Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (8ο ΤΜΗΜΑ)


Εισηγητές: Παπατσώρη Χ.
Εarly Βird -15% έως 30 Μαρτίου

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας με ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων νομικών πληροφοριών. Για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα. Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά ορθή διατύπωσή τους στη γερμανική γλώσσα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σεμιναρίου θα διατίθενται επιπλέον διδακτικό υλικό και πηγές, ταξινομημένο ανά κλάδο δικαίου, για περαιτέρω ατομική μελέτη και εξάσκηση.

 • Δημόσιο Δίκαιο
  • Θεμελιώδη δικαιώματα: προστασία και περιορισμοί, νομολογία Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου
  • Δομή και οργάνωση του κράτους: ομοσπονδιακά όργανα, σχέση ομοσπονδίας-ομόσπονδων κρατιδίων, νομοθετικές αρμοδιότητες
  • Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: διαδικασία, είδη προσφυγών
  • Διοικητικό Δίκαιο: βασικές έννοιες γενικού διοικητικού δικαίου, επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ειδικού διοικητικού δικαίου, διάκριση μεταξύ ομοσπονδιακής διοικητικής νομοθεσίας και διοικητικής νομοθεσίας των ομόσπονδων κρατιδίων
  • Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία διοικητικής δικονομίας

 

 • Ποινικό Δίκαιο
  • Επιλεγμένα ζητήματα από το Γενικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως αξιόποινη πράξη, το άδικο της πράξης, δόλος και αμέλεια, πλάνη, απόπειρα και συμμετοχή
  • Ανάλυση των κυριότερων εγκλημάτων από το Ειδικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά της τιμής
  • Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ποινικής δικονομίας

 

 • Αστικό Δίκαιο
  • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιοπραξίες, δήλωση βουλήσεως, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
  • Ενοχικό Δίκαιο: παροχή, αδυναμία παροχής, υπερημερία, ενοχή, συμβατική σχέση, συμβατική υπαναχώρηση, συμβάσεις ειδικού ενοχικού δικαίου
  • Εμπράγματο Δίκαιο: κινητά και ακίνητα πράγματα, εμπράγματα δικαιώματα, κτήση και προστασία της κυριότητας και της νομής, δουλείες, υποθήκη
  • Οικογενειακό Δίκαιο: σύναψη και λύση γάμου, γαμικό σύμφωνο, περιουσιακό καθεστώς των συζύγων, διατροφή, σχέσεις γονέων και τέκνων
  • Κληρονομικό Δίκαιο: κληρονομική διαδοχή, εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη (είδη, σύνταξη, περιεχόμενο, ανάκληση, δημοσίευση), κληρονομική σύμβαση, αγωγή περί κλήρου
  • Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία πολιτικής δικονομίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία, υποψήφιους για τις εξετάσεις του δικαστικού σώματος, σε δικηγόρους της μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας καθώς και σε όλους τους νομικούς που έρχονται σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική νομική ορολογία. Η γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου C1 αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου.

Χριστίνα Παπατσώρη

Η Χριστίνα Παπατσώρη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μεταφράστρια και διερμηνέας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη Γερμανία, στη Νομική Σχολή του Justus-Liebig Universitätät Gießßen (Erstes Juristisches Staatsexamen 2001, Magister Juris Internationalis 2002). Είναι κάτοχος κρατικού διπλώματος μετάφρασης και διερμηνείας – με ειδίκευση στην νομική ορολογία – από το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης (Hessisches Kultusministerium 1998, 2001). Έχει εργασθεί ως εξουσιοδοτημένη μεταφράστρια και ορκωτή διερμηνέας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Gießen Γερμανίας (1998-2005). Συμμετείχε στην μεταφραστική ομάδα του πολιτικού-αυτοβιογραφικού βιβλίου του πρώην καγκελαρίου Gerhard Schröder “Κρίσιμες Αποφάσεις. Η ζωή μου στην πολιτική” (2007). Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του γερμανο-ελληνικού / ελληνο-γερμανικού Λεξικού Νομικών Όρων της Νομικής Βιβλιοθήκης (2013) και επιμελείται την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του. Από το 2008 ως το 2015 δίδαξε γερμανική νομική ορολογία στο Goethe Institut Athen. Η δικηγορική πρακτική της περιλαμβάνει και υποθέσεις που άπτονται του γερμανικού δικαίου. Διερμηνεύει ενώπιον δικαστηρίων και επιμελείται μεταφράσεις νομικών άρθρων που δημοσιεύονται στον ελληνικό και γερμανικό επιστημονικό τύπο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης με βαθμολόγηση, θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία μετά το πέρας του Προγράμματος. Οι υπόλοιποι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19449
21 ώρες
17, 19, 24, 26, 31 Μαΐου & 7, 9 Ιουνίου 2023 (Τετάρτη & Παρασκευή 18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παπατσώρη Χ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 295,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εarly Βird -15% έως 30 Μαρτίου

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (8ο ΤΜΗΜΑ)


Κωδ. 19449
21 ώρες
17, 19, 24, 26, 31 Μαΐου & 7, 9 Ιουνίου 2023 (Τετάρτη & Παρασκευή 18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παπατσώρη Χ.
Back to Top