Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι καινοτομίες των αντιπροσωπευτικών αγωγών & του νέου Ν 5019/2023

Εισηγητές: Διονυσόπουλος Γ.

Στην καθημερινή μας ζωή μετέχουμε όλοι ανεξαιρέτως στην καταναλωτική ζωή κάνοντας χρήση αναρίθμητων αγαθών και υπηρεσιών. Η θεσμοθέτηση ενός κεκτημένου δικαιωμάτων μέσω του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή αναδεικνύεται έτσι σε σταθερό πυλώνα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων μας, λειτουργώντας ταυτόχρονα θεραπευτικά στην αποκατάσταση διαφόρων στρεβλώσεων της αγοράς. Το Σεμινάριο υπό το φως των εξελίξεων που επέφερε ο Ν 5019/2023 και μέσω casestudies στοχεύει στο να κάνει μια συνολική παρουσίαση των εξελίξεων και των νέων νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τις νέες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αντιπροσωπευτικές αγωγές οι οποίες αποτελούν μια καινοτομία στο πεδίο της προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

 

  •  Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
    ▶ Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 και η ανάγκη τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
    ▶ Πεδίο εφαρμογής
    ▶ Εγχώριες και διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές
    ▶ Νομιμοποιούμενοι φορείς για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών
    ▶ Τα τηρούμενα μητρώα ενώσεων καταναλωτών και νομιμοποιούμενων φορέων
    ▶ Αγωγές παράλειψης και αποζημίωσης
    ▶ Ο χρόνος έκφρασης της βούλησης μεμονωμένου καταναλωτή για συμετοχή στη δίκη και η διαδικασία του “late opt-in”
    ▶ Δικονομικά ζητήματα (αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία, συμβιβασμός, αποτελέσματα αμετάκλητης απόφασης)
    ▶ Ομοιότητες & Διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των
    συλλογικών αγωγών

 

  • Λοιπές εξελίξεις στο δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή
    ▶ Το νέο κυρωτικό πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή με βάση το Ν 5019/2023 (εξουσίες έρευνας, διαχείριση καταγγελιών,κυρώσεις, πρόστιμα, προσωρινά μέτρα, διαγραφή ιστοσελίδων - website takedown, παραγραφή)
    ▶ Ο πρακτικός οδηγός για ανακοινώσεις μείωσης τιμής (εκπτώσεις, προφορές κτλ.)
    ▶ Η νέα διάταξη για το phishing (άρθρο 22 N 5019/2023)
    ▶ Μελλοντικές ενωσιακές Οδηγίες για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν γνώση των τελευταίων κανόνων του δικαίου προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή, και ιδίως Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών, αλλά και όσους ασχολούνται με θέματα προστασίας των καταναλωτών και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό ενόψει των αλλαγών που επήλθαν με το Ν 5019/2023.

Γιώργος Διονυσόπουλος

O Γιώργος Διονυσόπουλος αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Μονάχου. Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική (LL.M) από το Πανεπιστήμιο Μονάχου, στην Τραπεζική (Msc) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (Msc) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών και ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και στο δίκαιο νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, απασχολείται από το 2011 ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή) και πλέον έχει την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου και Διευθυντή Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, τόσο μέσω της σύνταξης και του ελέγχου διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμων, όσο και με την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του θεσμικού πλαισίου. Τέλος, έχει λάβει μέρος σε εθνικές και ενωσιακές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19984
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Διονυσόπουλος Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι καινοτομίες των αντιπροσωπευτικών αγωγών & του νέου Ν 5019/2023

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19984
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Διονυσόπουλος Γ.
Back to Top