Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


Πιστωτικά ιδρύματα – Εποπτική λειτουργία – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Τεχνολογία blockchain

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κόντης Γ., Μελισσινός Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17635
4 ώρες
Εισηγητές: Κόντης Γ., Μελισσινός Π.

Το νέο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει μετά την Οδηγία 2015/2366 (η οποία ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με τον Ν 4537/2018) αποτυπώνει τη φιλοδοξία της ΕΕ να προσαρμοσθεί στις σημαντικές και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα επιχειρηθεί η ανάλυση της προσφάτως εισαχθείσας και μη επεξεργασμένης σήμερα νομοθεσίας με πληθώρα νέων νομικών όρων. Καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν και θα αποτελέσουν κρίσιμο και αναπόσπαστο σκέλος της ψηφιοποίησης (digitalization) του τραπεζικού κλάδου, αλλά και θα συμβάλουν στην περαιτέρω συμμετοχή των FinTech εταιριών στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών πληρωμών, η θεματική του Σεμιναρίου αναδεικνύεται άκρως ενδιαφέρουσα και πρακτική. Σημαντική, εξάλλου, διάστασή του είναι ότι θα αναδειχθεί ένα νέο σκέλος του δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

  • Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: «υπηρεσία πληρωμής», «πράξη πληρωμής», «υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού», «υπηρεσία εκκίνησης πράξης πληρωμής», «υπηρεσία εμβάσματος», «λογαριασμός πληρωμών». Εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αρχές οι οποίες διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών: Οι αρχές της διαφάνειας, των ισότιμων όρων ανταγωνισμού, της ασφάλειας των συναλλαγών και της απρόσκοπτης προσβασιμότητας στην αγορά πληρωμών. Η «ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη» (Strong Customer Authentication), τα «εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας» και το «αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης» ως τεχνικά μέσα κατοχύρωσης της ασφάλειας των αγορών.
  • Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας «ιδρυμάτων πληρωμών» και «παρόχων υπηρεσιών πληρωμών» και ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διακρατικές υπηρεσίες πληρωμών. Η πρόσβαση των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμούς. Η κατοχύρωση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων κατά την εκτέλεση των πληρωμών και την παροχή πληροφοριών λογαριασμού.
  • Ο εποπτικός ρόλος της ΤτΕ σχετικά με την ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Οι αρμοδιότητες της ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή. Υποχρεώσεις και περιορισμοί των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κατά την παροχή των υπηρεσιών. Οι εναλλακτικές – εξωδικαστικές μορφές της επίλυσης των διαφορών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και καταναλωτών-χρηστών.
  • Σύνδεση του Ν 4537/2018 με τη νομοθεσία: για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
  • Το μέλλον των υπηρεσιών πληρωμών: Αντικατάσταση της χρήσης Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) από τεχνολογία Blockchain; Κατάργηση του πορτοφολιού και αντικατάστασή του από ψηφιακό πορτοφόλι;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο, σε τραπεζικά στελέχη με ειδίκευση στο digital banking και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και σε οικονομολόγους, λογιστές και στελέχη FinTech εταιριών.

Γεώργιος Κόντης

Ο Γεώργιος Κόντης είναι δικηγόρος και διδάκτωρ της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστημονική ειδίκευση στη νομική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων. Κατά τα τελευταία τρία έτη, μέρος της επαγγελματικής του ενασχόλησης ως δικηγόρου αφορά τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής τραπεζικής (digital banking).

Παναγιώτης Μελισσινός

Ο Παναγιώτης Μελισσινός είναι δικηγόρος, κάτοχος LLM. Χρηματοοικονομικού Δικαίου και απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύεται στο Δίκαιο Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυμάτων και στις νομικές πτυχές που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωμών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top