Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (CRYPTOCURRENCIES)


Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου και οι επερχόμενες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Εισηγητές: Ιωάννου Λ., Μπεντενιώτης A.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18204
4 ώρες
Εισηγητές: Ιωάννου Λ., Μπεντενιώτης A.
Το Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης μέσα από το Σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές οι οποίες αναμένεται να επέλθουν, μέσα από τη νέα πρόταση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων.

Εισαγωγή
 • Τι είναι τα εικονικά νομίσματα «virtual assets»
   - Συγκεντρωτικά/Centralised (Liberty Reserve, Linden Dollars)
   - Αποκεντρωμένα/Decentralised (Bitcoin, Ethereum, Litecoin)
 • Ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου
   - Πως η εφαρμογή ενός ρυθμιστικού πλαισίου θα παρέχει ασφάλεια και σταθερότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων ούτως ώστε να προωθηθεί η ευρεία χρήση τους στην οικονομία.

Ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Νόμος 4514/2018 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις»
 • Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Διεθνή πρότυπα
 • Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ‘’ESMA – Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets’’
 • Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ‘’EBA – Report with Advice for the European Commission on crypto-assets’’
 • FATF – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks

Οι επερχόμενες αλλαγές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: Πρόταση Ευρωπαϊκού Κανονισμού ‘‘Αγορές Κρυπτοστοιχείων’’
 • Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
 • Κρυπτοστοιχεία, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος
 • Ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων
 • Ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος
 • Άδεια και όροι λειτουργίας για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
 • Πρόληψη κατάχρησης αγοράς σε σχέση με κρυπτοστοιχεία
 • Αρμόδιες αρχές, EBA και ESMA

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, λειτουργούς συμμόρφωσης αλλά και στελέχη Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, εταιριών FinTech, Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών αλλά και όλων όσοι ενδιαφέρονται για το νέο και ενδιαφέρον περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται γύρω από τα Κρυπτονομίσματα.

Λάζαρος Γ. Ιωάννου

Ο Λάζαρος Γ. Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ καθώς επίσης και πτυχίου Νομικής. Επιπρόσθετα, κατέχει τον τίτλο του Certified Anti – Money Laundering Specialist (CAMS) και το Advanced Certificate το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο κ. Ιωάννου διευθύνει το τμήμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της APC Audit Tax Advisory Ltd (www.apccpa.eu) και είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της AB COMPLIANCE. Κατέχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της παροχής εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών, έχοντας υπηρετήσει αυτόν τον τομέα για επτά χρόνια από διάφορες θέσεις. Έχει επίσης διατελέσει ως Λειτουργός Συμμόρφωσης σε εταιρεία παροχής εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών (Corporate Service Provider) για σειρά ετών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top