Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε νέα εκδοτική πρόταση που καλύπτει τις ιδιαίτερες θεωρητικές και πρακτικές ανάγκες των νομικών και οικονομικών επαγγελμάτων.

Κάθε ιδέα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης συζητείται και εφόσον κρίνεται ότι μπορεί να ενταχθεί στον εκδοτικό προγραμματισμό αξιολογείται από επιστημονική επιτροπή η οποία και εισηγείται συγκεκριμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν την αναγνωστικότητα και αναγνωρισιμότητα της επικείμενης έκδοσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

*Η επικοινωνία σχετικά με την υποβολή νέων εκδοτικών προτάσεων γίνεται απευθείας με τη Διοίκηση εκπρόσωπος της οποίας θα επικοινωνήσει άμεσα με τον ενδιαφερόμενο. Τα προσωπικά ή άλλα πληροφοριακά στοιχεία καταγραφούν σε αυτή την σελίδα παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.
Back to Top