Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16350|16351
4 ώρες
Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των νομικών συμβούλων εταιριών και επιχειρηματιών με τις διατάξεις της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας που αγγίζουν τους μετόχους αλλοδαπών εταιριών, ώστε να είναι σε θέση να συμβουλεύουν λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τις εμπορικές και τις φορολογικές πτυχές ενδεχόμενης επέκτασης στο εξωτερικό ή δημιουργίας συμμετοχικών εταιριών. Παράλληλα θα εξεταστούν και τα ζητήματα που αφορούν διακρατικούς εταιρικούς μετασχηματισμούς αλλά και τα ζητήματα εξαγορών ημεδαπών επιχειρήσεων από αλλοδαπές αλλά και οι τρόποι συμμετοχής επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω προτεινόμενων δομών που εμπλέκουν και αλλοδαπές εταιρίες.

  • Φορολογική κατοικία αλλοδαπών νομικών προσώπων
  • Μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιριών
  • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες
  • Εκπεσιμότητα δαπανών ελληνικών εταιριών με απαλλασσόμενα εισοδήματα από μερίσματα
  • Φορολογία μερισμάτων και αντικαταχρηστικοί κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  • Ενδο-ομιλικές συναλλαγές
  • Χρηματοδότηση δράσεων με δάνειο και μετοχικό κεφάλαιο (debt financing)
  • Γενική ρήτρα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εταιριών και φυσικών προσώπων που ασχολούνται με θέματα επενδύσεων στο εξωτερικό και ίδρυσης/διατήρησης συμμετοχικών εταιριών, καθώς και Οικονομικούς Διευθυντές Ομίλων με διεθνή παρουσία.

Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό ή και την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy (προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων). Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top