Κωδ. 18227
13 ώρες
24 , 29 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2021 (Πέμπτη – Τρίτη – Πέμπτη , 17.00 – 21.00)
Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π., Συρμακέζης Σ.
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΣΟ ΠΟΤΕ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Legal, IT, Security & Business Issues
Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π., Συρμακέζης Σ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 295,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18227
13 ώρες
24 , 29 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2021 (Πέμπτη – Τρίτη – Πέμπτη , 17.00 – 21.00)
Εισηγητές: Ζούλοβιτς Μ., Κοντογεώργου Π., Συρμακέζης Σ.

Στόχος αυτού του πρωτοποριακού Εκπ. Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τις εταιρίες που βρίσκονται στο στάδιο (ή σκέφτονται) να υλοποιήσουν διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, και ειδικά τα πρόσωπα και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε έργα μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο να μιλούν την κοινή γλώσσα που απαιτείται για την εκτέλεσή των σύνθετων αυτών έργων. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ business, IT/IS και νομικών τμημάτων και η δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για τις εταιρίες, είναι στον πυρήνα της εκπαίδευσης αυτής. Ιδίως από την σκοπιά της νομικής προσέγγισης, στόχος είναι η παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και όχι μια απλή, αναλυτική, θεωρητική παρουσίαση της νομοθεσίας• έμφαση θα δοθεί σε ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή των σχετικών νομοθετημάτων, ενώ παράλληλα θα τονιστεί η χρήση αυτών ως «εργαλείων» επιτυχούς ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από παραδείγματα λύσεων από τον χώρο του business και του IT.

• Tι είναι (και τι δεν είναι) ο ψηφιακός μετασχηματισμός
- Πώς σχεδιάζουμε και εκτελούμε ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού
- Ειδική αναφορά σε θέματα οργάνωσης, δομής και διακυβέρνησης
- Ποια τμήματα των εταιριών συμμετέχουν και πώς συνεργάζονται
- Η θέση και ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας
- Κατάρτιση & Εκπαίδευση Δικηγόρων για τη χρήση της νομοθεσίας ως βασικού εργαλείου ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού

• Εργαζόμενοι και τηλεργασία
- Εργαλεία τηλεργασίας
- Θέματα ασφαλείας - Πολιτικές - Δικαιώματα πρόσβασης
- Εφαρμογή της μεθοδολογίας agile development εν μέσω τηλεργασίας
- Νομική αποτίμηση «ελαστικών σχέσεων εργασίας»
- Προκλήσεις στα προσωπικά δεδομένα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν

• Ψηφιακές συμβάσεις και προμήθειες (με προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας)
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Συστήματα, εφαρμογές και οφέλη
- Συστήματα προμηθειών / δημοπρασιών / Ψηφιακές προμήθειες και δημοπρασίες. Πλατφόρμες και διαδικασίες
- Ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακή ταυτοποίηση προσώπου και digital customer onboarding
- Διαδικασίες για την δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεωνμε προμηθευτές των εταιριών
- Χρήση και αποδεικτική δύναμη ηλεκτρονικών υπογραφών

• Δημιουργία και διαχείριση κεντρικών βάσεων δεδομένων (DatawareHouses)
- Η σημασία και ο πλούτος των δεδομένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό
- Αρχές στρατηγικής, διαχείρισης και διακυβέρνησης δεδομένων
- Αρχιτεκτονική δεδομένων, βάσεις δεδομένων και data warehouses
- Θέματα επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων από την δημιουργία κεντρικών βάσεων και τρόπος διαχείρισης αυτών

• Θέματα ηλεκτρονικών πωλήσεων σε καταναλωτές / ψηφιακές πωλήσεις και ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών
- Omnichannel Sales & Service
- E-shops & Digital Marketplaces
- Case studies: banking, telecoms, retailing
- Digital on-boarding καταναλωτών
- Θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών
- Βασικά νομικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πώληση προϊόντων μέσω e-shops ή marketplaces
- Νομικά θέματα για την δημιουργία Digital Marketplaces με συμμετοχή
πολλών μερών
- Θέματα B2B, Platforms, B2C, D2C, C2C κλπ

•  Digital Marketing
- Ολιστική διαχείριση ψηφιακής παρουσίας: digital branding, owned media, social media
- Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, Performance marketing
- Marketing campaigns: automated/event-driven vs list-based
- Οπτικοποίηση αναφορών για διαχείριση απόδοσης
- Νομικά ζητήματα κατά τη δημιουργία διαφημιστικού περιεχομένου
- Θέματα συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την υλοποίηση digital marketing campaigns

Σε αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα έχει προσέγγιση 360ο (Legal, IT & Business), μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη από όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή που τα αγγίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός εντός της επιχείρησής τους καθώς και οι νομικοί τους σύμβουλοι. Το Πρόγραμμα αυτό θα συνδράμει αποτελεσματικά τα στελέχη από διάφορους τομείς των εταιριών (operations, IT/IS, digital, πωλήσεις, νομικό, compliance) να κατανοήσουν την ανάγκη του να δουλέψουν συνεργατικά σε οριζόντιες ομάδες καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των νομικών θεμάτων σε όλο το στάδιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στη σύγκλιση των πολύσυμμετοχικών ομάδων δίνοντας μια πρακτική εικόνα στο πώς δύνανται να αλληλοσυμπληρωθούν και να συνδυαστούν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα προς εξοικονόμηση χρόνου, κόστους αλλά και επίτευξης καλύτερης αποτελεσματικότητας και θέσης των βέλτιστων KPIs. Επίσης, θα βοηθήσει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς συμβούλους στο να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα τέτοιου είδους προγράμματα κατόπιν κατανόησης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων τους βάσει της επίδρασής τους πάνω στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το Εκπ. Πρόγραμμα.

Μίνα Ζούλοβιτς

Η Μίνα Ζούλοβιτς LL.M, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Computer & Communications Law του Queen Mary University of London. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα σχετικά με το Digital Transformation των οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο (e-government), και ασχολείται με σύνθετα, στρατηγικά νομικά ζητήματα για μια σειρά πελατών από διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως καλλυντικά, τράπεζες, καπνοβιομηχανία, βιομηχανία μόδας, πετρελαιοειδή, μεταφορές, λιανεμπόριο, Πλατφόρμες, Εφαρμογές, Αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση κλπ. Η Μίνα εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της προστασίας δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, είναι μέλος του Multistakeholder Expert Group της ΕΕ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (μέσω του E-Commerce Europe Team), εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική νομική σύμβουλος του GRECA (Greek E-Commerce Association), ενώ έχει διατελέσει και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εναρμόνιση της Οδηγίας 83/2011/ΕΕ, της Οδηγίας 2011/13/ΕΕ (για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις), για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και για την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή (νόμος 4512/2018).

Πέννυ Κοντογεώργου

Η Πέννυ Κοντογεώργου LLM, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Information Technology and Telecommunications Law από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. H Πέννυ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο του Digital Marketing, του E-commerce, των Nέων Τεχνολογιών και του ΙΤ, αναφορικά με θέματα e-business και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνδράμοντας στην εισαγωγή τους σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ έχει συμβάλει στρατηγικά σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές και στην ανάπτυξη οργανικών επιχειρήσεων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, του Retail και των ηλεκτρονικών Πλατφορμών. Η εμπειρία της στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της πληροφορικής, της προστασίας προσωπικών δεδομένων μετρά πάνω από 15 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Προγράμματα Ελέγχου και Συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων & του GDPR, για Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, στους κλάδους e-Business, Marketing, Retail, Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα παρέχει νομικές υπηρεσίες σε γνωστές εταιρείες στον τομέα των ψηφιακών μέσων, του ηλεκτρονικού εμπορίου (super markets, food and beverages, μόδας, appliances, υπηρεσίες κλπ) και της πληροφορικής, καθώς επίσης παρέχει εκπαίδευση για τα νομικά ζητήματα του GDPR και e-Business πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Σωτήρης Συρμακέζης

Ο Σωτήρης Συρμακέζης είναι από τα πιο γνωστά στελέχη της ελληνικής αγοράς στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και του FinTech. Συνεργάζεται ως σύμβουλος με μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της αγοράς. Μέχρι τα τέλη του 2018 ήταν ο Chief Retail, Digital & Technology Officer στην Praxiabank. Από τα μέσα του 2015 έως το τέλος του 2017 εργάστηκε στη Eurobank ως Group Chief Digital & Technology Officer. Το 2000 εντάχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς και δημιούργησε την γνωστή πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank ενώ αποχώρησε ως Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας. Ξεκίνησε στην Εγνατία Τράπεζα το 1991 ενώ από το 1996 έως το 1999 ήταν ο Chief Information Officer. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Technology & Innovation Management από το Πολυτεχνείο Κρήτης και είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top