής διαδικασίας;
Τα οικεία ζητήματα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος κλάδων δικαίου, όπως είναι το εργατικό δίκαιο, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και το ποινικό δίκαιο, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον, αφορμή για τις έρευνες αποτελούν υπόνοιες διάπραξης αξιόποινων πράξεων, ενώ ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής έρευνας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Το Εκπ. Πρόγραμμα επιχειρεί να προσεγγίσει κατά τρόπο σφαιρικό και μέσα από πραγματικά περιστατικά (case studies) που έχουν διαχειριστεί οι εισηγητές, τον τομέα των εσωτερικών ερευνών, εξετάζοντας όλες τις ανωτέρω πτυχές.

1η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Κ. Ελευθεριάδης, Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης, Μ. Δημογεροντάκης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας

 • Α. Οι εσωτερικές έρευνες - Μια ελεγκτική θεώρηση των πραγμάτων
  ▶ Σύγχρονα οικονομικά σκάνδαλα και περιπτωσιολογία παραβατικών συμπεριφορών
  ▶ Εσωτερικοί Έλεγχοι & Forensics: Ορισμός και Μέθοδοι - Πώς συντελείται μια έρευνα στη σημερινή εποχή. Η τεχνολογία στη διάθεση των επιχειρήσεων
  ▶ Διαχείριση Εσωτερικών Ερευνών. Από ποιους αποτελείται μια σωστή Ομάδα Έρευνας;
 • Β. Ο κύκλος ζωής μιας σύγχρονης έρευνας από τη θεωρία στην πράξη: Εντοπισμός & Διερεύνηση του συμβάντος
  ▶ Συνήθη μέσα εντοπισμού / Ο θεσμός του Whistleblowing ειδικάμετά τον Ν 4990/2022
  ▶ Διερεύνηση - Η τεχνολογική διάσταση των Forensics
  ▶ Συνεντεύξεις – ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα

2η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης, Μ. Δημογεροντάκης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας

 • Γ. Εσωτερικές έρευνες vs Ιδιωτικότητα
  ▶ Η προστασία της ιδιωτικότητας - Προϋποθέσεις και όρια κατά τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών
  ▶Νομοθετικό πλαίσιο
  ▶Πρόσφατη σχετική νομολογία & Αποφάσεις ΑΠΔΠΧ
  ▶ Δικαιώματα εργοδότη και εργαζομένου
 • Δ. Post-mortem διαχείριση & Εργασιακά ζητήματα
  ▶ Η επόμενη μέρα για την επιχείρηση
  ▶ Δημιουργώντας μηχανισμούς πρόληψης
  ▶ Διαχείριση πορισμάτων από την πλευρά του εργοδότη

3η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Π. Κουρελέας, Δ. Δαή
Παρέμβαση: Κ. Ελευθεριάδης

 • Ε. Η ποινική διάσταση των εσωτερικών ερευνών
  ▶ Η «Δικονομία» των εσωτερικών ερευνών
  ▶ Αφορμές για την εκκίνηση της εσωτερικής έρευνας - Σχέση με τον θεσμό του whistleblowing ιδίως μετά τον Ν 4990/2022
  ▶ Εξέταση προσώπων
  ▶ Έρευνες σε χώρους και πράγματα
  ▶ Η αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας
  ▶ Υποχρέωση διαβίβασης του υλικού στις εισαγγελικές αρχές
  ▶ Αποδεικτικές απαγορεύσεις
  ▶ Δυνατότητα κατάσχεσης του υλικού
  ▶ Παραδείγματα από την πράξη

4η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 (17:00 – 19:00)

 •  ΣΤ. Case studies
  ▶ Παρουσίαση & ανάλυση σημαντικών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και διαχείρισης εσωτερικών ερευνών από την αγορά

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επικεφαλής & Δικηγόρους νομικών υπηρεσιών, Νομικούς Συμβούλους
 • Compliance Officers
 • Internal Auditors
 • Υπευθύνους Προσωπικού/Στελέχη Διευθύνσεων Προσωπικού
 • Chief Financial Officers (CFOs) & Chief Executive Officers (CEOs)
 • Chief Technology Officers (CTOs) & Chief Information Officers (CIOs)

Απόστολος Βόρρας

O Απόστολος Βόρρας, LL.M.mult., PhD.(c), CIPP/E είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Data Protection & Privacy της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου - Μπακάλης - Βενιέρης - Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα, στη Φρανκφούρτη και στις Βρυξέλλες, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ιδρυτής και co-chair του Ελληνικού Chapter του International Association of Privacy Professionals και του Athens Legal Hackers, καθώς και τακτικό μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών και της προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό κρίσεων και παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων τα τελευταία έτη.

Αλέξανδρος Δόσχορης

O Αλέξανδρος Δόσχορης είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης- Βενιέρης- Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό εργατικών διαφορών τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία αρκετές εταιρείες του εμπορικού καθώς και του τραπεζικού κλάδου σε υποθέσεις εργατικών διαφορών και έχει παράσχει συμβουλές αναφορικά με την διαχείριση ατομικών και συλλογικών σχέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων ομαδικών απολύσεων, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάρτιση κανονισμών εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαχείρισης απεργιακών κινητοποιήσεων.

Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

Ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, είναι Partner του Τμήματος Financial Advisory της Deloitte Ελλάδος και ειδικεύεται στις υπηρεσίες Forensic, Financial Crime & Disputes. Έχει πάνω από δεκαπέντε χρόνια εμπειρία στις υπηρεσίες Financial Advisory, Transaction Support και Forensic Investigations, σε πολλούς τομείς όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Εμπόριο, Υγεία, Ναυτιλιακές, Τουρισμός, κ.α. στην Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Eίναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE). Έχει συμμετάσχει και έχει διατελέσει υπεύθυνος σε πολυάριθμές έρευνες και εν γένει σε έργα investigation, όπως σε έρευνες εταιρικής απάτης, έρευνες περίπλοκων λογιστικών τεχνασμάτων, έρευνες ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, έρευνες ψευδών οικονομικών καταστάσεων και γνωστοποίησης ψευδών οικονομικών πληροφοριών, έρευνες που αφορούν ενέργειες σε βάρος μετόχων, ή δανειστών, έρευνες που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εργαζομένων με εξωτερικούς προμηθευτές, κλπ. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Due Diligence εκ μέρους όλων των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα και εκ μέρους διαφόρων διεθνών funds σχετικά με την διάθεση χαρτοφυλακίων δανείων. Έχει διατελέσει πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος σε πολλές δικαστικές διαμάχες που αφορούν εξαγορές, διαμάχες μεταξύ μετόχων, υποθέσεις εταιρικής απάτης, υπεξαιρέσεων, κλπ. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Due Diligence και Forensic Investigations για λογαριασμό των μεγαλύτερων κατασκευαστικών, ναυτιλιακών, βιομηχανικών, φαρμακευτικών, τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και για μεγάλες εταιρείες ΄που δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων, στο λιανεμπόριο και για λογαριασμό πολλών δικηγορικών γραφείων. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Investigation, Business Partner Due Diligence, KYC και AML gap analysis με βάση το κανονιστικό πλαίσιο και επισκόπηση εσωτερικών πολιτικών (Anti-Money Laundering και Know Your Client) στις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες για την προσφορά δανείων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, σε μεγάλες εταιρείες στους τομείς Εμπορίου, Μέσων Ενημέρωσης και Τραπεζικής. Έχει πραγματοποιήσει έργα Financial Crime Prevention και Digital Forensics για λογαριασμό των μεγαλύτερων οργανισμών στην Ελλάδα σχετικά με χρηματοοικονομική απάτη και white collar crime.

Παναγιώτης Κουρελέας

Ο Παναγιώτης Κουρελέας είναι Deputy Managing Partner στη δικηγορική εταιρεία GIANNIDISKOURELEAS. Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία (LL.M-Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Δήμητρα Δαή

Η Δήμητρα Δαή είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος LL.M (ΕΚΠΑ) και Msc (Law & Economics, ΠαΠει). Είναι Senior Associate στη δικηγορική εταιρεία GIANNIDISKOURELEAS και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων από το 2019. Ειδικεύεται σε υποθέσεις οικονομικού και εταιρικού εγκλήματος εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας ως συνήγορος υπεράσπισης, υπαλλήλους και στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων σε υποθέσεις οικονομικού και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Μάνος Δημογεροντάκης

Ο Μάνος Δημογεροντάκης είναι Managing Associate στην ομάδα της Προστασίας Δεδομένων & Ψηφιακών Τεχνολογιών της KBVL Law Firm, μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal. Είναι ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος και έχει διαχειριστεί πολλά πρότζεκτ (privacy compliance, privacy audits) και βοηθήσει πολυεθνικές εταιρίες διάφορων κλάδων σε θέματα προστασίας δεδομένων, κυβερνοασφάλειας, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Εκλέχθηκε Μέλος (Alt.) της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, όπου και εργάστηκε από το 2016 έως το 2020. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία ως policy maker στο τομέα της μετάβασης της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στην νέα ψηφιακή εποχή και έχει υπάρξει νομικός σύμβουλος του υφυπουργού δικαιοσύνης καθώς και μέλος της Νομοθετικής Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού 2019/2150 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και μέλος της μόνιμης επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δικαστικό Σύστημα.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20630| 20631
14 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
27, 29 Μαΐου & 3, 5 Ιουνίου 2024 (Δευτέρα - Τετάρτη: 17:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)
Εισηγητές: Βόρρας Α., Δαή Δ., Δημογεροντάκης Μ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Τσόλιας Γ., Κουρελέας Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 450,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Παραβατικές συμπεριφορές εντός της επιχείρησης: Νομικό πλαίσιο – Πρόληψη - Εντοπισμός - Αντιμετώπιση

Internal Corporate Investigations

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20630| 20631
14 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
27, 29 Μαΐου & 3, 5 Ιουνίου 2024 (Δευτέρα - Τετάρτη: 17:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)
Εισηγητές: Βόρρας Α., Δαή Δ., Δημογεροντάκης Μ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Τσόλιας Γ., Κουρελέας Π.
Back to Top