Βιντεοσκοπημένο

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Ν 4738/2020

Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές με τους Ν 4818 & 4821/2021

Εισηγητές: Αλαμπάση Θ.
Το Σεμινάριο θα προσφέρει στους εφαρμοστές του δικαίου μια εισαγωγική επισκόπηση των ρυθμίσεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπως εισήχθη με τον Ν 4738/2020 και αναμορφώθηκε με τους Ν 4818/2021 (ΦΕΚ Α ́ 124) & Ν 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134). Επίσης, τους εξοικειώνει με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που εισάγονται μέσω του Ν 4738/2020, αναλύοντας τα βήματα για τη δημιουργία αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και εισαγωγής στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

• Γενική επισκόπηση του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας:
Επισκόπηση των διαδικασιών και εργαλείων που εισάγει ο Ν 4738/2020.

Πρόληψη: Παρουσίαση των διαδικασιών που εισάγονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς και του θεσμού της εξυγίανσης. Παρουσίαση των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.
- Αίτηση οφειλέτη: Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημιουργίας αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων του οφειλέτη, περιεχόμενο αίτησης και συνυποβαλλόμενα στοιχεία. Υπολογισμός των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και κριτήρια αποδοχής αιτήσεων με ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές.
- Διαδικασία πρότασης ρύθμισης: Παρουσίαση των βασικών παραμέτρων του υπολογιστικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών. Εξεύρεση της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο του υποθετικού σεναρίου διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Προσδιορισμός των τελικών ποσών αποπληρωμής.
- Η αντιπρόταση των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Οι βασικές παράμετροι της μεθοδολογίας παραγωγής αντιπρότασης των πιστωτών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και διαδικασία λήψης απόφασης των πιστωτών.
- Η διαδικασία κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών μόνον σε δημόσιους πιστωτές. Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας:
Επισκόπηση των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και δημιουργία δημοσιεύσεων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό δίκαιο, καθώς και σε λογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους που ενδιαφέρονται για την ενασχόληση με τις διαδικασίες του νόμου, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών της πτώχευσης

Θεώνη Αλαμπάση

Η Θεώνη Αλαμπάση είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στον δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007, ως νομική σύμβουλος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και υπό την ιδιότητά της αυτή, συμμετείχε στη νομική ομάδα συγγραφής του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Παράλληλα, είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19028
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλαμπάση Θ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές με τους Ν 4818 & 4821/2021

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Ν 4738/2020

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19028
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλαμπάση Θ.
Back to Top