ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε νέα εκδοτική πρόταση που καλύπτει τις ιδιαίτερες θεωρητικές και πρακτικές ανάγκες των νομικών και οικονομικών επαγγελμάτων.

Κάθε ιδέα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης συζητείται και εφόσον κρίνεται ότι μπορεί να ενταχθεί στον εκδοτικό προγραμματισμό αξιολογείται από επιστημονική επιτροπή η οποία και εισηγείται συγκεκριμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν την αναγνωστικότητα και την αναγνωρισιμότητα της επικείμενης έκδοσης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την υποβολή νέων εκδοτικών προτάσεων Θα επικοινωνήσει μαζί σας Υπεύθυνος του Επιστημονικού Τμήματος το συντομότερο δυνατό. Τα προσωπικά ή άλλα πληροφοριακά στοιχεία καταγραφούν σε αυτή την σελίδα παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.
Back to Top