Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Ν 4825/2021)


Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Το δίκαιο διεθνούς προστασίας αποτελεί ένα κλάδο του δικαίου με διαρκώς διευρυνόμενη εφαρμογή. Ιδιαιτερότητά του αποτελεί η πολυεπίπεδη αλληλοδιαπλοκή της θεωρίας, της διεθνούς νομολογίας και της εθνικής πρακτικής. Οι πρωταρχικά διεθνείς κανόνες που ρυθμίζουν το ζήτημα του ασύλου εφαρμόζονται κατ’ εξοχήν από εθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η δημιουργία υποβάθρου κατανόησης βασικών και εξειδικευμένων εννοιών του δικαίου διεθνούς προστασίας, μέσα από θεματικό χωρισμό της ύλης και την παρουσίαση της σχετικής νομολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας κατά την υπεράσπιση και κρίση αιτημάτων ασύλου καθώς και τεκμηρίωσης δικογράφων. Θεωρία, νομολογία και προβλήματα από την πρακτική θα παρουσιαστούν με ίση βαρύτητα αλλά και μεθοδολογική στόχευση πληρότητας για έναν επαγγελματία. Τέλος, παρουσιάζεται το τοπίο που διαμορφώνεται με τον ν. 4825/2021 ως προς την αναμόρφωση των διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, με την εξέταση του παραδεκτού και τις διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος.

1η ημέρα: Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 (17:00 – 21:00)
- Σεξουαλικός προσανατολισμός και αιτήματα ασύλου
- Θρησκεία και πολιτικές πεποιθήσεις ως λόγοι δίωξης
- Η εμπορία ανθρώπων στο προσφυγικό δίκαιο
- Αιτήματα ασύλου παιδιών
- Θύματα βασανιστηρίων και έμφυλη βία
- Η υγεία στο πλαίσιο του προσφυγικού δικαίου
- Ζητήματα ανιθαγένειας και αιτήματα Παλαιστινίων Προσφύγων
- Εξελίξεις στο Αφγανιστάν και αιτήματα ασύλου στην ΕΕ
- Οδηγία για την προσωρινή προστασία - Η περίπτωση της Ουκρανίας

2η ημέρα: Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 (17:00 – 21:00)
- Αποκλεισμός, ανανέωση και ανάκληση καθεστώτος
- Διαδικαστικές εγγυήσεις – νομική συνδρομή
- Παραδείγματα διαδικαστικής πορείας αιτήματος
- Ασφαλής τρίτη χώρα ανά ιθαγένεια/κατηγορία αιτημάτων – ασφαλής χώρα καταγωγής – συνέπειες απόρριψης αιτήματος ως απαραδέκτου ή προδήλως αβάσιμου
- Εξελίξεις και προβλήματα διάρθρωσης της διαδικασίας και της εφαρμογής των ρητρών ασφαλών χωρών στην πράξη
- Νέο Σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση (ΕΕ) και Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση: Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και σύγχρονες κατευθύνσεις
- Η αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο από τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο
- Νόμος 4825/2021: Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών και ζητήματα διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για δικαστές ή δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο.

Χρήστος Τσεβάς

Ο Χρήστος Τσεβάς είναι Διδάκτωρ Νομικής στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ειδικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και δικηγόρος. Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης για θέματα ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόφυγες και της Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης (ICMC) και μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010, αρμόδιων για τη σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου καθώς και Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Bordeaux. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιθαγένειας, θρησκευτικής ελευθερίας.

Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδι¬ες για την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, το 2021 εξέδωσε το έργο τεκμηρίωσης με τίτλο «Προσφυγικό δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση». Είναι μέλος του Μητρώου Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 19126
8 ώρες
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Ν 4825/2021)


Κωδ. 19126
8 ώρες
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
Back to Top