Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Στο Σεμινάριο θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των διατάξεων της Φορολογικής Νομοθεσίας σε σχέση με την έννοια της «φορολογικής κατοικίας» φυσικών και νομικών προσώπων, με ανάλυση των σχετικών ρυθμίσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, των ερμηνευτικών εγκυκλίων αλλά και των θέσεων της Διοίκησης μέσα και από τις πρόσφατες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Θα αναπτυχθεί το ζήτημα της εναλλακτικής φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Non Domiciled Resident), το οποίο εισήχθη πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία με τον πρόσφατο Ν 4646/2019 και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν σε βάθος οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αλλά και τι συνεπάγεται η εν λόγω ρύθμιση. Εξάλλου, ειδική αναφορά θα γίνει στο ζήτημα της φορολογικής κατοικίας των νομικών σχημάτων που εδρεύουν σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα (off shore).

Ι. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ και του ΟΟΣΑ

- Πότε ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος
   Ειδικά ζητήματα:
   (α) η φορολογική κατοικία φυσικού προσώπου που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
   (β) η φορολογική κατοικία των συζύγων
   (γ) τα κριτήρια προσδιορισμού φορολογικής κατοικίας
   (δ) η περίπτωση της διπλής κατοικίας

- Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου
   (α) η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
   (β) η αναδρομική μεταβολή της φορολογικής κατοικίας
   (γ) ειδικά ζητήματα από τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας σε τρίτα κράτη και σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

- Η φορολογική αντιμετώπιση κατοίκων εξωτερικού
   (α) φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος από ακίνητα στην Ελλάδα φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής,
   (β) H συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής.

- Η έννοια της εναλλακτικής φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Non Domiciled Resident). Η διαδικασία για την υπαγωγή στην εναλλακτική φορολογική κατοικία
   (α) το παράδειγμα άλλων κρατών
   (β) η φορολογική αντιμετώπιση των υπαχθέντων στην εναλλακτική φορολογική κατοικία

ΙΙ. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

   - Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην Ελλάδα/ Το κριτήριο του τόπου άσκησης της πραγματικής 
     διοίκησης/ Νομικές οντότητες με καταστατική έδρα σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα
   - Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και των ελληνικών δικαστηρίων. Η θέση της Διοίκησης μέσα από τις αποφάσεις της ΔΕΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς και λογιστές, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα της φορολογικής κατοικίας των φυσικών και νομικών προσώπων και εταιριών.

Δήμητρα Πάσσιου

H Δήμητρα Πάσσιου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες από το 2011. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί τακτικά για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής Νομοθεσίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17653
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17653
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.
Back to Top