Βιντεοσκοπημένο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι αφενός η παρουσίαση και ανάδειξη όλων των κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στο μεταναστευτικό, το προσφυγικό και το δίκαιο ιθαγένειας υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (ενδεικτικά Ν 4531/2018, Ν 4540/2018 & Ν 4587/2018), αφετέρου η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τις ελληνικές ακτές και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με αναφορά στις τρέχουσες προκλήσεις και την εμπειρία των υφιστάμενων μηχανισμών. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί το σύστημα δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη.

  • Πρόσφυγες ή μετανάστες; Πρόσφατες εξελίξεις και ζητήματα προστασίας στην ΕΕ
  • Έλεγχοι για την παράτυπη μετανάστευση εντός κι εκτός Ευρώπης
  • Το σύστημα εξέτασης ασύλου και τα κριτήρια απονομής προστασίας κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο
  • Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων
  • Η ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, με έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα
  • Ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου υπό το φως της νομολογίας των δικαιοδοτικών μηχανισμών του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, υπό το φως του Ν 4531/2018
  • Η ένδικη προστασία των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στελέχη κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία των προσφύγων και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών νομικών και πολιτικών επιστημών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17026|17027
25 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 350,00 €

Βιντεοσκοπημένο   + 350,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17026|17027
25 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ., Παζαρτζή Φ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κάγιου Ε., Παζαρτζή Φ., Παπαγεωργίου Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Πουλαράκης Ε., Τζαβαλά Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ.
Back to Top