Βιντεοσκοπημένο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Κανονιστικό πλαίσιο, χρήση, διαχείριση, συναλλαγές
Εισηγητές: Αποστολοπούλου Π.

Η Εγγυητική Επιστολή αποτελεί ένα ανταγωνιστικό εργαλείο που ενισχύει με το κύρος της την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των συμβαλλομένων στις εμπορικές συναλλαγές. Το παρόν Σεμινάριο προσφέρει μία ολοκληρωμένη και συνολική κυρίως πρακτική προσέγγιση στο αντικείμενο αυτό, με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου σήμερα πιστωτικού κινδύνου για τις Τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των νομισματοπιστωτικών διατάξεων που τις διέπει, τη συμβολή τους στην εγχώρια και τη διεθνή οικονομική αρένα, το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τις ωφέλειες, τους κινδύνους, τα κριτήρια έκδοσης, τον σωστό υπολογισμό των απαιτούμενων εξασφαλίσεων και την απαιτούμενη νομική προστασία.

 • Η εγγύηση κατά τον νόμο / Οι μορφές πιστοδότησης
 • Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές ICC Rules 758/2010
 • Η έννοια της εγγυητικής επιστολής / Ορισμός
 • Η σημασία της για την Οικονομία και τις Τράπεζες
 • Απαγορεύσεις από τον Νόμο, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις Τράπεζες
 • Συμβαλλόμενοι (Τράπεζα, Δικαιούχος, Εντολέας)
 • Έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ τρίτου
 • Κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄) / Ανάλυση
 • Είδη
 • Στοιχεία της εγγυητικής επιστολής / Ανάλυση
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • Δικαιούχος
  • Εντολέας / Συνεντολέας / Τρίτος / Εγγυητής
  • Ποσό
  • Ανεπιφύλακτη εγγύηση
  • Ρήτρες κατάπτωσης
  • Ημερομηνία λήξης / Εγγυητικές αορίστου χρόνου
  • Ακύρωση
 • Εξασφαλίσεις / Είδη / Ανάλυση
 • Προμήθειες
 • Κριτήρια έκδοσης / Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Κατάπτωση / Διαδικασία / Κίνδυνοι / Αντιμετώπιση
 • Παράταση
 • Αύξηση
 • Μείωση
 • Παραγραφή
 • Ειδική Εντολή Πληρωμής
 • Συμβάσεις
 • Εγγυητικές επιστολές εξωτερικού / είδη / ανάλυση
 • Εγγυητικές για την κάλυψη της αξίας εισαγομένων εμπορευμάτων
 • Letter of Intent
 • Revolving Letter of Guarantee
 • Standby Letter of Credit
 • Εντολή Τράπεζας εξωτερικού / Είδη
  • Διαβίβαση για λόγους αυθεντικότητας
  • Εντεγγύηση
 • Ορολογία
 • Κείμενα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη Τραπεζών και επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται με την: έκδοση και παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών, τις χρηματοδοτήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές και Ενέγγυες Πιστώσεις, τη λογιστική, Έρευνα και Ανάπτυξη εργασιών, καθώς επίσης σε συνεργάτες των Τραπεζών και των επιχειρήσεων, όπως Δικηγόρους, Τεχνικούς Συμβούλους και Πραγματογνώμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο.

Παρασκευή Αποστολοπούλου

Η Παρασκευή Αποστολοπούλου υπήρξε Ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και της Piraeus Bank Egypt, θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο. Έχει εμπειρία στις πιστοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, χρηματοοικονομική ανάλυση, σε επιχειρήσεις εμπορικές, βιομηχανικές και τεχνικές, με συμμετοχή σε Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει MBA in Banking of University of Alba, ενώ έχει κάνει E-learning σπουδές στο Harvard University on Management and Marketing. Έχει συνεργασία ως εισηγήτρια με το ΕΤΙ (Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αξιολόγηση Επιχειρήσεων με χρηματοοικονομική ανάλυση, χορηγήσεις, εγγυητικές επιστολές, εξωτερικό εμπόριο / Irrevocable Letters of Credit, Incoterms, το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Triple E – EFCB προς στελέχη της Alpha Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για τραπεζικά προϊόντα προς Ιδιώτες, την Εθνική Τράπεζα από το 1986 μέχρι το 2006 σε πιστοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις και χρηματοοικονομική ανάλυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 19624
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αποστολοπούλου Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κανονιστικό πλαίσιο, χρήση, διαχείριση, συναλλαγές

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Κωδ. 19624
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αποστολοπούλου Π.
Back to Top