Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4782/2021

Εισηγητές: Χατζηγιαννάκης Β.

Το παρόν Σεμινάριο επικεντρώνεται στην επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ιδίως μετά τον Ν 4782/2021, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες αποφάσεις των ΣτΕ και ΕλΣυν. Εξετάζει ζητήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διαδικασίας ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης, από την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως και την παροχή έννομης προστασίας από την ΕΑΔΗΣΥ και τα αρμόδια Δικαστήρια. Εξετάζει επίσης και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις των ΟΤΑ και ιδίως στον έλεγχο νομιμότητας αυτών από τις εποπτικές αρχές ΟΤΑ (π.χ. τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 • Η υποβολή διευκρινίσεων κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
  • Τα άρθρα 102-103 του Ν 4412/2016, μετά την τροποποίησή τους με τον Ν 4782/2021, υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ
 • Χρόνος συνδρομής των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό
  • Οι διατάξεις του άρθρου 104 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν 4782/2021 υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
  • Η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν 4782/2021 και στις εκκρεμείς, κατά τη θέσπισή του, διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Στήριξη στις ικανότητες τρίτων
  • Η σχέση της δάνειας εμπειρίας με την υπεργολαβία
  • Η αντικατάσταση του τρίτου φορέα
  • Τα ISO και η δυνατότητα δανεισμού τους
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
 • Έννομη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων
  • Το νέο σύστημα έννομης προστασίας του άρθρου 372 του Ν 4412/2016 και η συμβατότητά του με το συνταγματικό και ενωσιακό δίκαιο
  • Η σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η δυνατότητα ή μη του Δικαστηρίου να εξετάσει πρωτογενώς τα ζητήματα που τίθενται με αυτήν
  • Το έννομο συμφέρον των οικονομικών φορέων να στραφούν κατά των συνδιαγωνιζομένων τους ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους
  • Το έννομο συμφέρον για την προσβολή όρων της διακήρυξης
  • Ζητήματα επιστροφής του παραβόλου
 • Οι δημόσιες συμβάσεις των ΟΤΑ
  • Διαφορές από πράξεις των εποπτικών αρχών ΟΤΑ που εκδίδονται κατά τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ – Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς
  • Σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ εποπτικών αρχών ΟΤΑ και Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες
• νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων
• στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή θα ήθελαν
να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου
• φοιτητές νομικής και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

Βασίλειος Χατζηγιαννάκης

Ο Βασίλειος Χατζηγιαννάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία». Εξειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, για το οποίο αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά, και στο δίκαιο περιβάλλοντος και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων της Σχολής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει μέλος Ομάδων Εργασίας προς υποβοήθηση του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ κατά τη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης (2020-2021) και μέλος της νομοθετικής ομάδας εργασίας για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (2018-2019). Έχει παραστεί, ως πληρεξούσιος δικηγόρος, σε σημαντικές δίκες για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η πρόσφατη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του άρ. 372 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19660
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χατζηγιαννάκης Β.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4782/2021

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19660
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χατζηγιαννάκης Β.
Back to Top