Βιντεοσκοπημένο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Παπασταυρίδης Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι αφενός η παρουσίαση και ανάδειξη όλων των κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στο μεταναστευτικό, το προσφυγικό και το δίκαιο ιθαγένειας υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (ενδεικτικά Ν 4531/2018, Ν 4540/2018 & Ν 4587/2018), αφετέρου η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τις ελληνικές ακτές και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με αναφορά στις τρέχουσες προκλήσεις και την εμπειρία των υφιστάμενων μηχανισμών. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί το σύστημα δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη.

  • Πρόσφυγες ή μετανάστες; Πρόσφατες εξελίξεις και ζητήματα προστασίας στην ΕΕ
  • Έλεγχοι για την παράτυπη μετανάστευση εντός κι εκτός Ευρώπης
  • Το σύστημα εξέτασης ασύλου και τα κριτήρια απονομής προστασίας κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο
  • Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων
  • Η ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, με έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα
  • Ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου υπό το φως της νομολογίας των δικαιοδοτικών μηχανισμών του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, υπό το φως του Ν 4531/2018
  • Η ένδικη προστασία των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στελέχη κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία των προσφύγων και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών νομικών και πολιτικών επιστημών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 17026|17027
25 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Παπασταυρίδης Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 350,00 €

Βιντεοσκοπημένο   + 350,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Κωδ. 17026|17027
25 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Παπασταυρίδης Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.
Back to Top