Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΔ

Η καθοριστική αναδιαμόρφωση του τοπίου των ποινών με τον Ν 5090/2024

Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν.

Το σύστημα ποινικών κυρώσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τα τελευταία έτη: αποτέλεσε κεντρικό πεδίο νομοθετικών μεταβολών στο πλαίσιο του νέου ΠΚ, γέννησε σειρά πρακτικών προβλημάτων, τα οποία εκτείνονται στον χώρο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου, και προξένησε ζωηρές αντιπαραθέσεις σε νομολογιακό και θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ (με βάση τον Ν 5090/2024), άλλαξαν καθοριστικά το συγκεκριμένο πεδίο. Το Σεμινάριο επιχειρεί να σταχυολογήσει αυτά τα ζητήματα μέσα από την παρουσίαση της σχετικής ύλης των τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και των ζητημάτων διαχρονικού δικαίου.


Κύριες ποινές: Απειλή [50-57, 463 ΠΚ και κατάργησή του]

▶ Στερητικές της ελευθερίας ποινές (κάθειρξη, φυλάκιση, περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)

▶ Χρηματική ποινή (η κατάργηση των ημερήσιων μονάδων)

▶ Παροχή κοινωφελούς εργασίας (ενεργοποίηση αυτής με τον Ν 5090/2024)

▶Η απειλή της ποινής σε ειδικούς ποινικούς νόμους (η κατάργηση του άρθρου 463 ΠΚ)

▶ Ζητήματα διαχρονικού ποινικού δικαίου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα δυνάμει των

Ν 5090/2024 και 4855/2021


Κύριες ποινές: Επιμέτρηση [79-85 ΠΚ]
▶ Επιμέτρηση ανά είδος ποινής

▶ Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

▶Η προβληματική της υποτροπής στο πλαίσιο διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων

▶ Ελαφρυντικές περιστάσεις (η τροποποίηση του προτέρου σύννομου/έντιμου βίου)

▶Μείωση της ποινής / Συρροή λόγων μείωσης (τα νέα πλαίσια της μειωμένης ποινής και η αλλαγή στο αρθρ. 85 ΠΚ)

▶ Η κατ’ άρθρο 19 ΠΚ in abstracto βαρύτητα της πράξης και η in concreto επιβαλλόμενη ποινή (ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου επιδράσεις)


Επιβολή ποινής επί συρροής [94-98 ΠΚ / 551 ΚΠΔ]

▶ Αθροιστική έκτιση

▶ Ενιαία ποινή

▶ Σχηματισμός συνολικής ποινής

▶ Δικονομικά ζητήματα


Μέτρα ασφαλείας [69-76 ΠΚ]

▶ Μέτρα θεραπείας ατόμων που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή

▶ Η απέλαση αλλοδαπού (κατ’ άρθρο 72 ΠΚ)

▶ Δήμευση (κατ’ άρθρο 76 ΠΚ)

▶ Η προβληματική των παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφαλείας σε ειδικούς ποινικούς νόμους (άρθρο 463 παρ. 5 ΠΚ και κατάργηση αυτού)


Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων [99-104 ΠΚ / 471-472, 497-498 ΚΠΔ]

▶ Αναστολή της ποινής: προϋποθέσεις χορήγησης μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις

▶ Ανάκληση και άρση αναστολής

▶ Διαχρονικό δίκαιο

▶ Ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων


Εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής [104Α-105Α ΠΚ]

▶ Έκτιση ποινής στην κατοικία

▶ Μετατροπή φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας

▶ Παρέκβαση: Δικαστική άφεση της ποινής (άρθρο 104Β παρ. 1 ΠΚ)


Απόλυση υπό όρο [105Β-110Α ΠΚ]

▶ Η απόλυση υπό όρο ανά είδος επιβληθείσας ποινής

▶ Προϋποθέσεις για τη (μη) χορήγηση απόλυσης

▶ Ανάκληση και άρση της απόλυσης


Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων δραστών [121-133 ΠΚ]

▶ Ηλικιακά όρια

▶ Αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα

▶ Προϋποθέσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

▶ Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε λειτουργούς της πράξης (δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους), αλλά και ερευνητές, σπουδαστές και οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να ενημερωθεί για το σύστημα ποινικών κυρώσεων και μέτρων ασφαλείας που ισχύει στη χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019) και του νέου ΚΠΔ (Ν. 4620/2019), αλλά και ύστερα από τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη υποστεί τα δύο αυτά νομοθετήματα (κυρίως με τον Ν 5090/2024 – αλλά και με τους προγενέστερους Ν 4855/2021 και 4871/2021).

Νικόλαος Δ. Βασιλειάδης

Ο Νικόλαος Δ. Βασιλειάδης είναι Δικηγόρος εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με δυνατότητα να παρίσταται σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες, σε κάθε δικαστήριο της Ελληνικής Επικράτειας, ως δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι μάχιμος Ποινικολόγος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Το 2014 αναγορεύτηκε ΟΜΟΦΩΝΑ» Διδάκτορας Νομικής λαμβάνοντας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΙΣΤΑ». Έχει τιμηθεί με πολυάριθμες υποτροφίες πρωτιάς, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και από Διεθνείς Οργανισμούς, αριστεύοντας σε όλα τα επίπεδα των σπουδών του και της έρευνάς του. Έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία καθώς και πολλές μελέτες και παρατηρήσεις σε νομικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει αρκετές εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια του Ποινικού (δικονομικού) Δικαίου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού ‘’Ποινική Δικαιοσύνη’’. Έχει διδάξει στην Ελλάδα Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικούς Ποινικούς Νόμους και Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20749| 20750| 20751
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η καθοριστική αναδιαμόρφωση του τοπίου των ποινών με τον Ν 5090/2024

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΔ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20749| 20750| 20751
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν.
Back to Top