Κωδ. 19087
5 ώρες
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

MY DATA (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) - Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19087
5 ώρες
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Το Σεμινάριο παρέχει κρίσιμη πληροφόρηση και οδηγίες για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι από 1.11.2021 θα πρέπει να αρχίσουν τη διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών που εκδίδουν στο Mydata για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών τους βιβλίων. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε νέες σύντομες προθεσμίες από την έκδοση των παραστατικών και απαιτούνται κατά συνέπεια άμεσες ενέργειες προσαρμογής των επιχειρήσεων. Επιπλέον όλη η χρήση του 2021 θα ενημερωθεί στο Mydata αναδρομικά. Παράλληλα θεσπίζονται υποχρεώσεις διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ και αυτόματης ενημέρωσης του Mydata κατά την έκδοση δελτίου Ζ.

• Προθεσμίες Απόσυρσης παλαιών ΦΗΜ

• Προθεσμίες Αναβάθμισης και Διασύνδεσης ΦΗΜ ανά κατηγορία επιχειρήσεων. Κριτήρια υπόχρεων οντοτήτων 

• Τι ισχύει για επιχειρήσεις που θα διακόψουν τις εργασίες τους μέχρι 31/12/21 

• Πρόστιμα για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διασύνδεση ΦΗΜ 

• Προσωρινά και Οριστικά Αρχεία που διαβιβάζουν οι ΦΗΜ στο Esend. Χρόνος Διαβίβασης. Τεχνικά προβλήματα και σφάλματα κατά τη διαβίβαση.

• Οι δύο τρόποι ρύθμισης των ΦΗΜ για τη διαβίβαση δεδομένων στο Mydata (ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ)

• Χαρακτηρισμός στο Mydata των διαβιβασθέντων λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ

• Προθεσμίες Υποχρεώσεων Πρατηρίων Καυσίμων και πωλητών υγραερίου και πετρελαίου θέρμανσης.
- Εγκατάσταση ΦΗΜ σε βυτιοφόρα πρατηρίων καυσίμων 
- Προσαρμογή του τύπου των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν καύσιμα

• Η νέα υπουργική απόφαση 98979 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων

• Προθεσμία Προσαρμογής των ERP των φορέων του Δημοσίου για παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων 

• Σταδιακή Έναρξη Διαβίβασης δεδομένων στο Mydata από τους εκδότες παραστατικών. Κατηγορίες οντοτήτων και έναρξη διαβίβασης από 1/10/21 ή από 1/11/21
- Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για τη διαβίβαση των δεδομένων του 2021.
- Τι θα διαβιβασθεί υποχρεωτικά και τι προαιρετικά
- Αναδρομική Διαβίβαση Δεδομένων 2021 στο Mydata από τους εκδότες μέχρι 31/3/22 
- Διαβίβαση Λογιστικών Εγγραφών τακτοποίησης εσόδων για το 2021.
- Τι θα ισχύσει για τους λήπτες παραστατικών και τους χαρακτηρισμούς στο Mydata για το 2021
- Διαβίβαση από τον λήπτη παραστατικών που παρέλειψε να στείλει ο εκδότης

• Χρόνος Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata. Το πρόβλημα του ορισμού του πραγματικού χρόνου έκδοσης παραστατικών

• Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του Mydata από 1/1/2022. Υπόχρεοι, προθεσμίες και χρόνοι διαβίβασης

• Οι συνέπειες μη διαβίβασης στο Mydata.

• Mydata Timologio
- Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω πλατφόρμας Mydata
- Έκδοση Ειδικών Κωδικών για το Timologio
- Κατηγορίες παραστατικών που μπορούν να εκδοθούν με την τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ
- Δημιουργία επιχείρησης και καρτέλας πελάτη
- Καταχώρηση Αγαθών και υπηρεσιών για την τιμολόγηση
- Στοιχεία ΦΠΑ, λοιπών Φόρων και κρατήσεων
- Οδηγός και παραδείγματα έκδοσης παραστατικών από δικηγόρους με χρήση του Mydata Timologio

• Νέα χαρακτηριστικά για τον λήπτη στο Mydata. Επισήμανση από τον λήπτη των αποκλίσεων κατά την αποδοχή παραστατικού όταν ο εκδότης διαβιβάζει εσφαλμένα παραστατικά.

• Πίνακας αντιστοίχισης παραστατικών με πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ εμπλουτισμένος για ειδικές κατηγορίες συναλλαγών και επιχειρήσεων (τουριστικά γραφεία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, εκτελωνιστές, TAXI, ασφαλιστές και ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.)

• Παραδείγματα Χειρισμού Διαβίβασης Παραστατικών και Λογιστικών Εγγραφών

• Παραδείγματα διαβίβασης δεδομένων ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 (αναδρομική διαβίβαση)

• Ειδική Ενότητα με αναλυτικές απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα, φοροτεχνικά θέματα και απορίες των συμμετεχόντων (συνιστάται να έχουν υποβληθεί γραπτώς μέχρι την προηγούμενη μέρα από το σεμινάριο)

Τo Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για την εφαρμογή πλέον στην πράξη της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

O Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες, ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού στην φορολογική νομοθεσία.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Τριανταφύλλου

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  46471

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top