Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με πρακτικό τρόπο των κανονιστικών ρυθμίσεων που περιέχονται στο ενωσιακό δίκαιο και στις διεθνείς συμβάσεις αλλά και των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

• Η έννοια και ο σκοπός της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών/
H διάκρισή της από άλλες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών

• Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ σε θέματα αυτόματης ανταλλαγής  πληροφοριών και η ενσωμάτωσή του στο εθνικό δίκαιo

• Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
• Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (άρθρο 26)
• Οι διμερείς συμβάσεις
• Η Πολυμερής Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα - Ν 4153/2013
• Η Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών στον ΟΟΣΑ - Ν 4428/2016

• Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) - Η Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (CAA)
• Κανόνες και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
• Υπόχρεοι παροχής Πληροφοριών/Δηλωτέοι Λογαριασμοί
• Είδος ανταλλασσόμενων πληροφοριών/Πώς ανταλλάσσονται και συλλέγονται οι οικονομικές πληροφορίες
• Η προστασία του φορολογικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών

• Η Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής (FACTA)

• Η Συμφωνία ΕΕ - Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών / Το Τραπεζικό απόρρητο

• Η νομολογία του ΔΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών /  Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των φορολογουμένων

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές και οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για όλες τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας “Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες” από το 2011. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί τακτικά για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής και Εταιρικής Νομοθεσίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17262
4 ώρες
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 125,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17262
4 ώρες
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.
Back to Top