Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ Ν 4679/2020 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ


Μετά την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/2436 και 2004/48/ΕΚ και πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ρούσσου Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17666
5 ώρες
Εισηγητές: Ρούσσου Α.
Το Σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση σε αυτόν των Οδηγιών 2015/2436 και 2004/48, οι οποίες διαχέονται στα περισσότερα άρθρα του νέου νόμου και θέτουν σε νέα βάση το δίκαιο των σημάτων στην Ελλάδα. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει να καταδείξει πρακτικά θέματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου καθώς και την πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Κανονισμός για το σήμα της Ε.Ε. Συνεπώς, στο Σεμινάριο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του νέου νόμου και ποιες αλλαγές επήλθαν συγκριτικά με τον προηγούμενο νόμο καθώς και πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την πρακτική ενασχόληση με το σήμα στην Ελλάδα.

Αλλαγές στο στάδιο κατάθεσης και εξέτασης της δήλωσης του σήματος
• απάλειψη της υποχρέωσης γραφικής αναπαράστασης κατά την κατάθεση του σήματος (άρθ. 2)
• ταξινόμηση των προϊόντων/υπηρεσιών (άρθ. 23)
• διαδικασία υποβολής και εξέτασης της δήλωσης του σήματος από την Διεύθυνση Σημάτων (άρθ. 20-24)
• κατάργηση του αυτεπάγγελτου προελέγχου για τα προγενέστερα σήματα (άρθ. 24)
• επέκταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου (άρθ. 5)
• ανακοπή κατά της αποδοχής δήλωσης σήματος (άρθ. 25 επ.)
• τέλη (άρθ. 87)

Αλλαγές στο καταχωρημένο σήμα και την αξίωση λόγω προσβολής σήματος
• έναρξη προστασίας του σήματος (άρθ. 36)
• έκταση προστασίας του σήματος (άρθ. 7, 8, 9)
• κατάθεση σήματος από αντιπρόσωπο (άρθ. 10)
• ανανέωση του σήματος (άρθ. 36)
• διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας σήματος (άρθ. 49 επ.)
• αξίωση λόγω προσβολής του σήματος (άρθ. 38 επ.)
• ειδικότερες ρυθμίσεις (σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, μεταβατικές διατάξεις)
„„

Ρυθμίσεις αναφορικά με τα σήματα πιστοποίησης και τα συλλογικά σήματα
• ορισμός, λειτουργία και κύρια χαρακτηριστικά του σήματος πιστοποίησης (άρθ. 56-63)
• κύρια χαρακτηριστικά του συλλογικού σήματος (άρθ. 64-70)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς εν γένει που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές που επήλθαν στο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2015/2436 και 2004/48.

Άννα Ρούσσου

Η Άννα Α. Ρούσσου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στο Ιδιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδίως στον τομέα των σημάτων. Έχει αρθρογραφήσει στον νομικό Τύπο για θέματα σημάτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top