Βιντεοσκοπημένο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ


Σύσταση και τροποποίηση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Το Σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), ενώ παράλληλα εξετάζει και ιδιαίτερες πτυχές των καταστατικών, όπως προκύπτουν από την εμπειρία και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη σε όλους τους τύπους νομικών προσώπων, σε συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση και τελικά επιλογή. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί έναν πολύτι-μο οδηγό τόσο για την πλειοψηφία όσο και για τη μειοψηφία, που καλούνται να οικοδομήσουν ή/και να τροποποιήσουν τον καταστατικό χάρτη της εταιρίας μέσα στο πλαίσιο μίας ενιαίας επένδυσης προς το κοινό (εταιρικό) συμφέρον.

Α. Ανώνυμη Εταιρία

Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο.
Προαιρετικές διατάξεις καταστατικού με κριτήριο το αν έχουμε την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία.
Τρόπος λήψης αποφάσεων στη ΓΣ – Καταστατικές ρήτρες δικαιώματος veto – Καταστατικές απαρτίες και πλειοψηφίες.
Μεταβίβαση μετοχών και καταστατικοί περιορισμοί
Διατάξεις σε συνδυασμό με εξωεταιρική μετοχική συμφωνία – Εξω-εταιρικές μετοχικές συμφωνίες δέσμευσης του δικαιώματος ψήφου.
Τροποποίηση καταστατικού ΑΕ.

Β. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις.
Τρόπος λήψης αποφάσεων στη Συνέλευση Εταίρων – Σύγκριση με ΑΕ και ΙΚΕ.
Μεταβίβαση μεριδίων και καταστατικοί περιορισμοί – Σύγκριση με ΑΕ και ΙΚΕ.
Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ.

Γ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις κατα-στατικού σε συνδυασμό με εξωεταιρική συμφωνία. Το άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012.
Τρόπος λήψης αποφάσεων στη ΓΣ και καταστατικές απαρτίες και πλειοψηφίες- Σύγκριση με ΑΕ, ΕΠΕ.
Μεταβίβαση μεριδίων και καταστατικοί περιορισμοί – Σύγκριση με ΑΕ, ΕΠΕ.
Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ.

Δ. Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρία

Σύνταξη καταστατικού – Υποχρεωτικές και προαιρετικές διατάξεις.
Σύγκριση με λοιπές εταιρικές μορφές.
Τροποποίηση καταστατικού.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και εταιριών όλων των μορφών, συμβολαιογράφους, αλλά και κάθε νομικό, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα πλέον πρακτικά ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής και να αποφεύγουν τα συνηθέστερα λάθη.

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. (London School of Economics, Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύμα-τος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής Αθηνών. Συγγραφέας βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, όπως: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ). Επιστημονική επιμέλεια Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων». Συμμετοχή στα συλλογικά «Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Ν. Λεοντής) – Δικονομία Μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (Περάκης). Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Παραδόσεις σε πλήθος σεμιναρίων. Τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο επί ποικίλων θεμάτων, ενδεικτικώς «Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (Επιστ. Συμπόσιο ΠαΠει-ΕΣ), «Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (Εισήγηση στην ΕΣΔΙ), «Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), «Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα - Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης απονέμουσας προσωρινώς δικαίωμα ψήφου ΑΕ» ( Ένωση Δικονομολόγων) κ.ά.. Μέλος Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αστικολόγων και Εμπορικολόγων, Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, Συλλόγου Αποφοίτων London School of Economics, European Law Observatory on New Technologies (ELONTech). Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΤΕ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,06%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 51674

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Κωδ. 19023|19024
5 ώρες
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύσταση και τροποποίηση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ


Κωδ. 19023|19024
5 ώρες
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Back to Top