Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εισηγητές: Καλονόμος Κ.

Στο παρόν Σεμινάριο λαμβάνει χώρα μία σφαιρική επισκόπηση τόσο των ουσιαστικών όσο και των δικονομικών πτυχών της αστικής ευθύνης του δημοσίου, ώστε ο κάθε συμμετέχων να αποκομίσει μία καθολική εικόνα της εν λόγω συχνότατα αναφυομένης στη δικαστική πράξη θεματικής ενότητας και δη υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων σε θεωρία και νομολογία. Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να πραγματευτεί συναφείς υποθέσεις με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, αποκτώντας κυρίως την απαραίτητη πρακτική εμπειρία προς τούτο.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις θεμελιώσεως Αστικής Ευθύνης Δημοσίου
  • Συνταγματική θεμελίωση αστικής ευθύνης
  • Το ζήτημα της αστικής ευθύνης από νόμιμες πράξεις
  • Ζημιογόνες πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες
  • Όργανα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
  • Άσκηση δημόσιας εξουσίας • Ύπαρξη παρανομίας
  • Mη παραβίαση διάταξης κείμενης χάριν του γενικού συμφέροντος
  • Πρόκληση ζημίας • Αιτιώδης Σύνδεσμος
  • Ευθύνη/Απαλλαγή υπαιτίου οργάνου προσωπικώς
  • Ευθύνη περισσοτέρων • Οφειλόμενη Αποζημίωση
  • Συντρέχον πταίσμα • Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους
  • Διάκριση από λοιπά είδη αγωγών • Παραγραφή αξιώσεων
  • Αστική ευθύνη λόγω παραβιάσεως κανόνα δικαίου της ΕΕ

Η αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και λοιπά συναφή δικονομικά ζητήματα
• Ενεργητική Νομιμοποίηση/Φύση αξιώσεως • Παθητική Νομιμοποίηση
• Περιεχόμενο δικογράφου/Δικαστικό Ένσημο
• Ανεπίτρεπτη άσκηση αγωγής υπό αίρεση/Επικουρικές Βάσεις
• Συνέπειες καταθέσεως και επιδόσεως αγωγής
• Απαγόρευση ασκήσεως δεύτερης αγωγής/Εξαιρέσεις
• Παρεμπίπτουσα Αγωγή • Σχέση με άλλα ένδικα βοηθήματα
• Εξουσία Δικαστηρίου

Ειδικότερα δικονομικά ζητήματα
 Θεραπεία υπαγωγής σε εσφαλμένη δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα
• Σώρευση αγωγής - προσφυγής • Πληρεξουσιότητα
• Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως
• Όρια εκκλητού – Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως
• Ζητήματα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων – Συμβούλια Συμμορφώσεως

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, σε ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και σε φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων ουσιαστικών αλλά και δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων αστικής ευθύνης του Δημοσίου ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω, το Σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της, δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού/επαγγελματικού χαρακτήρα.

Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί πολλάκις στον νομικό περιοδικό Τύπο. Περαιτέρω έχει συγγράψει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018) και «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17558
8 ώρες
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 160,00 € Ειδική Τιμή 112,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17558
8 ώρες
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.
Back to Top