Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 210,00 €

(Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19598 | 19599
Athenaeum Intercontinental
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022
Περιγραφή

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και με Live streaming.

 

Από την 1η κιόλας διοργάνωση το Συνέδριο αποτέλεσε πόλο έλξης και σημείο πολυεπίπεδης συνάντησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, δίνοντας βήμα σε εκπροσώπους Αναθετουσών Αρχών και Οικονομικών Φορέων, μελετητές και εφαρμοστές του δικαίου, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών κ.ά.. Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε και τα πορίσματά του, το Συνέδριο συνέβαλε, κατά γενική ομολογία, στην καλύτερη κατανόηση, την ανάδειξη προβληματισμών, την κατάθεση προτάσεων που αφορούν και σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στη χώρα μας.

 

Στο φετινό Συνέδριο, οι 30 και πλέον ομιλητές του θα επιχειρήσουν να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Στο στόχαστρό τους η επισήμανση των κρίσιμων διαχρονικών αλλά επίκαιρων ζητημάτων που η «πράξη» των Δημοσίων Συμβάσεων αντιμετωπίζει  και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Θεματικές ενότητες
 • Στόχοι & Αποτίμηση Αποτελεσμάτων της αναμόρφωσης του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων:
 • Κάμψη της αρχής της τυπικότητας-άρθρο 102 - όρια μέσω της νομολογιακής εφαρμογής του
 • Επαναφορά στο αρχικό καθεστώς του άρθρου 103 (ιστορικό τροποποιήσεων, αποτίμηση, επαναφορά, οφέλη)
 • Χρόνος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής - ερμηνεία του άρθρου 104  
 • Αναδρομικότητα εφαρμογής άρθρων 102 και 103 βάσει του άρθρου 22 ν. 4903/2022 (θέματα συνταγματικότητας εφαρμογής στους εκκρεμείς διαγωνισμούς)
 • Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών: έκδοση εκτελεστής απόφασης, εκτελεστότητα ενδιάμεσων πράξεων κ.ά.  

 

 • Η υποβολή ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς υπό το φως των νέων διατάξεων:
 • Το τεκμήριο της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στα έργα
 • Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του τεκμηρίου από πλευράς Αναθετουσών Αρχών
 • Ζητήματα εφαρμογής από πλευράς Οικονομικών Φορέων
 • Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στα δημόσια έργα, επί της διαμόρφωσης οικονομικής προσφοράς αλλά και εκτέλεσης
 • Άρθρο 88: λύση ή τροχοπέδη στα δημόσια έργα?

 

 • Διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέματα Δημοσίων Συμβάσεων:
 • Το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων
 • Εκσυγχρονισμός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Ζητήματα ψηφιακής υπογραφής
 • Βlockchain contracts - ΑΙ για την αξιολόγηση προσφορών

 

 • Η ανάγκη για ταχεία συμβασιοποίηση, η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των Οικονομικών Φορέων και η παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας:
 • Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 372
 • Ο κομβικός ρόλος της ΕΑΔΗΣΥ
 • Ανακριτικό σύστημα εξέτασης προσφυγής
 • Έννομο συμφέρον απορριφθέντα υποψηφίου να προβάλλει πρόσθετους λόγους κατά έτερου συμμετέχοντος ήδη απορριφθέντα πλην όμως ενδιαφερομένου
 • Προσφυγή του άρθρου 368 του Ν. 4412/2016 για ακύρωση σύμβασης
Keynote Speakers
LAURENT RICHER
Professor Emeritus at the University of Paris I (Sorbonne Law School)
Περισσότερα
Συντονιστές
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών
Περισσότερα
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΡΑΡΗ
Δικηγόρος και Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Περισσότερα
Ομιλητές

ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ
Μέλος της ΕΑΣΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), Δικηγόρος ΔΝ.
Περισσότερα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ
Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΡΤΕΣΗΣ
Εταίρος, POTAMITISVEKRIS
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ
Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής και τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Περισσότερα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ
Δικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε.
Περισσότερα
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Εταίρος, Zepos & Yannopoulos

Χάλκινοι Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Back to Top