ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)


Σύμφωνα με τον νέο Ν 4919/2022
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει και θα εξηγήσει ως προς την πρακτική εφαρμογή τους τις νέες διατάξεις του Ν 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71), όσον αφορά στην τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, λειτουργία αλλά και το εν γένει νομικό καθεστώς του ΓΕΜΗ. Αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν ζητήματα όπως οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, η εμπορική δημοσιότητα, οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα, η εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών χωρών, η πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία του υπό το φως πάντοτε των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.

• Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):
    -  Σκοπός,
    -  υπόχρεοι,
    -  εμπορική δημοσιότητα,
    -  συστατική δημοσιότητα,
    -  έννομα αποτελέσματα εμπορικής δημοσιότητας

• Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και Πληροφοριακό Σύστημα

• Διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

• Πράξεις και Στοιχεία που υποβάλλονται σε Εμπορική δημοσιότητα

• Εμπορική Δημοσιότητα Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιριών

• Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Τήρηση άλλων μητρώων στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρίας όπως είναι οι λογιστές, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο, σε υπαλλήλους του Γ.Ε.ΜΗ. και των επιμελητηρίων, σε λογιστές και οικονομολόγους, σε υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

Ελένη Αθανασάκη

Η Ελένη Αθανασάκη είναι Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιριών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και έχει δεκαετή εμπειρία στη Διεύθυνση Εταιρειών (Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ). Οι σπουδές της αφορούν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ έχει Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία και στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική. Είναι Εισηγήτρια του ΕΚΔΔΑ (500 ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια με αντικείμενο το εταιρικό Δίκαιο, το Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες μιας Στάσης [ΥΜΣ] για τη σύσταση επιχειρήσεων), ενώ έχει κάνει Εισηγήσεις με το ίδιο αντικείμενο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών και στον σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19430
3 ώρες
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύμφωνα με τον νέο Ν 4919/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)


Κωδ. 19430
3 ώρες
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.
Back to Top