Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)


Διαχρονική εξέλιξη – βασικά νομικά ζητήματα και επίκαιρες νομικές εξελίξεις

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Νέλλας Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17655
4 ώρες
Εισηγητές: Νέλλας Α.
Το εν λόγω Σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει μία κατά το δυνατόν ολιστική παρουσίαση του δικαίου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ειδικότερα, στο υπόψη Σεμινάριο θα ακολουθηθούν δυο βασικοί άξονες, ήτοι: α) της παρουσίασης της εξέλιξης του οικείου νομικού πλαισίου, με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις αυτού και β) της παρουσίασης βασικών νομικών θεμάτων τα οποία εγείρονται και πώς αυτά έχουν τεθεί και σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπιστεί σε επίπεδο νομολογίας. Ο συμμετέχων θα κατανοήσει σε επίπεδο συστημικό τη θέση του δικαίου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο εν γένει δίκαιο το οποίο διέπει την αγορά και την αλληλεπίδρασή του με αυτό.

• Συνοπτική παρουσίαση της δομής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βασικών χαρακτηριστικών και πεδίων αυτής, καθώς και της διαχρονικής εξέλιξης του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς αυτής

• Ιστορική/διαχρονική εξέλιξη του εθνικού και ενωσιακού πλαισίου του δικαίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συσχέτιση και την ιδιαίτερη θέση της προώθησης των ΑΠΕ στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, μέσα και από σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ

• Παρουσίαση του πλαισίου στήριξης, αδειοδότησης και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ το οποίο ίσχυε προ της θέσεως σε ισχύ του N 4414/2016

• Υφιστάμενο πλαίσιο/καθεστώς στήριξης, αδειοδότησης, λειτουργίας και συμμετοχής στην αγορά σταθμών ΑΠΕ, μετά τον Ν 4414/2016 και ορισμένα πορίσματα εκ της εφαρμογής αυτού

• Βασικά σημεία της νέας Οδηγίας ΑΠΕ και των αλλαγών που επέρχονται με αυτήν, σε συσχέτιση και με τις εν γένει αλλαγές που επιφέρει η 4η ενωσιακή δέσμη για την ενέργεια

• Βασικά νομικά ζητήματα του αντικειμένου μέσα από παραδείγματα της σχετικής νομολογίας. Συναφώς, παρουσίαση βασικών νομικών ζητημάτων σχετικών με τις Νομοθετικές παρεμβάσεις για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (πλέον Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Ειδικός Λογαριασμός Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους εταιριών και δημοσίων οργανισμών και φορέων και γενικότερα επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας και οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο αντικείμενο ή να συστηματοποιήσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για αυτό.

Απόστολος Νέλλας

O Απόστολος Νέλλας είναι Δικηγόρος Αθηνών εξειδικευμένος στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο της Ενέργειας, με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M2 Recherche) στη Γαλλία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προπτυχιακές σπουδές (D.E.U.G en Droit) επίσης στη Γαλλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία αναφορικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα. Είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Αναπληρωτής Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων, Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, ενώ έχει δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top