Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Παραγραφή - Stock options - ΦΠΑ – Δάνεια

Συντονιστές: Μάλλιου Α.
Εισηγητές: Θωμοπούλου Ε., Κατσίπη Δ., Κοιλάτου Μ.

Εξετάζονται τρία ειδικότερα ζητήματα φορολογίας και οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις πάνω στα ζητήματα αυτά. Το Σεμινάριο απευθύνεται στο ευρύ κοινό αφού πραγματεύεται θέματα που άπτονται της φορολόγησης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων για τα οποία είχαμε το τελευταίο διάστημα σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

• Εξελίξεις στην παραγραφή
  - Κοινοποίηση
  - Συμπληρωματικά στοιχεία γενικά
  - Συμπληρωματικά στοιχεία και αλλοδαπότητα

• Δωρεάν διάθεση μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης σε εργαζόμενους
  - Πρόσφατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
  - Πρόσφατες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με την εγκύκλιο με αριθμό Ε.2208/24.12.2020
  - Παραδείγματα
  - Σχόλια - προβληματισμοί

• Δανεισμός και ζητήματα έμμεσης φορολογίας – φόρος προστιθέμενης αξίας και χαρτόσημο
  - Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις - νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2163 - 2323/2020)
  - Σχόλια - προβληματισμοί

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς με ενδιαφέρον στις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις επί φορολογικών ζητημάτων φυσικών και νομικών προσώπων. Ομοίως, το Σεμινάριο ενδιαφέρει στελέχη Οργανισμών και χρηματοοικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν αντίληψη των νομικών ζητημάτων που αφορούν στην επιχειρηματική πρακτική και επηρεάζουν τη λήψη χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών στρατηγικών αποφάσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ασπασία Μάλλιου

Η Ασπασία Μάλλιου είναι δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας PotamitisVekris, εκδότρια και διευθύντρια του δεκαπενθήμερου φορολογικού - νομικού περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας». Είναι επίσης γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, καθώς και ταμίας του Ελληνικού Παρατήματος της IFA και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

Μαρία Κοιλάτου

H Μαρία Κοιλάτου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Χρηματοοικονομική & Τραπεζική διοικητική), καθώς και διπλώματος ειδίκευσης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι senior associate στη δικηγορική εταιρία PotamitisVekris και εξειδικεύεται σε ζητήματα εταιρικής φορολογίας, φορολογικά ζητήματα εταιρικών μετασχηματισμών και φορολογικού σχεδιασμού.

Ευγενία Θωμοπούλου

H Ευγενία Θωμοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκουσα φορολογικό δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Φορολογικό Δίκαιο καθώς και διπλώματος ειδίκευσης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι associate στη δικηγορική εταιρία PotamitisVekris και αναλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις φορολογικού δικαίου και φορολογικούς ελέγχους καθώς και τον χειρισμό ζητημάτων μετοικεσίας και αλληλέγγυας ευθύνης διοικητών νομικών προσώπων.

Δήμητρα Κατσίπη

Η Δήμητρα Κατσίπη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο φορολογικό δίκαιο. Είναι junior associate στη δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris και εξειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, σε όλα τα στάδια της διοικητικής και της ένδικης διαδικασίας, οι οποίες αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19164
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Συντονιστές: Μάλλιου Α.
Εισηγητές: Θωμοπούλου Ε., Κατσίπη Δ., Κοιλάτου Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Παραγραφή - Stock options - ΦΠΑ – Δάνεια

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19164
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Συντονιστές: Μάλλιου Α.
Εισηγητές: Θωμοπούλου Ε., Κατσίπη Δ., Κοιλάτου Μ.
Back to Top