Βιντεοσκοπημένο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ζητήματα από εταιρική και φορολογική σκοπιά

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Δημητροπούλου Ε., Πανέτσος Λ., Πόθος Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17549
4 ώρες
Εισηγητές: Δημητροπούλου Ε., Πανέτσος Λ., Πόθος Π.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης δραστηριοποίησης των αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, οι τρόποι πραγματοποίησης της εγκατάστασης αλλά και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, καθίσταται ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ζήτημα από πρακτικής σκοπιάς. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τους βασικούς κανόνες δραστηριοποίησης των αλλοδαπών εταιριών σε άλλες χώρες, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη διαδικασία της σύστασης δευτερεύουσας εγκατάστασης αλλά και τις υποχρεώσεις των αλλοδαπών εταιριών καθ’όλη τη διάρκεια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, τόσο από εταιρικής (σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν 4635/2019) όσο και από φορολογικής σκοπιάς. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κύρια φορολογικά ζητήματα που σχετίζονται τη δραστηριοποίηση μιας αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, ή με τη σύσταση μιας αλλοδαπής εταιρείας από έναν Έλληνα φορολογικό κάτοικο. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών εταιριών και μορφωμάτων. Εν τέλει, το Σεμινάριο θα προσεγγίσει το ζήτημα της εγκατάστασης των αλλοδαπών εταιρειών από πρακτική σκοπιά και θα αναδείξει μια σειρά ζητημάτων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και κατά την σύσταση αλλοδαπών εταιρειών από Έλληνες φορολογικούς κατοίκους.

 • Εισαγωγή: Η δραστηριοποίηση αλλοδαπών εταιριών σε άλλες χώρες -Πραγματική και καταστατική έδρα μίας εταιρίας & δευτερεύουσα εγκατάσταση
  • Η σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
  • Τρόποι εγκατάστασης των αλλοδαπών εταιριών

 • Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών εταιριών από πλευράς ελληνικού δικαίου
  • Σύσταση δευτερεύουσας εγκατάστασης-Διατυπώσεις & Διαδικασία
  • Υποχρεώσεις δημοσιότητας των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών εταιριών (με έδρα την Ε.Ε. ή τρίτων χωρών)
  • Έγγραφα αλλοδαπών εταιριών
  • Άδεια διαμονής νομίμου εκπροσώπου
  • Υποκαταστήματα ειδικών εταιριών (τράπεζες, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικές εταιρίες)

 • Η φορολόγηση των αλλοδαπών εταιριών
  • Ζητήματα φορολόγησης μονίμων εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων κ.λπ.) αλλοδαπών εταιριών
  • Ζητήματα φορολογικής κατοικίας
  • Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις
  • Ενδο-ομιλικές συναλλαγές
  • Εταιρίες σε μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
  • Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δήλωση πραγματικών δικαιούχων
  • Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 • Ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών εταιριών/μορφωμάτων
  • Ναυτιλιακές εταιρίες
  • Εταιρίες του α.ν. 89/1967
  • Εμπιστεύματα (trusts) και αλλοδαπά ιδρύματα (foundations)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους - νομικούς συμβούλους, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, αλλά και σε λογιστές που παρέχουν υπηρεσίες σε αλλοδαπές εταιρίες.

Παναγιώτης Πόθος

O Παναγιώτης Πόθος είναι Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας “Κυριακίδης Γεωργόπουλος” και υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της Εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex (LLM) και έχει μετεκπαιδευθεί στη φορολογία και τη λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία με έμφαση στους τομείς της φορολογίας επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και διεθνούς φορολογικού δικαίου, αλλά και στην έμμεση φορολογία. Είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής και συντονιστής σε εισηγήσεις, συνέδρια και ημερίδες σχετικά με τη φορολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top