Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Βιντεοσκοπημένο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Μανούρης Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 210,00 € Ειδική Τιμή 147,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15359
7 ώρες
Εισηγητές: Μανούρης Γ.
Κύριοι σκοποί του παρόντος σεμιναρίου είναι: α) να καταστήσει γνωστό τόσο το νομικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως σε επίπεδο ενωσιακού και εσωτερικού δικαίου, όσο και τις βασικές θέσεις της νομολογίας του ΔΕΕ και των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας μας (κυρίως του ΣτΕ), για τα θέματα αυτά, β) να καταστήσει γνωστό το νομικό πλαίσιο και τη νομολογία που αφορά τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι αποδέκτες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αναλόγως σχετικά ζητήματα που αναφέρονται αφενός μεν στη χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων καθώς και στην εκπόνηση προγραμμάτων και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου δε στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, δραστηριότητες και προγράμματα: Βασικά στοιχεία του θεσμού
 • Αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, αρχή της πρόληψης και αρχήτης προφύλαξης
 • Ενωσιακό δίκαιο: Βασικές Οδηγίες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, δραστηριότητες και προγράμματα
 • Άρθρο 24 του Συντάγματος, με έμφαση στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, πρόληψης και προφύλαξης
 • Ν 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ισχύει
 • Λοιπό κανονιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ισχύει
 • Νομολογία του ΔΕΕ
 • Νομολογία του ΣτΕ


ΑΠΕ - Χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ

 •  Συμβατικές μορφές ενέργειας-Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
 •  Βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 •  Βασικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμβατικών μορφών ενέργειας
 •  Βασικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 •  Χωροθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές -Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και νομολογία
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, Νομικούς, Μηχανικούς και άλλους επιστήμονες συναφών κλάδων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Ο Γιώργος Μανούρης είναι Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δημόσιο Δίκαιο) και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου MSc, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Δικαίου. Παρουσιάζει αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, για πολλά έτη. Μεταξύ άλλων, ως διδάσκων (ΠΔ 407/1980), έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ΑΕΙ, ως επιστημονικός συνεργάτης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ΤΕΙ, ενώ είναι για πολλά έτη εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διδάξει επίσης και σε άλλους φορείς, όπως Στρατιωτικές Σχολές, ΔΕΗ κ.ά. Έχει να επιδείξει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Εκτός των άλλων, έχει δέκα εννέα (19) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ τριάντα πέντε (35) εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση όλης της εργασίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top