Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, δικονομικές ρυθμίσεις, περιπτωσιολογία
Εισηγητές: Κυβέλος Σ.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την ουσιαστική και δικονομική λειτουργία των διοικητικών προσφυγών, ενώ θα γίνει παράθεση και των κυριότερων περιπτώσεων διοικητικών προσφυγών που απαντούν στην ελληνική έννομη τάξη

Τα είδη των διοικητικών προσφυγών και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά τους
   - Άτυπες προσφυγές
   - Τυπικές προσφυγές

Οι κανόνες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ακρόαση, πρόσβαση σε έγγραφα, διοικητική αναστολή κ.λπ.

Οι δικονομικές ρυθμίσεις του ΚΔΔ και του ΠΔ 18/1989 (διακοπή προθεσμίας, προσβαλλόμενες πράξεις κ.λπ.)

Συσχέτιση διοικητικών προσφυγών και ενδίκου βοηθήματος (αρχή της μη χειροτέρευσης, ταυτότητα προβαλλόμενων λόγων κ.λπ.)

Περιπτωσιολογία ενδικοφανών προσφυγών (προδικαστική προσφυγήτου Ν 4412/2016, ενδικοφανής προσφυγή ΚΦΔ, ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ, προσφυγή Ν 4495/2017 κ.λπ.)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη της Διοίκησης, συμβούλους, φοιτητές και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα κρίσιμα, διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ζητήματα αφενός της ουσιαστικής λειτουργίας των διοικητικών προσφυγών και αφετέρου για το δικονομικό πλαίσιο που τις διέπει.

Σωτήρης Κυβέλος

Ο Σωτήρης Κυβέλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, νομικός σύμβουλος του Δ. Κορδελιού-Ευόσμου και διδάκτωρ δημοσίου δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Ασχολείται αποκλειστικώς με υποθέσεις δημοσίου δικαίου. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες «Οι Προθεσμίες στη Διοικητική Δίκη» (2020, β΄ έκδοση), «Η Διοικητική και Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων» (2018), «Η Ενδικοφανής Προσφυγή» (2016, β’ έκδοση). Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα και σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ ως επιστημονικός συνεργάτης, έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μελετών και σχολίων σε νομικά περιοδικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 19329
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κυβέλος Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, δικονομικές ρυθμίσεις, περιπτωσιολογία

Οι Διοικητικές Προσφυγές

Κωδ. 19329
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κυβέλος Σ.
Back to Top