ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17322
Περάκης Ε.
  • Εκδοση: 6η 2019
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1000
  • ISBN: 978-960-622-889-6
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η 6η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Την επιμέλεια της έκδοσης  υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με εκτεταμένες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς γύρω από τον νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης και όπως βελτιώθηκε με τους μεταγενέστερους Ν 4587/2018, Ν 4601/2019, Ν 4609/2019 και την ΠΝΠ της 27.6.2019

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούσαν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς τα οποία και αυτά καταργήθηκαν  στη συνέχεια με την εφαρμογή του νέου Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη με τον 4541/2018. Πέραν της τελικής μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε), ο νέος Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(ΝΟΜΟΣ 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε)
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 3
Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου Σελ. 7
Β. H ορολογία του νέου νόμου Σελ. 16
Γ. Η προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης (“shortcuts”) Σελ. 17
Δ. Η κατάργηση της κρατικής εποπτείας Σελ. 19
Ε. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 20
ΣΤ. Αξιοποίηση της τεχνολογίας Σελ. 20
Ζ. Επίλυση διαφορών Σελ. 21
ΙΙ. Σύσταση της εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού, δημοσιότητα Σελ. 22
Α. Γενικά Σελ. 22
Β. Έλεγχος που διενεργείται κατά τη σύσταση της εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 22
Γ. Δημοσιότητα Σελ. 25
Δ. Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 25
Ε. Η ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 11) Σελ. 28
ΙΙΙ. Το κεφάλαιο Σελ. 29
Α. Το κεφάλαιο και η καταβολή του Σελ. 29
Β. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20) Σελ. 34
Γ. Αύξηση, μείωση και απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 35
IV. Τίτλοι εκδιδόμενοι από τις ανώνυμες εταιρίες Σελ. 37
Α. Η ιεράρχηση των τίτλων (άρθρο 33) Σελ. 37
Β. Σύνθετοι τίτλοι και υβρίδια Σελ. 39
V. Μετοχές και δικαιώματα επί των μετοχών Σελ. 41
Α. Γενικά Σελ. 41
Β. Η κατάργηση/ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών Σελ. 41
Γ. Μεταβίβαση των μετοχών και ταυτοποίηση των μετόχων Σελ. 47
Δ. Δεσμευμένες μετοχές, δικαίωμα προαίρεσης, εξαγορές Σελ. 53
Ε. Ίδιες μετοχές Σελ. 54
ΣΤ. Ενέχυρο, επικαρπία, κοινωνία Σελ. 54
VI. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants) Σελ. 55
VII. Ομολογίες Σελ. 56
VIII. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 57
IX. Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 59
Α. Οι βασικές διαφορές Σελ. 59
Β. Τα καθήκοντα του ΔΣ Σελ. 61
Γ. Η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 65
Δ. Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ Σελ. 74
Ε. Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου «23α» Σελ. 77
ΣΤ. Οι αμοιβές του ΔΣ Σελ. 93
Ζ. Το «μονομελές διοικητικό όργανο» και ο «σύμβουλος-διαχειριστής» Σελ. 101
X. Γενική Συνέλευση Σελ. 103
Α. Γενικά Σελ. 103
Β. Η «κλασική» ΓΣ των άρθρων 119 επ. Σελ. 104
Γ. Γενική συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135) Σελ. 111
Δ. Πρακτικό διά περιφοράς (άρθρο 136) Σελ. 112
Ε. Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ Σελ. 112
XI. Δικαιώματα μειοψηφίας και ενώσεις μετόχων Σελ. 117
Α. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 117
Β. Ενώσεις μετόχων Σελ. 118
XII. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κέρδη και διανομή κερδών Σελ. 120
Α. Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ και ο Ν 4308/2014 – το νέο λογιστικό δίκαιο Σελ. 120
Β. Οι «οντότητες» και οι συντασσόμενες καταστάσεις Σελ. 121
Γ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία (Ν 4336/2015 και 4403/2016) και η (μερική) μεταφορά της στο νέο νόμο Σελ. 125
Δ. Τακτικός (ή «υποχρεωτικός») και έκτακτος έλεγχος Σελ. 126
Ε. Κέρδη και διανομή κερδών Σελ. 127
XIII. Λύση, εκκαθάριση, διαγραφή Σελ. 131
Α. Λύση Σελ. 131
Β. Εκκαθάριση Σελ. 132
Γ. Διαγραφή Σελ. 134
Δ. Το “good standing certificate” Σελ. 136
XIV. Αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 136
XV Ποινικές διατάξεις Σελ. 137
[1] Ν 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Σελ. 141
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 142
Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών Σελ. 143
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Σελ. 144
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 145
Άρθρο 6 – Επωνυμία Σελ. 146
Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας Σελ. 147
Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας Σελ. 147
Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Σελ. 148
Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 150
Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 151
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 152
Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 153
Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας Σελ. 153
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 154
Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου Σελ. 155
Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών Σελ. 155
Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 157
Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 159
Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 160
Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 162
Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 23 – Είδη αύξησης Σελ. 165
Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 165
Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Σελ. 166
Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 167
Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 169
Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου Σελ. 171
Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Σελ. 172
Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 173
Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 173
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Σελ. 176
Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών Σελ. 176
Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας Σελ. 177
Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές Σελ. 177
Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές Σελ. 178
Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 180
Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι Σελ. 181
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Σελ. 184
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Σελ. 185
Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 185
Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 186
Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 187
Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 188
Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 188
Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση Σελ. 190
Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση Σελ. 190
Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών Σελ. 192
Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 193
Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 195
Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 196
Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών Σελ. 196
Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 197
Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 199
Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος Σελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις Σελ. 202
Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 203
Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 206
Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Σελ. 207
Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 207
Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 209
Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου Σελ. 211
Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Σελ. 212
Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου Σελ. 213
Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 214
Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 214
Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 215
Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 215
Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 216
Άρθρο 73 – Ασφάλεια Σελ. 217
Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 219
Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 220
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 221
Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό Σελ. 222
Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Σελ. 222
Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Σελ. 223
Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 224
Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο Σελ. 224
Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 225
Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 226
Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 226
Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 227
Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους Σελ. 227
Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας Σελ. 228
Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 229
Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 229
Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 230
Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 231
Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σελ. 231
Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 232
Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Σελ. 235
Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 236
Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 237
Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 238
Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 242
Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 244
Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 245
Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας Σελ. 247
Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Σελ. 248
Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Σελ. 249
Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις Σελ. 252
Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων Σελ. 252
Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Σελ. 253
Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 255
Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 257
Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 258
Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 261
Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Σελ. 264
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο Σελ. 265
Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 265
Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Σελ. 267
Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 269
Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 269
Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 271
Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 272
Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Σελ. 274
Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Σελ. 276
Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο Σελ. 277
Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων Σελ. 278
Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Σελ. 278
Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Σελ. 280
Άρθρο 130 – Απαρτία Σελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση Σελ. 282
Άρθρο 132 – Πλειοψηφία Σελ. 283
Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας Σελ. 283
Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Σελ. 285
Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 287
Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 290
Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 292
Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο Σελ. 293
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 293
Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 297
Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 298
Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων Σελ. 299
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 300
Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση Σελ. 301
Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 301
Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 302
Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης Σελ. 303
Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 304
Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 306
Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 307
Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 309
Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση Σελ. 309
Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Σελ. 311
Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις Σελ. 313
Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας Σελ. 314
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού Σελ. 315
Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών Σελ. 315
Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών Σελ. 316
Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα Σελ. 317
Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών Σελ. 318
Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών Σελ. 319
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 319
Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 320
Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων Σελ. 321
Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές Σελ. 322
Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 324
Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Σελ. 326
Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας Σελ. 326
Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας Σελ. 328
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 Σελ. 329
Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών Σελ. 330
Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών Σελ. 331
Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας Σελ. 333
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό Σελ. 333
Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 333
Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών Σελ. 334
Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 334
Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων Σελ. 335
Άρθρο 181 – Γενική διάταξη Σελ. 335
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 336
Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 337
Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών Σελ. 337
Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές Σελ. 340
Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 340
Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 341
Άρθρο 188 – Παραπομπές Σελ. 343
Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 343
Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος Σελ. 344
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά Σελ. 345
ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης Σελ. 347
[2] ΚΝ 2190/1920
Περί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικαί διατάξεις
Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Σελ. 351
Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 352
Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές Σελ. 353
Άρθρο 3α Σελ. 354
Άρθρο 3β Σελ. 355
Άρθρο 3γ Σελ. 355
Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου Σελ. 355
Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 357
Άρθρο 5 Σελ. 358
Άρθρο 6 Σελ. 358
Άρθρο 7 Σελ. 358
Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 358
Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 361
Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας Σελ. 364
Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Σελ. 364
Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 365
Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 365
Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών Σελ. 366
Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 366
Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών Σελ. 367
Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 368
Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 369
Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 370
Άρθρο 11α Σελ. 371
Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου Σελ. 371
Άρθρο 12α Σελ. 373
Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών Σελ. 373
Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου Σελ. 376
Άρθρο 14 Σελ. 377
Άρθρο 15 Σελ. 377
Άρθρο 15α Σελ. 377
Άρθρο 15β Σελ. 378
Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές Σελ. 378
Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών Σελ. 380
Άρθρο 17 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 381
Άρθρο 17α Σελ. 382
Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοικητικόν Συμβούλιον
Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας Σελ. 383
Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 385
Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 385
Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 386
Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 386
Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 387
Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 388
Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 389
Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 389
Άρθρο 24 Σελ. 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γενικαί συνελεύσεις
Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 391
Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 392
Άρθρο 26α Σελ. 394
Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 394
Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 395
Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 396
Άρθρο 29 – Απαρτία Σελ. 398
Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος Σελ. 399
Άρθρο 30α Σελ. 399
Άρθρο 30β Σελ. 399
Άρθρο 31 – Πλειοψηφία Σελ. 400
Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Σελ. 400
Άρθρο 33 Σελ. 400
Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 401
Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 401
Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 402
Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 403
Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 404
Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 404
Άρθρο 37 Σελ. 404
Άρθρο 37α. Σελ. 404
Άρθρο 38 Σελ. 404
Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 404
Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 406
Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 407
Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 408
Άρθρο 40β Σελ. 408
Άρθρο 40γ Σελ. 408
Άρθρο 40δ Σελ. 408
Άρθρο 40ε Σελ. 409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών
Άρθρο 41 Σελ. 409
Άρθρο 42 Σελ. 409
Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Σελ. 409
Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 411
Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού Σελ. 412
Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» Σελ. 413
Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 413
Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης Σελ. 417
Άρθρο 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισηςτου Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 422
Άρθρο 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) Σελ. 424
Άρθρο 43ββ Σελ. 425
Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία Σελ. 426
Άρθρο 44 – Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού Σελ. 429
Άρθρο 44α Σελ. 429
Άρθρο 45 Σελ. 429
Άρθρο 46 Σελ. 430
Άρθρο 46α Σελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Διάλυσις και εκκαθάρισις
Άρθρο 47 Σελ. 431
Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 431
Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 432
Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων Σελ. 432
Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 433
Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 435
Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 435
Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι
Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα Σελ. 437
Άρθρο 50α Σελ. 437
Άρθρο 50β Σελ. 437
Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 438
Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 438
Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Κρατική εποπτεία
Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας Σελ. 440
Άρθρο 52 Σελ. 441
Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 441
Άρθρο 53α Σελ. 441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ποινικαί διατάξεις
Άρθρο 54 Σελ. 441
Άρθρο 55 Σελ. 441
Άρθρο 56 Σελ. 442
Άρθρο 57 Σελ. 442
Άρθρο 58 Σελ. 442
Άρθρο 58α Σελ. 443
Άρθρο 59 Σελ. 443
Άρθρο 60 Σελ. 443
Άρθρο 61 Σελ. 444
Άρθρο 62 Σελ. 444
Άρθρο 62α Σελ. 444
Άρθρο 62β Σελ. 444
Άρθρο 63 Σελ. 444
Άρθρο 63α Σελ. 445
Άρθρο 63β Σελ. 445
Άρθρο 63γ Σελ. 445
Άρθρο 63δ Σελ. 445
ΚΕΦΑΛΑΙΟN 10
Άρθρο 64 Σελ. 446
Άρθρο 65 Σελ. 446
Άρθρο 66 Σελ. 446
Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 446
Άρθρο 67 Σελ. 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 68 Σελ. 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση
Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 448
Άρθρο 70 Σελ. 450
Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών Σελ. 451
Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης Σελ. 452
Άρθρο 73 Σελ. 452
Άρθρο 74 Σελ. 453
Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 454
Άρθρο 76 Σελ. 454
Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 454
Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 455
Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της Σελ. 455
Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της Σελ. 456
Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 457
Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας
Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 81 Σελ. 458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση
Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 459
Άρθρο 83 Σελ. 460
Άρθρο 84 Σελ. 461
Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 461
Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης Σελ. 462
Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες Σελ. 463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 88 Σελ. 463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ
Άρθρο 89 Σελ. 464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)
Άρθρο 90 Σελ. 464
Άρθρο 91 Σελ. 465
Άρθρο 92 Σελ. 466
Άρθρο 93 Σελ. 466
Άρθρο 94 Σελ. 468
Άρθρο 95 Σελ. 468
Άρθρο 96 Σελ. 469
Άρθρο 97 Σελ. 469
Άρθρο 98 Σελ. 470
Άρθρο 99 Σελ. 470
Άρθρο 100 Σελ. 471
Άρθρο 101 Σελ. 471
Άρθρο 102 Σελ. 472
Άρθρο 103 Σελ. 472
Άρθρο 104 Σελ. 473
Άρθρο 105 Σελ. 475
Άρθρο 106 Σελ. 475
Άρθρο 107 Σελ. 477
Άρθρο 107α Σελ. 481
Άρθρο 108 Σελ. 483
Άρθρο 109 Σελ. 483
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
Τμήμα Ι – Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 110 Σελ. 483
Άρθρο 111 Σελ. 484
Τμήμα ΙΙ – Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού
Άρθρο 112 Σελ. 484
Άρθρο 113 Σελ. 484
Άρθρο 114 Σελ. 484
Άρθρο 115 Σελ. 485
Άρθρο 116 Σελ. 485
Άρθρο 117 Σελ. 486
Τμήμα ΙΙΙ – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113
Άρθρο 118 Σελ. 486
Άρθρο 119 Σελ. 487
Άρθρο 120 Σελ. 487
Άρθρο 121 Σελ. 488
Άρθρο 122 Σελ. 488
Άρθρο 123 Σελ. 489
Τμήμα IV – Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»
Άρθρο 124 Σελ. 489
Τμήμα V – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124
Άρθρο 125 Σελ. 490
Άρθρο 126 Σελ. 491
Τμήμα VI – Κανόνες αποτιμήσεως
Άρθρο 127 Σελ. 492
Άρθρο 128 Σελ. 492
Τμήμα VII – Περιεχόμενο του Προσαρτήματος
Άρθρο 129 Σελ. 493
Τμήμα VIII – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 130 Σελ. 495
Τμήμα ΙΧ – Δημοσιότητα
Άρθρο 131 Σελ. 496
Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις Σελ. 496
Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 499
Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οικονομικών καταστάσεων Σελ. 500
Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 500
Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου Σελ. 500
Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών Σελ. 501
Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία Σελ. 501
Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές Σελ. 502
Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις Σελ. 502
Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 502
Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις
Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 504
Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 505
Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 506
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/1920 Σελ. 507
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΚΑΙ Ν 4548/2018 Σελ. 527
[3] N 3419/2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
[Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης Σελ. 543
Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών Σελ. 546
Άρθρο 3 – Εποπτεία Σελ. 548
Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών Σελ. 550
Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 552
Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα Σελ. 554
Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης Σελ. 557
Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών Σελ. 560
Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων Σελ. 563
Άρθρο 10 – Διαγραφή Σελ. 563
Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές Σελ. 565
Άρθρο 12 – Έννομη προστασία Σελ. 567
Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις Σελ. 568
Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις Σελ. 568
Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης Σελ. 568
Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Σελ. 569
Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 570
Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 571
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σελ. 573
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 573
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 573
Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 574
Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος Σελ. 575
[4] Ν 4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό κ.λπ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 578
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 579
Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας Σελ. 580
Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών Σελ. 580
Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών Σελ. 582
Άρθρο 6 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS Σελ. 584
Άρθρο 7 – Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 585
Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) Σελ. 585
Άρθρο 9 – Πρότυπα καταστατικά Σελ. 588
Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 589
Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 591
Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 591
[5] ΥΑ 31637/20.3.2017
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
Άρθρο ΠΡΩΤΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.
Άρθρο 1 – Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία Σελ. 592
Άρθρο 2 – Έδρα Σελ. 592
Άρθρο 3 – Σκοπός Σελ. 593
Άρθρο 4 – Διάρκεια Σελ. 593
Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Σελ. 593
Άρθρο 6 – Γενική συνέλευση Σελ. 593
Άρθρο 7 – Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 593
Άρθρο 8 – Εταιρική χρήση Σελ. 593
Άρθρο 9 – Σύνθεση πρώτου ΔΣ Σελ. 594
Άρθρο 10 Σελ. 594
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 1 Σελ. 595
Άρθρο 2 Σελ. 595
Άρθρο 3 Σελ. 595
Άρθρο 5 Σελ. 595
Άρθρο 6 Σελ. 596
Άρθρο 8 Σελ. 596
Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού Σελ. 596
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελ. 596
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Σελ. 597
[6] N 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείαςκαι άλλες διατάξεις
[Άρθρο 232]
Άρθρο 232 Σελ. 598
[7] Ν 3156/2003
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα
[Άρθρα 2 παρ. 4, 10, 11, 13, 14, 20] Σελ. 603
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής
Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 603
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 603
Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο Σελ. 609
Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων Σελ. 611
Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις Σελ. 611
Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη Σελ. 614
[8] Ν 4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-3, 5, 11, 20, 21, 45, 54, Παράρτημα Ι, ΙΙ]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα
Άρθρο 1 – Σκοπός Σελ. 615
Άρθρο 2 – Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 615
Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 616
Άρθρο 5 – Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843) Σελ. 622
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 624
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο
Άρθρο 20 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σελ. 625
Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 628
Άρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 630
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 632
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ. 632
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελ. 634
[9] Ν 4569/2018
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-29, 53]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 637
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 637
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 3 – Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων Σελ. 638
Άρθρο 4 – Κανονισμός λειτουργίας Σελ. 639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 5 – Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή Σελ. 639
Άρθρο 6 – Ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης Σελ. 640
Άρθρο 7 – Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων Σελ. 641
Άρθρο 8 – Καταχώριση κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση Σελ. 642
Άρθρο 9 – Μεταβολές ως προς κινητές αξίες σε λογιστική μορφή Σελ. 643
Άρθρο 10 – Καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης Σελ. 643
Άρθρο 11 – Παρακολούθηση κινητών αξιών μέσω σύνδεσης με άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή διαμεσολαβητές Σελ. 643
Άρθρο 12 – Υπηρεσίες καταχώρισης για μη εισηγμένες κινητές αξίες Σελ. 644
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Άρθρο 13 – Εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών αξιών Σελ. 644
Άρθρο 14 – Υπηρεσίες μητρώου Σελ. 646
Άρθρο 15 – Στοιχεία ταυτοποιήσεων Σελ. 646
Άρθρο 16 – Εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Σελ. 647
Άρθρο 17 – Ειδικές διατάξεις συλλογικών λογαριασμών αξιών αποθετηρίου και ταυτοποίησης Σελ. 647
Άρθρο 18 – Προσδιορισμός δικαιούχων κατά την ημερομηνία καταγραφής και χορήγηση βεβαιώσεων Σελ. 648
Άρθρο 19 – Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων Σελ. 649
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 – Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 650
Άρθρο 21 – Προνόμια επενδυτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας διαμεσολαβητή Σελ. 650
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Άρθρο 22 – Απόρρητο αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων Σελ. 651
Άρθρο 23 – Ποινικές κυρώσεις -δικονομικές συνέπειες Σελ. 652
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 24 – Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 652
Άρθρο 25 – Κυρώσεις Σελ. 653
Άρθρο 26 – Δημοσιοποίηση αποφάσεων Σελ. 655
Άρθρο 27 – Καταγγελίες παραβάσεων Σελ. 656
Άρθρο 28 – Δικαίωμα προσφυγής Σελ. 657
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 – Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Σελ. 657
Άρθρο 53 – Έναρξη ισχύος Σελ. 660
[10] Ν 3016/2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-11]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 663
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα Σελ. 663
Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 664
Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 665
Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών Σελ. 666
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σελ. 666
Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου Σελ. 667
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 668
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Σελ. 668
Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Σελ. 669
Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 669
[11] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
[Άρθρα 96-98]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων
Άρθρο 96 – Γενική διάταξη Σελ. 670
Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας Σελ. 664
Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 670
[12] Ν 4308/2014
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-2, 16-38]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 675
Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 678
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 679
Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 681
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες επιμέτρησης
Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 683
Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 686
Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 688
Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 689
Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις Σελ. 689
Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 690
Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 691
Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 695
Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 697
Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Σελ. 699
Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 699
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές
Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 699
Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές Σελ. 705
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 708
Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Σελ. 709
Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Σελ. 712
Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 714
Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 717
Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 718
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή Σελ. 720
Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 722
Παράρτημα Α– Ορισμοί Σελ. 724
Παράρτημα Β – Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 745
[13] Ν 4449/2017
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-54]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας) Σελ. 758
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας) Σελ. 758
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση
Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας) Σελ. 762
Άρθρο 4 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας) Σελ. 763
Άρθρο 5 – Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας) Σελ. 763
Άρθρο 6 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας) Σελ. 763
Άρθρο 7 – Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας) Σελ. 765
Άρθρο 8 – Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας) Σελ. 765
Άρθρο 9 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας) Σελ. 766
Άρθρο 10 – Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας) Σελ. 767
Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας) Σελ. 767
Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας) Σελ. 768
Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας) Σελ. 768
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Εγγραφή σε μητρώο
Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας) Σελ. 769
Άρθρο 15 – Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας) Σελ. 770
Άρθρο 16 – Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας) Σελ. 770
Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας) Σελ. 771
Άρθρο 18 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας) Σελ. 772
Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας) Σελ. 772
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο
Άρθρο 20 – Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας) Σελ. 772
Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας) Σελ. 773
Άρθρο 22 – Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας) Σελ. 775
Άρθρο 23 – Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας) Σελ. 776
Άρθρο 24 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας) Σελ. 776
Άρθρο 25 – Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας) Σελ. 777
Άρθρο 26 – Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας) Σελ. 778
Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας) Σελ. 780
Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας) Σελ. 782
Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας) Σελ. 782
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E – Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις έλεγχου
Άρθρο 30 – Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας) Σελ. 783
Άρθρο 31 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας) Σελ. 783
Άρθρο 32 – Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας) Σελ. 785
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Ποιοτικός έλεγχος
Άρθρο 33 – Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας) Σελ. 787
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Πειθαρχική και αστική ευθύνη
Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας) Σελ. 790
Άρθρο 35 – Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας) Σελ. 790
Άρθρο 36 – Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας) Σελ. 794
Άρθρο 37 – Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 794
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών
Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας) Σελ. 795
Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας) Σελ. 796
Άρθρο 40 – Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας) Σελ. 796
Άρθρο 41 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας) Σελ. 797
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Διορισμός και παύση
Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας) Σελ. 799
Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας) Σελ. 800
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας) Σελ. 800
Άρθρο 45 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού) Σελ. 803
Άρθρο 46 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων (άρθρο 15 του Κανονισμού) Σελ. 803
Άρθρο 47 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού) Σελ. 803
Άρθρο 48 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού) Σελ. 803
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – Διεθνείς πτυχές
Άρθρο 49 – Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας) Σελ. 804
Άρθρο 50 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας) Σελ. 805
Άρθρο 51 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας) Σελ. 805
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας) Σελ. 807
Άρθρο 53 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 808
Άρθρο 54 – Τροποποίηση του ΠΔ 190/2006 Σελ. 808
Άρθρο 62 – Έναρξη ισχύος Σελ. 808
[14] Ν 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του ΣχεδίουΣύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίησητης Συμφωνίας Χρηματοδότησης
[Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]
Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 809
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Σελ. 812
[15] Ν 3777/2009
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17]
Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 815
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 816
Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 817
Άρθρο 4 – Δημοσιότητα Σελ. 818
Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης Σελ. 819
Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων Σελ. 819
Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση Σελ. 820
Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών Σελ. 821
Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση Σελ. 822
Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 822
Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 822
Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 823
Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της Σελ. 824
Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης Σελ. 824
Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 826
Άρθρο 16 Σελ. 827
Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων Σελ. 827
[16] Ν 2166/1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-5]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων
Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής Σελ. 828
Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας Σελ. 829
Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων Σελ. 830
Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης Σελ. 831
Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων Σελ. 832
[17] Ν 4601/2019
Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-147, 157]
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών Σελ. 833
Άρθρο 2 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών Σελ. 834
Άρθρο 3 – Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί Σελ. 835
Άρθρο 4 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις Σελ. 835
Άρθρο 5 – Επίλυση διαφορών Σελ. 836
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Άρθρο 6 – Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί Σελ. 836
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 7 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 837
Άρθρο 8 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 838
Άρθρο 9 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση Σελ. 838
Άρθρο 10 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες Σελ. 839
Άρθρο 11 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 841
Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 843
Άρθρο 13 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση Σελ. 843
Άρθρο 14 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση Σελ. 844
Άρθρο 15 – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος Σελ. 844
Άρθρο 16 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 844
Άρθρο 17 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 845
Άρθρο 18 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 845
Άρθρο 19 – Ευθύνη Σελ. 846
Άρθρο 20 – Ακύρωση της συγχώνευσης Σελ. 847
Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 849
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 22 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης Σελ. 849
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 850
Άρθρο 24 – Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 850
Άρθρο 25 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 850
Άρθρο 26 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση Σελ. 851
Άρθρο 27 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 851
Άρθρο 28 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες Σελ. 851
Άρθρο 29 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας Σελ. 852
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 852
Άρθρο 31 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους Σελ. 852
Άρθρο 32 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων Σελ. 853
Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές Σελ. 853
Άρθρο 34 – Λοιποί τίτλοι Σελ. 853
Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της Σελ. 853
Άρθρο 36 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της Σελ. 854
Άρθρο 37 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 855
Άρθρο 38 – Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς Σελ. 855
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 856
Άρθρο 40 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 856
Άρθρο 41 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων Σελ. 856
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 857
Άρθρο 43 – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 857
Άρθρο 44 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους Σελ. 851
Άρθρο 45 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές Σελ. 858
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Άρθρο 46 Σελ. 858
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 858
Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 859
Άρθρο 49 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση Σελ. 859
Άρθρο 50 – Δικαίωμα εξόδου Σελ. 859
Άρθρο 51 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 860
Άρθρο 52 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 860
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 53 Σελ. 860
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 – Διάσπαση Σελ. 861
Άρθρο 55 – Κοινή διάσπαση Σελ. 861
Άρθρο 56 – Μερική διάσπαση Σελ. 862
Άρθρο 57 – Απόσχιση κλάδου Σελ. 863
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 864
Άρθρο 59 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 864
Άρθρο 60 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 866
Άρθρο 61 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση Σελ. 866
Άρθρο 62 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες Σελ. 867
Άρθρο 63 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 868
Άρθρο 64 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 868
Άρθρο 65 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση Σελ. 868
Άρθρο 66 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση Σελ. 871
Άρθρο 67 – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος Σελ. 871
Άρθρο 68 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 871
Άρθρο 69 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 872
Άρθρο 70 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 873
Άρθρο 71 – Ευθύνη Σελ. 874
Άρθρο 72 – Ακύρωση της διάσπασης Σελ. 875
Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 877
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 74 Σελ. 878
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 75 Σελ. 878
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 76 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 879
Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 879
Άρθρο 78 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 879
Άρθρο 79 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση Σελ. 880
Άρθρο 80 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 880
Άρθρο 81 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες Σελ. 880
Άρθρο 82 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας Σελ. 881
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 881
Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους Σελ. 881
Άρθρο 85 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων Σελ. 882
Άρθρο 86 – Ομολογιούχοι δανειστές Σελ. 882
Άρθρο 87 – Λοιποί τίτλοι Σελ. 882
Άρθρο 88 – Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες Σελ. 882
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 883
Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 883
Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων Σελ. 884
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 92 Σελ. 884
Άρθρο 93 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 884
Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους Σελ. 885
Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές Σελ. 885
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Άρθρο 96 Σελ. 885
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 886
Άρθρο 98 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 886
Άρθρο 99 – Έγκριση της διάσπασης Σελ. 886
Άρθρο 100 – Δικαίωμα εξόδου Σελ. 886
Άρθρο 101 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 887
Άρθρο 102 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 887
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 103 Σελ. 888
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Άρθρο 104 Σελ. 888
Άρθρο 105 – Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής Σελ. 888
Άρθρο 106 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή Σελ. 888
Άρθρο 107 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 889
Άρθρο 108 – Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων Σελ. 890
Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή Σελ. 890
Άρθρο 110 – Επωνυμία Σελ. 891
Άρθρο 111 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 891
Άρθρο 112 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 891
Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής Σελ. 892
Άρθρο 114 – Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου Σελ. 892
Άρθρο 115 – Ευθύνη Σελ. 893
Άρθρο 116 – Ακύρωση της μετατροπής Σελ. 894
Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή Σελ. 895
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 896
Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 896
Άρθρο 120 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - Γραπτή έκθεση για τη μετατροπή Σελ. 896
Άρθρο 121 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 896
Άρθρο 122 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης Σελ. 897
Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας Σελ. 897
Άρθρο 124 – Είσοδος νέων εταίρων Σελ. 898
Άρθρο 125 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 898
Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 898
Άρθρο 127 – Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων Σελ. 898
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 899
Άρθρο 129 – Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 899
Άρθρο 130 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 900
Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - Ελάχιστο κεφάλαιο - Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας Σελ. 900
Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων Σελ. 901
Άρθρο 133 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές Σελ. 901
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 134 Σελ. 901
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 902
Άρθρο 136 – Έγκριση της μετατροπής - Δικαίωμα εξόδου Σελ. 902
Άρθρο 137 – Αποτελέσματα της μετατροπής Σελ. 903
Άρθρο 138 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 903
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Άρθρο 139 Σελ. 903
Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 904
Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 904
Άρθρο 142 – Παραπομπές Σελ. 904
Άρθρο 143 – Τροποποίηση του Ν 2515/1997 Σελ. 905
Άρθρο 144 – Τροποποίηση του Ν 3419/2005 Σελ. 905
Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις του Ν 4099/2012 Σελ. 905
Άρθρο 146 – Τροποποίηση του Ν 4548/2018 Σελ. 906
Άρθρο 147 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 907
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 157 – Έναρξη ισχύος Σελ. 907
ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ν 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.9.1920) Σελ. 909
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 919
Back to Top