Βιντεοσκοπημένο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16314|16315
6 ώρες
Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής

Η διαδρομή από τα λογιστικά στα φορολογικά αποτελέσματα και στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων περνά μέσα από τα θέματα των μη εκπιπτομένων δαπανών, των αφορολογήτων εσόδων και της διανομής των κερδών. Η βασική κατανόηση από τους νομικούς που δεν ασχολούνται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο της πορείας αυτής θα ενισχύσει τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις αναφορικά με τη φορολογία, αλλά θα τους βοηθήσει και στην κατανόηση των ζητημάτων που επηρεάζουν την απόδοση μιας επιχείρησης και επηρεάζονται άμεσα από τη φορολογική εκροή. Στόχος των εισηγήσεων θα είναι η γενικότερη κατανόηση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων αλλά και των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος και του φόρου.

 • Υποκείμενο του φόρου
  • Εμπορικές εταιρίες
  • Προσωπικές VS Κεφαλαιουχικές εταιρίες
  • Άλλες μορφές εταιριών υποκείμενες στον φόρο
  • Υποκαταστήματα αλλοδαπής
 • Αντικείμενο του φόρου
  • Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Προσδιορισμός του φορολογικού αποτελέσματος
  • Από τη λογιστική στη φορολογική βάση - προσωρινές διαφορές
  • Αφορολόγητα έσοδα - το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
  • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες - Κατάσταση φορολογικών αναμορφώσεων
  • Εγκύκλιοι & ατομικές λύσεις της Φορολογικής Διοίκησης
  • Φορολογικά κίνητρα
  • Μεταφορά φορολογικών ζημιών
  • Εφαρμογή διατάξεων για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών
  • Θέματα Ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας

 

 • Εκκαθάριση του φόρου
  • Πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε στην πηγή
  • Θέματα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής
  • Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 • Πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής
  • Εφαρμογή σε πραγματικό case study
  • Συμπλήρωση βασικών κωδικών της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
    

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους με μικρή ή καθόλου εμπειρία στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές προσδιορισμού του φορολογικού αποτελέσματος και εκκαθάρισης του φόρου.

Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece

Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν το φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές Είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy (προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων) Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου.  

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Back to Top