Βιντεοσκοπημένο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕ


Σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ και η εφαρμογή του νόμου περί AE
Εισηγητές: Δρίτσας Σ.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μιας Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και να συζητηθούν η δομή, τα περιεχόμενά τους και βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων. Επίσης, παρουσιάζονται βασικά θέματα ενδιαφέροντος της Ανώνυμης Εταιρίας και η προσέγγισή τους στο πλαίσιο της κατάρτισης και του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

- Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ
- Παρουσίαση, δομή και περιεχόμενα
- Η ατομική και ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ελεγκτών
- Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου
- Βεβαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εισφορές σε είδος
- Η διάθεση των κερδών
- Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων, νομικούς συμβούλους, μέλη επιτροπών ελέγχου και διοικητικών συμβουλίων, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν βασικές διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ως προς την παρουσίαση και τη δομή των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της εφαρμογής ειδικών διατάξεων του Ν. 4548/2028, περί Ανωνύμων Εταιριών.

Σταμάτης Δρίτσας

Ο Σταμάτης Δρίτσας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με τριακονταετή εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική. Από τον Μάρτιο του 2016 είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των υπηρεσιών κινδύνου της ΣΟΛ Crowe Consulting και επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Crowe. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (The Non Executive Director’s Club in Greece – NED CLUB), μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιστημόνων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Hellenic Finance and Accounting Association, HFAA) και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστών (European Accounting Association). Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επίσης, είναι πιστοποιημένο μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας (Fellow Member, Association of International Accountants, UK), πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών της Αυστραλίας (Fellow Member, Institute of Public Accountants, AU) και πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής της Αγγλίας (Fellow Member, Institute of Financial Accountants, UK). Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας διδάσκει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εφαρμοσμένη λογιστική, ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του Πανεπιστημίου του Πειραιά και του ΕΚΠΑ, στο οποίο είναι και ακαδημαϊκός υπεύθυνος σε τρία εξ αποστάσεως (e learning) προγράμματα επιμόρφωσης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,06%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Σταμάτης Δρίτσας

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  18411

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Κωδ. 19209
6 ώρες
Εισηγητές: Δρίτσας Σ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ και η εφαρμογή του νόμου περί AE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕ


Κωδ. 19209
6 ώρες
Εισηγητές: Δρίτσας Σ.
Back to Top