Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ν 4864/2021)

Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση στο ρυθμιστικό πεδίο περί στρατηγικών επενδύσεων, υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών του Ν 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237) και ενόψει της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η συμβολή, με πρακτικά παραδείγματα, στην αποτελεσματική κατάρτιση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η εμπειρία και η γνώση των εισηγητριών του προγράμματος, που υπηρετούν σε καίριες θέσεις ευθύνης για την έγκριση και υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων και ταυτόχρονα προέρχονται από την αγορά, εγγυώνται την όσο το δυνατόν πληρέστερη και πολύπλευρη καταγραφή και παρουσίαση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που συνδέονται με τις στρατηγικές επενδύσεις.

  • Έννοια και Κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

  -Στρατηγικές Επενδύσεις 1 & 2

  -Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας

  -Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης

  -Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις

  -Ειδικές περιπτώσεις: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

   -Στρατηγικές Επενδύσεις σε Α.Π.Ε.

  • Χορηγούμενα Κίνητρα

  -Κίνητρα Χωροθέτησης

  -Φορολογικά Κίνητρα

  -Ταχεία Αδειοδότηση

  -Ενίσχυση Δαπανών

  • Υποβολή και Τεκμηρίωση Επενδυτικού Φακέλου

  -Αναγκαία Στοιχεία Επενδυτικού Φακέλου

  -Συνήθεις Ελλείψεις και Σφάλματα Φακέλου

  • Έγκριση και Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

  -Διαδικασία για την έγκριση υπαγωγής

  -Aπόφαση Χορήγησης Κινήτρων

  -Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης

  -Παρακολούθηση υλοποίησης εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου

  -Κυρώσεις λόγω μη τήρησης εγκεκριμένων όρων

  -Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

  • Μεταβολή Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου

  -Ουσιώδης ή μη μεταβολή Επενδυτικού Σχεδίου

  -Διαδικασία για την έγκριση της μεταβολής

  • Καινοτομίες Ν. 4684/2021- Διαφοροποιήσεις από προγενέστερα καθεστώτα στρατηγικών επενδύσεων

  -Διαφοροποιήσεις από Ν 3894/2010 & Ν 4608/2019

  -Μεταβατικό Στάδιο

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους και μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Χαρά Δ. Ζέρβα

Η Χαρά Δ. Ζέρβα, είναι Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, DEA, Εταίρος - Διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» (NKLAWFIRM), μέλος των «INTERNATIONAL JURISTS». Είναι επίσης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Επικεφαλής της ομάδας προσωπικών δεδομένων της δικηγορικής εταιρείας, Νομική Σύμβουλος ΔΣ και Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της «Enterprise Greece», νομική σύμβουλος ΔΣ της EAT και της EATE, Επικεφαλής της νομικής ομάδας που συνέταξε το υπό διαβούλευση σ/ν για το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και Σύμβουλος για την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας από το ΤΑΙΠΕΔ με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργού Επικρατείας καθώς και του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, μεγάλων έργων, ενώ έχει συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία των νομοθετημάτων που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις από το 2010 έως σήμερα. Η νομική της ενασχόληση προσανατολίζεται κυρίως στο δίκαιο των επιχειρήσεων και ιδίως στον τομέα του εταιρικού δικαίου, του επενδυτικού δικαίου, της τουριστικής νομοθεσίας, του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, των δημοσίων συμβάσεων, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Η Δήμητρα Αναγνωστοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δημόσιο Δίκαιο» της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής. Έχει διατελέσει σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου (2020-2021). Η νομική της ενασχόληση προσανατολίζεται κυρίως στον τομέα του συνταγματικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου, του επενδυτικού δικαίου, του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και του περιβαλλοντικού δικαίου. Είναι εισηγήτρια σε επιμορφωτικά σεμινάρια που άπτονται του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19216|19217|19252
2 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ν 4864/2021)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19216|19217|19252
2 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Back to Top