Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Ρυθμιστικό πλαίσιο, νομολογιακές εξελίξεις και πρακτική εφαρμογή

Εισηγητές: Καβαδέλλας Κ., Παναγοπούλου Γ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να σκιαγραφήσει με ευσύνοπτο και πρακτικό τρόπο τη βασική δομή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που διέπει τη θεσμοθέτηση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων, καθώς και η παρουσίαση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αναφυομένων κατά την εφαρμογή του οικείου πλαισίου ζητημάτων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα εξοικειωθούν και θα εμβαθύνουν μέσα από πρακτικά παραδείγματα σε θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία χωροθέτησης, αδειοδότησης, εκμετάλλευσης και παραχώρησης σε τρίτους των τουριστικών λιμένων, των οποίων η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ως μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας

Βασικοί εννοιολογικοί ορισμοί
- Αιγιαλός - Παραλία - Παλαιός Αιγιαλός - Λιμένες - Τουριστικοί ΛιμένεςΛιμενικά Έργα - Ζώνη Λιμένα - Κατηγορίες Λιμένων

Τουριστικοί Λιμένες
- Θεσμικό πλαίσιο
   • Τουριστικοί λιμένες (1976-1992)
   • Νομοθετικό καθεστώς λιμενικών εγκαταστάσεων τουρισμού (1993), όπως ισχύει σήμερα
   • Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων

- Φορείς διοίκησης - διαχείρισης - εκμετάλλευσης - ελέγχου τουριστικών λιμένων
   • Φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα
   • Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων
   • ΤΑΙΠΕΔ
   • Συμβάσεις Παραχώρησης

- Χωροταξικός σχεδιασμός

- Χωροθέτηση μαρίνας - αλιευτικού καταφυγίου - αγκυροβολίου
   • Διαδικασία
   • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
   • Χωροθέτηση σε ένα στάδιο
   • Χωροθέτηση σε δύο στάδια
   • Ζητήματα μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 547, 548, 549/2022 και 567/2022).

- Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας

- Καθορισμός Ζώνης Τουριστικού Λιμένα
   • Χερσαία - Θαλάσσια ζώνη

- Καθορισμός χρήσεων γης εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

- Εκτέλεση και λειτουργία έργων στη ζώνη λιμένα
   • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
   • Απαλλοτριώσεις
   • Άδεια εκτέλεσης λιμενικού έργου
   • Άδεια λειτουργίας
   • Συντήρηση Έργων
   • Κανονισμός λειτουργίας

- Συμπερασματικές σκέψεις- προτάσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ή ασχολούνται με την ανάπτυξη και την χρηματοδότηση τουριστικών υποδομών, παρουσιάζοντας με πρακτικά παραδείγματα το θεσμικό πλαίσιο των τουριστικών λιμένων και τις νομολογιακές εξελίξεις γύρω από αυτό με σκοπό να καταστεί εύληπτο και πρακτικά εφαρμόσιμο.

Κωνσταντίνος Ελ. Καβαδέλλας

Ο Κωνσταντίνος Ελ. Καβαδέλλας είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης- Γεωργόπουλος, και επικεφαλής του τμήματος Δημοσίου Δικαίου αυτής. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων της ίδιας Σχολής, ο πρώτος με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και ο δεύτερος με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο. Έχει συνεχή δικαστηριακή εμπειρία άνω των 15 ετών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και δικαιοδοσιών (ΣτΕ, ΕΣ, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια). Ασχολείται συστηματικά σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων διοικητικού δικαίου και εξειδικεύεται, σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου παρέχοντας συστηματικά τις υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος εταιρειών, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα διαγωνισμών για την παραχώρηση λιμένων. Συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη τον Δεκέμβριου του 2021 με θέμα της εισήγησής του την υποβολή ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς ως κατ’ ουσίαν λόγου αποκλεισμού της προσφοράς, και τη σχέση αυτής με αντιανταγωνιστικές προσφορές, υπό το φως των διατάξεων του νόμου 4782/2021.

Γεωργία Παναγοπούλου

Η Γεωργία Παναγοπούλου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης- Γεωργόπουλος (στον βαθμό της SENIOR ASSOCIATE) και μέλος του τμήματος Δημοσίου Δικαίου αυτής. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία άνω των 15 ετών σε ζητήματα, που άπτονται του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου και του καθεστώτος διοικητικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσής της αυτής εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και παρέχει νομικές συμβουλές σε οντότητες, που εκμεταλλεύονται ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην κατασκευή και λειτουργία ευρέως φάσματος έργων και δραστηριοτήτων (αυτοκινητόδρομοι, χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, λατομεία, ξενοδοχειακές μονάδες, logistics) μεταξύ δε αυτών και στην χωροθέτηση, αδειοδότηση και σύναψη συμβάσεων παραχώρησης λιμένων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19676
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Καβαδέλλας Κ., Παναγοπούλου Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ρυθμιστικό πλαίσιο, νομολογιακές εξελίξεις και πρακτική εφαρμογή

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19676
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Καβαδέλλας Κ., Παναγοπούλου Γ.
Back to Top