Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αλληλεπίδραση των υπερεθνικών φορολογικών κανόνων με την εσωτερική έννομη τάξη

Εισηγητές: Σκουζός Θ.

Το Σεμινάριο στοχεύει στη σφαιρική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εννοιών, δομών και μεθόδων του διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, καθώς και στην παρουσίαση της σημαντικότερης νομολογίας των εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μία σφαιρική αντίληψη του θέματος και των ζητημάτων που ανακύπτουν στη θεωρία και στην πράξη.

Α΄ Μέρος: Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Ο σκοπός της ρυθμιστικής παρέμβασης του διεθνούς φορολογικού δικαίου και οι γενικές αρχές του

Η αποφυγή της διπλής φορολογίας, ως θεμελιώδης λίθος του διεθνούς φορολογικού δικαίου

 • Ο σκοπός της ρυθμιστικής παρέμβασης του διεθνούς φορολογικού δικαίου
 • Οι λοιπές γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου
 • Η αποτελεσματικότητα του διεθνούς φορολογικού δικαίου

Έννοια και οι συνέπειες της διπλής φορολογίας

 • Έννοια και μορφές της διπλής φορολογίας
 • Συνέπειες διπλής φορολογίας

Έννοιες του δικαίου των ΣΑΔΦ και η ρύθμισή τους

Γενικά για τις ΣΑΔΦ

 • Έννοια – φύση
 • Ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική έννομη τάξη – Κανονιστική λειτουργία
 • Ερμηνεία των ΣΑΔΦ
 • Δομή και βασικές ρυθμίσεις των ΣΑΔΦ
 • Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής (αντικείμενο - ποιους φόρους καλύπτει)
 • Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής (υποκείμενο, πρόσωπο, κάτοικος, ΦΠ, ΝΠ)

Γενικές έννοιες

Κατοικία και έδρα

 • Κατοικία φυσικού προσώπου
 • Έδρα νομικού προσώπου

Μόνιμη εγκατάσταση

Κέρδη επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Κινητές αξίες (μερίσματα, τόκοι, royalties)

Οι μηχανισμοί των ΔΣΑΔΦ

Μέθοδοι άρσης της διπλής φορολογίας

Αποφυγή διακρίσεων - επίλυση διαφορών - διοικητική συνδρομή

Το εσωτερικό διεθνές φορολογικό δίκαιο

Διατάξεις διεθνούς φορολογικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη

Μέτρα πάταξης της διεθνούς φοροδιαφυγής

Πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ

Η δράση BEPS

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Μεμονωμένες πρωτοβουλίες – ο νόμος FATCA των Η.Π.Α.

 

Β’ Μέρος: Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο και άμεση φορολογία

 

Ο προορισμός του Ενωσιακού Φορολογικού Δικαίου

 • Η σχέση της φορολογίας με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Διατάξεις των συνθηκών της ΕΕ που αφορούν την φορολογία
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και φορολογικός ανταγωνισμός

 

Εναρμόνιση και προσέγγιση στο φορολογικό δίκαιο των κρατών-μελών

Φορολογικές Οδηγίες και λοιπά νομοθετήματα στην άμεση φορολογία

 • Η Οδηγία για τη φορολογία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων
 • Η Οδηγία για την φορολόγηση τόκων αποταμίευσης φυσικών προσώπων
 • Η Οδηγία για τη φορολογία μητρικών - θυγατρικών εταιρειών
 • Η Οδηγία για τη φορολόγηση τόκων, δικαιωμάτων και δαπανών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 • Η Σύμβαση Διαιτησίας (Arbitration Convention)
 • Οδηγίες κατά της φοροαποφυγής (Anti-Tax Avoidance Directives - ATAD I, II, III)
 • Οι Οδηγίες για την Διοικητική Συνεργασία (DAC Ι, DAC 6, DAC7)
 • Η Οδηγία για τον ελάχιστο εταιρικό φόρο

 

Ο ρόλος του ΔΕΕ στο Ενωσιακό φορολογικό δίκαιο

 • Η διαδικασία ενώπιον του ΔΕΕ
 • Σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με φορολογία
 • Οι συνέπειες των ρυθμίσεων του Ενωσιακού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο

Επίλογος - νέες τάσεις και προκλήσεις για το μέλλον

Ψηφιακός φόρος

Unitary taxation

Φορολογία crypto assets

Φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών – ειδικά φορολογικά καθεστώτα και κίνητρα προσέλκυσης φορολογούμενων

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε εξειδικευμένους νομικούς της πράξης που ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο, δικηγόρους, δικαστές, λογιστές καθώς και σε όλους όσοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με σύγχρονα και πρακτικά ζητήματα ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.

Θεόδωρος Σκουζός

Ο Θεόδωρος Σκουζός είναι Δικηγόρος Αθηνών και διαχειριστής εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες», με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και ιδίως τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Σπούδασε νομικά στην Αγγλία (University of Northumbria at Newcastle) και τη Γαλλία (Universite d' Orleans), απ' όπου έλαβε πτυχία νομικής (LL.B & Licence en Droit) και στην συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ολλανδία (University of Amsterdam - LL.M in European Union Business Law - 1999) με διπλωματική εργασία στο transfer pricing. Συμμετέχει τακτικά σε διάφορες διεθνείς νομικές και φορολογικές ενώσεις (IBA, IFA, ITSG) και λαμβάνει μέρος σε διεθνή συνέδρια όπου είναι συχνά ομιλητής. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Φορολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20275
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σκουζός Θ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η αλληλεπίδραση των υπερεθνικών φορολογικών κανόνων με την εσωτερική έννομη τάξη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20275
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σκουζός Θ.
Back to Top