Βιντεοσκοπημένο

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΌΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Ν 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α., Φωτόπουλος Φ.

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται για το δομημένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα εξοικειωθεί με τα διαδικαστικά ζητήματα του νέου νόμου, ενώ θα αποκομίσει σφαιρικές γνώσεις πάνω και στις τρεις κατευθύνσεις στις οποίες διαρθρώνεται το παρόν σεμινάριο (Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Δίκαιο της Δόμησης - Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης).

Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

→ Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες- Συγκρότηση
→ Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση και Λειτουργία
  → Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση - Λειτουργία
→ Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων - Σύνθεση - Αρμοδιότητες
→ ΣΥΠΟΘΑ - Συγκρότηση και Αρμοδιότητες

Δίκαιο της Δόμησης

→ Η έννοια της οικοδομικής άδειας - Εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας
→ Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια
→ Παραδοσιακοί οικισμοί
→ Διατηρητέα κτίρια  
→ Δόμηση πλησίον αιγιαλού - παραλίας
→ Δόμηση πλησίον ρεμάτων
→ Προστατευόμενες περιοχές (Natura, ΖΟΕ, ΠΕΠ, ΠΕΠΔ)

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

→ Αρμόδια όργανα χορήγησης οικοδομικών αδειών
→ Προέγκριση οικοδομικής άδειας
  → Κατηγορίες τρόπου εκδόσεως αδειών
→ Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας
→ Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών
→ Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Ελεγκτές Δόμησης

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

→ Μέτρα πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης
→ Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς
→ Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών  
→ Αυθαίρετα πριν από την 28.7.2011
→ Απαγόρευση υπαγωγής
→ Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου - Προσφυγή
→ Αυθαίρετα μετά την 28.7.2011
→ Κατηγορίες αυθαιρέτων και αλλαγών χρήσεων πριν από την 28.7.2011
→ Ρυθμίσεις αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση
→ Δικαιολογητικά υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου
→ Διατάξεις υπολογισμού του Ενιαίου Προστίμου Αυθαιρέτου
→ Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής
→ Απαγόρευση υπαγωγής λόγω δικαστικής ακύρωσης της οικοδομικής άδειας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται στην έννομη τάξη με το Ν 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν 4546/2018, όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, οι οποίοι θα κληθούν να αποφανθούν επί των διαφορών που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου, έπειτα από την έκδοση πράξεων που θα ερείδονται σε αυτόν. Τέλος απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης.

O Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I - Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

O Φώτης Φωτόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ, μεταπτυχιακές σπουδές στο «Civil and Environmental Engineering» του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και διδακτορικό στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στις σχολές: ΕΜΠ, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΣΤΕΑΜΧ, ΓΥΣ, ΣΜΧ και ΤΕΙ Πειραιά

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 16923|16924
8 ώρες
Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α., Φωτόπουλος Φ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΌΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Ν 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 16923|16924
8 ώρες
Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α., Φωτόπουλος Φ.
Back to Top