Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Τζίφας Γ.
Παρεμβαίνων: Σγουρινάκης Ν.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17020|17021
5 ώρες
Εισηγητές: Τζίφας Γ.
Παρεμβαίνων: Σγουρινάκης Ν.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να πραγματοποιηθεί μια πρώτη σκιαγράφηση των σημαντικότερων διατάξεων του Νέου Νόμου για την Ανώνυμη Εταιρία (Ν 4548/2018) από οικονομικής και λογιστικής σκοπιάς και εν συνεχεία μια πιο ενδελεχής ανάπτυξη των σχετικών άρθρων. Στο τέλος του Σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται όσον αφορά στην οικονομική και λογιστική διάστασή τους.

Βασικές αλλαγές του Νόμου των ΑΕ

 • Μέγεθος νεοϊδρυόμενων ΑΕ
 • Μετοχικό κεφάλαιο
  - ελάχιστο όριο
  - αξία κάθε μετοχής
  - είδη μετοχών
  - ονομαστικοποίηση των μετοχών
 • Εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών
 • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
 • Μονομελές διοικητικό συμβούλιο
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση στην εκλογή ελεγκτών
 • Κεφαλαιακή επάρκεια
 • Ποινικές κυρώσεις για μέλη ΔΣ και ελεγκτές


Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

Διάθεση κερδών

 • Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών
 • Διανομή προσωρινού μερίσματος
 • Τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων
 • Δυνατότητα διανομής αντί μετρητών


Κανόνες συναλλαγής με συνδεδεμένα πρόσωπα

 • Aπαγορευτικές διατάξεις και εξαιρέσεις
 • Ορισμός συνδεδεμένων μερών
 • Μη συνήθης/τρέχουσα συναλλαγή
 • Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής - Εγκυρότητα και δημοσιότητα


Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (κανόνες και περιορισμοί)

Παρέμβαση: Ασφαλιστική αντιμετώπιση μερισμάτων και αμοιβών ΔΣ ΑΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς και βοηθούς αυτών, ανώτερα και κατώτερα στελέχη οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, ορκωτούς ελεγκτές, δικηγόρους και γενικά σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με οικονομικά & λογιστικά θέματα Ανωνύμων Εταιριών. Ξεχωριστή ενότητα στο Σεμινάριο θα αποτελέσει η ασφαλιστική αντιμετώπιση μερισμάτων και αμοιβών ΔΣ ΑΕ.

Ο Γιώργος Τζίφας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εργάζεται στην εταιρία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς ως εισηγητής και αρθρογράφος σε επιλεγμένα θέματα λογιστικής και φορολογίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων», εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, σε ελέγχους (τακτικούς & φορολογικούς) εταιριών από όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και σε προσυμφωνημένες διαδικασίες (Due Diligence). Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα, όπως κατάρτιση ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ και ΕΛΠ, καθώς και σύνταξη φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.Ο Νικόλαος Σγουρινάκης σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.-ΣΕΛΕΤΕ). Διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄τάξης και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι διευθυντής Σύνταξης του φορολογικού - λογιστικού περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Δίδαξε στο ΤΕΙ Πειραιά (ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) το μάθημα της Λογιστικής ΦΠΑ. Έχει υπό την επίβλεψή του τις εργασίες του Λογιστηρίου διαφόρων εταιριών. Από 25ετίας έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε φορολογικά-λογιστικά περιοδικά του χώρου και είναι συγγραφέας βιβλίων λογιστικής και φορολογίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top