Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ν 4738/2020)


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των διαδικασιών για την πρόληψη της αφερεγγυότητας που προβλέπει ο νέος Ν 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, ο οποίος καταργεί τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 3588/2007), ενοποιώντας στις διατάξεις του και όλες τις εξω-πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Έμφαση θα δοθεί στις σημαντικές τροποποιήσεις που επιφέρει ο νέος νόμος στη διαδικασία εξυγίανσης, οι οποίες προβλέπεται να απασχολήσουν ιδιαίτερα την πράξη, όπως ιδίως η ομαδοποίηση των πιστωτών σε δύο κατηγορίες, η παράκαμψη της μίας κατηγορίας πιστωτών κατά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, η παράκαμψη των εταίρων αλλά και του οφειλέτη για τη σύναψη και υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης, η συναίνεση του Δημοσίου και το τεκμήριο της συναίνεσής του και ο ιδιαίτερα διευρυμένος ρόλος του ειδικού εντολοδόχου. Ομοίως θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά και η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος είχε θεσπισθεί αρχικά με τον N 4469/2017, με περιορισμένη χρονική διάρκεια εφαρμογής, και εντάσσεται για πρώτη φορά στο συστηματοποιημένο πλαίσιο των διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου, το οποίο μετονομάζεται σε δίκαιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

• Σύνοψη τροποποιήσεων Ν 4738/2020

• Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
   - Πεδίο εφαρμογής
   - Στάδια
   - Περιεχόμενο αίτησης
   - Διαδικασία διαπραγμάτευσης
   - Σύμβαση αναδιάρθρωσης
   - Συμμετοχή Δημοσίου
   - Αποτελέσματα σύναψης σύμβασης αναδιάρθρωσης
   - Διμερείς συμβάσεις με το Δημόσιο και τους ΦΚΑ

• Διαδικασία εξυγίανσης
   - Προϋποθέσεις
   - Στάδια
   - Συμφωνία εξυγίανσης
      - Κατηγορίες πιστωτών
      - Ποσοστά συναινούντων πιστωτών
      - Χορήγηση συναίνεσης οφειλέτη
      - Παράκαμψη εταίρων
      - Χορήγηση συναίνεσης Δημοσίου – τεκμήριο συναίνεσης
      - Περιεχόμενο
      - Αίτηση επικύρωσης
      - Δικονομικά ζητήματα
      - Προϋποθέσεις επικύρωσης
      - Παράκαμψη κατηγορίας πιστωτών
- Σύναψη συμφωνίας χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη
- Ο ρόλος του ειδικού εντολοδόχου
- Απόφαση επικύρωσης
- Συνέπειες επικύρωσης
- Προληπτικά μέτρα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως επίσης σε λογιστές, τραπεζικά στελέχη και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης οφειλών.

Μαρία Ε. Ορφανίδου

H Μαρία Ε. Ορφανίδου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Karls – Ruprecht της Χαϊδελβέργης. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιριών, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου εξυγίανσης και της κεφαλαιαγοράς. Έχει συμβάλει σε συλλογικά έργα στις θεματικές του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ενώ έχει προβεί και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά. Είχε διατελέσει μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα με το Ν 4446/2016 και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (2015 - 2017).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 18109|18108
8 ώρες
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 200,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ν 4738/2020)


Κωδ. 18109|18108
8 ώρες
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.
Back to Top