Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ


Ψηφιακά αγαθά, μηχανές αναζήτησης, πλατφόρμες προϊόντων
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.
H προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία ανέδειξε τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση στο συνηθέστερο τύπο συναλλακτικής δραστηριότητας και τα ηλεκτρονικά καταστήματα στις πιο δημοφιλείς πηγές προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, πρόσφατα μόλις άρχισαν να γίνονται αντικείμενα νομοθετικής ρύθμισης προϊόντα και υπηρεσίες (λ.χ. ψηφιακά αγαθά, σελίδες δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης κ.ά.) και δίαυλοι συναλλακτικής επικοινωνίας (λ.χ. πλατφόρμες προϊόντων) που αποτελούσαν ήδη αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων συναλλαγών. Με το Σεμινάριο αυτό, επιδιώκεται η συνοπτική παρουσίαση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τόσο των καταναλωτών όσο και των προμηθευτών, αφενός από τη σκοπιά της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτή και το ηλεκτρονικό εμπόριο και αφετέρου υπό το πρίσμα των νέων νομοθετικών εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο (ιδίως όσον αφορά στις Οδηγίες 2019/2161, 2019/770 και 2019/771)

Υποχρεώσεις προμηθευτών για προσυμβατική ενημέρωση
- Περιεχόμενο ενημέρωσης σύμφωνα με τον Ν 2251/1994
- Υποχρεώσεις ενημέρωσης στις συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (ΠΔ 131/2003)

Σύγχρονες μορφές ψηφιακών συναλλαγών
- Ψηφιακά αγαθά και αγαθά με ψηφιακό χαρακτήρα
- Μηχανές αναζήτησης & επιγραμμικές πλατφόρμες (υποχρεώσεις ενημέρωσης - ευθύνη παρόχου)
- Συμβάσεις “click-away” & “click-in-shop”
- Προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή αντί τιμήματος

Σύναψη και λειτουργία της σύμβασης από απόσταση
- Διαδικασία παραγγελίας - Ηλεκτρονικές συμβάσεις
- Κατάρτιση συμβατικών όρων - Καταχρηστικοί ΓΟΣ
- Παράδοση των προϊόντων & παροχή της υπηρεσίας
- Νόμιμη & εμπορική εγγύηση στην πώληση αγαθών

Δικαίωμα υπαναχώρησης
- Νομική φύση - Προθεσμία
- Παράλειψη ενημέρωσης από τον προμηθευτή
- Άσκηση του δικαιώματος - Συνέπειες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς, που είτε εκπροσωπούν καταναλωτές για την άσκηση των δικαιωμάτων τους είτε παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή γενικότερα με την παροχή αγαθών από απόσταση και επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους για νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συναλλακτική τους δραστηριότητα.

Βίκτωρας Τσιαφούτης

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι υποψήφιος διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο. Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή, του Δικαίου της Πώλησης και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Τύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ). Κατέχει τον τίτλο του Εκπαιδευτή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για την Προστασία Καταναλωτή από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Consumer Law Ready

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19193|19194|19271
4 ώρες
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ψηφιακά αγαθά, μηχανές αναζήτησης, πλατφόρμες προϊόντων

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ


Κωδ. 19193|19194|19271
4 ώρες
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.
Back to Top