Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ισχύον θεσμικό πλαίσιο μετά τον Ν 4646/2019

Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.

Το Σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τον συμμετέχοντα να κατανοήσει καλύτερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κατά τον ΚΦΔ. Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η νομολογία για τα ανωτέρω δύο θέματα όσο και το πώς το πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N 4646/2019. Θα παρουσιασθούν οι βασικές προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης και για τη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης και θα αναλυθεί το πεδίο εφαρμογής της κάθε διάταξης. Συνεπώς, μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση των νέων διατάξεων, ο συμμετέχων θα αποκτήσει τις βάσεις και τις γνώσεις ή θα εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να διαχειρίζεται επαρκέστερα τις φορολογικές του υποθέσεις.

Α΄ενότητα:
Άρθρο 46 ΚΦΔ: Λήψη μέτρων διασφάλισης (Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο)

▶ Τι ίσχυε πριν και τι ισχύει μετά τον Ν 4646/2019. Το πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης
▶ Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων διασφάλισης
▶ Ποια είναι τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
▶ Προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης
▶ Προϋποθέσεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών
▶ Τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα διασφάλισης
▶ Οφειλές για τις οποίες λαμβάνονται τα μέτρα διασφάλισης
▶ Διαδικασία λήψης των μέτρων διασφάλισης
▶ Άμυνα κατά της λήψης των μέτρων διασφάλισης
▶ Προϋποθέσεις και διαδικασία για την ολική ή μερική άρση των μέτρων διασφάλισης
▶ Μεταβατική περίοδος εφαρμογής της νέας διάταξης

Β΄ενότητα:
Άρθρο 50 ΚΦΔ: Αλληλέγγυα ευθύνη (Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο)

▶ Τι ίσχυε πριν και τι ισχύει μετά τον Ν 4646/2019. Το πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης
▶ Νομική φύση και βασικά χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας ευθύνης, πριν και μετά τον Ν 4646/2019
▶ Οφειλές για τις οποίες προβλέπεται η αλληλέγγυα ευθύνη
▶ Τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για τις φορολογικές οφειλές
▶ Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 ΚΦΔ
▶ Η ύπαρξη και το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας
▶ Εκκρεμείς υποθέσεις αλληλέγγυας ευθύνης: Τι προβλέπεται στη μεταβατική διάταξη
▶ Άμυνα των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων
▶ Η αλληλεπίδραση των διατάξεων για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου με τις διατάξεις για την αλληλέγγυα ευθύνη.

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, καθώς και σε λογιστές, και γενικότερα σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα επίκαιρα ζητήματα αφενός ως προς τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και αφετέρου ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη.

Χαρά Λιβιτσάνου

Η Χαρά Λιβιτσάνου είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και διπλώματος Φορολογικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο παρελθόν υπήρξε δικηγόρος Αθηνών. Είναι εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια φορολογικού δικαίου και έχει συμμετάσχει σε συλλογικό έργο για την ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,06%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Χαρά Λιβιτσάνου

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  69148

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17846
6 ώρες
Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ισχύον θεσμικό πλαίσιο μετά τον Ν 4646/2019

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17846
6 ώρες
Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.
Back to Top