Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

O ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N 4936/2022)

Ανάλυση – κατανόηση – αποτίμηση του νέου πλαισίου

Εισηγητές: Τσουκαλίδου Ε.

Ο συμμετέχων θα ωφεληθεί από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου επειδή η κατανόηση του Εθνικού Κλιματικού Νόμου είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και εθνικού στόχου για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, με σημαντικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρακτικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος: • θα κατανοήσει το γενικότερο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο μέρος του οποίου είναι ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, • θα κατανοήσει τις ευκαιρίες και τις ελλείψεις του ίδιου του νόμου, προκειμένου να έχει εικόνα της άμεσης πρακτικής εφαρμογής του. Η επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης συνιστά ενωσιακή υποχρέωση και η εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου οδηγεί σε αυτή, εξέλιξη που αφορά άμεσα στους επαγγελματίες νομικούς και στελέχη που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν

 • ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  • Εισαγωγή στο ενωσιακό πλαίσιο: ανάλυση ενωσιακών νομοθετημάτων και πολιτικών που πλαισιώνουν τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Ι. Παρουσίαση Νόμου
  • Αντικείμενο - Στόχοι
  • Πεδίο εφαρμογής
  • Περίληψη προβλέψεων
  ΙΙ. Νομική ανάλυση
  • Έννομες συνέπειες προβλέψεων
  • Επίπτωση στη νομολογία με παραδείγματα από το ενωσιακό και συγκριτικό δίκαιο
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • Σύγκριση με υφιστάμενο Εθνικό Κλιματικό Νόμο άλλων κρατών-μελών
  • Προσφορότητα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους
  • Προτάσεις για βελτιώσεις, περίληψη κύριων σημείων διαβούλευσης

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων, κυρίως δημοσίων υπηρεσιών και της αυτοδιοίκησης, ή συμβούλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το δίκαιο της ενέργειας, καθώς θα αποκτήσουν πληροφορίες και γνώση γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία, την εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων στην πράξη, τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή, καθώς και προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Εύα Τσουκαλίδου

Η Εύα Τσουκαλίδου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Οικονομολόγος, κάτοχος δύο πτυχίων (Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Harvard και Νομικής ΑΠΘ) και δύο μεταπτυχιακών (Οικονομικών Ενέργειας, Cass Business School και LLM Δημοσίου Δικαίου, ΑΠΘ). Είναι επίσης υποψήφια Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, με εμπειρία 18 ετών στην ενέργεια, και ειδικότερα στο φυσικό αέριο, ως νομική σύμβουλος και τελευταία ως διευθυντικό στέλεχος του ΔΕΣΦΑ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19473
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσουκαλίδου Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ανάλυση – κατανόηση – αποτίμηση του νέου πλαισίου

O ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N4936/2022)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19473
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσουκαλίδου Ε.
Back to Top