Βιντεοσκοπημένο

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4412/2016

Εισηγητές: Φιλιππάτος M.-A.

Το Σεμινάριο επισκοπεί τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι ο συμμετέχων να ενημερωθεί όχι μόνο για τις προβλέψεις του νόμου, αλλά και για τα ζητήματα που συνήθως ανακύπτουν στην πράξη και την υφιστάμενη νομολογία επ’ αυτών.

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

- Υπογραφή σύμβασης
- Βασικά ζητήματα ως προς τη διοίκηση και διαχείριση του έργου
- Βασικά ζητήματα ως προς την καταβολή του ανταλλάγματος
- Ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου
- Πρόσθετες εργασίες - Τροποποίηση της σύμβασης
- Συμμετοχή τρίτων στην εκτέλεση της σύμβασης
- Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση της σύμβασης
- Έννομη προστασία

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
- Υπογραφή σύμβασης
- Εκτέλεση της σύμβασης
   - Παράδοση - παραλαβή
     • Στις συμβάσεις προμηθειών
     • Στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών
   - Κυρώσεις
     • Στις συμβάσεις προμηθειών
     • Στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών
- Βασικά ζητήματα ως προς την καταβολή του ανταλλάγματος
- Τροποποίηση της σύμβασης
- Έκπτωση αναδόχου
- Έννομη προστασία

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα που, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (σύμβουλοι ή στελέχη οικονομικών φορέων ή αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, καθώς και δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι), είναι επιφορτισμένα να εφαρμόζουν στην πράξη τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως ισχύουν περί εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ή να παρέχουν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης επί των διαφορών που ανακύπτουν.

Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος

Ο Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της ίδιας Σχολής. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας Γιαννακόπουλος-Φιλιππάτος. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά κυρίως στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Είναι εισηγητής του πιστοποιημένου Εκπ. Προγράμματος «Οι Δημόσιας Συμβάσεις στην Πράξη» της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 19245|19246
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φιλιππάτος M.-A.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 200,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4412/2016

Κωδ. 19245|19246
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φιλιππάτος M.-A.
Back to Top